Wystawa polska - nagroda za dźwięk

i

Autor: Archiwum Architektury Głównym plastycznym elementem polskiej wystawy Post-Apocalypsis były fragmenty pni symbolizujące stechnicyzowaną naturę. Dzięki zjawisku tzw. przewodnictwa kostnego i ukrytym instalacjom, dotykając drzewa słyszało się teksty polskich romantyków "bezpośrednio" w głowie. Fot. Ludek Neuzil/serwis prasowy

Wystawa polska – nagroda za dźwięk

2015-08-20 22:54

Teatr umarł – Niech Żyje natura? Morze apokaliptycznych dźwięków i przemawiające frazami polskich romantyków drzewa. Trzeba było pozwolić im mówić bezpośrednio do swojego wnętrza.

Nazwa obiektuPolska wystawa narodowa: Post-Apocalypsis – Złoty medal za wykorzystanie dźwięku (Gold Medal PQ2015 for Sound Design)

Opis autorski

Pogoda nie może już dziś być definiowana jedynie jako zewnętrzny wobec człowieka stan atmosfery, rozgrywa się bowiem w planetarnej, sieciowej i technonaturalnej skali, której on sam stanowi immanentną część. Stan ten dotyczy bowiem nie tylko przekształceń geologicznych, biosferycznych, jakich dokonujemy w obrębie całego ekosystemu, ale także ich konsekwencji ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych. Warunki pogodowe nowoczesnego świata to splot tych wszystkich czynników, które wpływają na stany niepokoju, zagrożenia i ciągłego kryzysu. Instalacja Post-Apocalypsis jest próbą wskazania na skomplikowane asamblaże, jakie tworzy współczesny człowiek z technonaturą, która nie tyle go otacza, ile wraz z nim kształtuje współczesną przestrzeń dla przetrwania życia na Ziemi. Z perspektywy tego projektu, pogoda jest audialno-somatyczną aurą, kształtowaną poprzez niekończący się performans, zachodzący pomiędzy ludzkimi i nieludzkimi aktorami. (...) Widzowie wkraczają tu bezpośrednio w zagęszczoną przestrzeń danych pogodowych transmitowanych na żywo, między innymi z różnych miejsc energetycznych zagrożeń i katastrof na Ziemi (Czarnobyl, Los Alamos, Fukushima). Aktualizowane na bieżąco dane poddawane są artystycznemu przetworzeniu poprzez sonifikację – w ten sposób instalacja zostaje wypełniona audiosferą reagującą na ludzką obecność. Energetyczne przepięcia komunikacyjne możliwe są także do doświadczenia w ramach zaprojektowanej zaskakującej interakcji z technologicznie przekształconymi elementami natury. Dawne romantyczne wizje natury, ujmowanej jako krajobraz i tło dla ludzkich zdarzeń, tak ważne niegdyś dla rozwoju teatralnej scenografii, zostają tutaj poddane rewizji. Jednocześnie sam romantyzm, jako projekt istotny w sposób szczególny dla polskiej tradycji narodowo-wyzwoleńczej, w instalacji Post-Apocalysis ulega otwarciu na ekologiczne parametry poznania.

Uzasadnienie jury

Jury było pod wrażeniem pomysłowego wykorzystania dźwięku, subtelnego, ale jednocześnie silnie oddziałującego na odbiorcę. Responsywny i interaktywny charakter przestrzeni dźwiękowej odzwierciedla współczesne koncepcje dotyczące relacji między naturą, ludźmi i technologią, które tworzą hybrydalny system komunikacji. Instalacja zachęca zwiedzających do uważnego słuchania na wiele sposobów.

Wystawa polska - nagroda za dźwięk

i

Autor: Archiwum Architektury Niewidzialny dźwiękowy krajobraz, czyli polska ekspozycja studencka The Boundaries of Landscape (Granice krajobrazu). Fot. Marketa Bendova/serwis prasowy

Inne polskie wydarzenia w ramach PQ2015 Ekspozycja studencka:

The Boundaries of Landscape – nominacja w kategorii młodych talentów (Promising Student Talent)

Autorzy: Małgorzata Wdowik (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), Tamara Antonijevic i Robert Läßig (Justus-Liebig-Universität Gießen)

Opis autorski

Przestrzeń podzielona jest na kilka terytoriów dźwiękowych, podział ten oparty jest o wybór tekstów zajmujących się zagadnieniem krajobrazu, pamięci i kolektywnej historii. (...) Każdorazowo niewielka grupa widzów zostaje zaproszona do eksplorowania przestrzeni przy pomocy słuchawek. Zależnie od miejsca, w którym widz się znajduje słyszy dźwięk przypisany danemu terytorium. (...) To indywidualne doświadczenie – związane z możliwością stworzenia wizualnej zawartości za pomocą tekstów słyszanych w słuchawkach lub dzięki obserwacji innych – może prowadzić ku refleksji nad rolą widza jako członka większej całości (...)

Sekcja Makers: The Wedding that Was NotKurator: Maciej Nowak Autor: Anna Królikiewicz Muzyka: StendekSekcja Objects: The Rainbow Autor relacji: Marcin Wziontek Projekt obiektu: Jakub Drzastwa Sekcja Performing Space: Voice-Over Autorzy: Michał Libera, Wojciech Ziemilski Dźwięk: Stanislav Abrahám Sekcja Tribes: Urban Reflections Autorzy: Anna Kaczkowska, Maria- Magdalena Wawrzyńczyk, Agnieszka Zdonek (fot. str. 29) Wykłady: Dariusz Kosiński – Space – Shifter: Jerzy Gurawski and Architecture of Theatrical Space; Wojciech Ziemilski – The Man Without the SpacePublikacja: Post-Apocalypsis, red. Agnieszka Kubaś, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 2015 (z esejami m.in. Dariusza Kosińskiego, Marii Janion i Jerzego Gurawskiego)Organizatorzy polskiej ekspozycji i innych wydarzeń w ramach PQ2015: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

www.praskiequadriennale.pl