Konkurs architektoniczny Miami

i

Autor: Archiwum Architektury

4-te miejsce wrocławskiego biura w międzynarodowym konkursie architektonicznym w Miami na projekt pływającej sceny

2011-05-30 2:00

Polskie biuro architektoniczne SCOLIOSIS zajęło czwarte miejsce spośród 100 prac nadesłanych z całego świata. Konkurs architektoniczny ma charakter cykliczny i co roku porusza inny temat zabudowy Miami. W tym roku dotyczył rewitalizacji zniszczonego przez huragan obszaru Marine Stadium

Konkurs dotyczył rewitalizacji zniszczonego przez huragan Andrew w 1992 roku obszaru Marine Stadium w Miami, który od tamtego momentu pozostaje niewykorzystany. Sam obiekt Marine Stadium jest wybitnym przykładem amerykańskiego brutalizmu z lat 60. Zaprojektowany przez Hilaria Candele przez długie lata cieszył się dużym zainteresowaniem głównie ze względu na popularne w USA wyścigi motorowodne. Po przejściu huraganu, budynek zaczął podupadać i niszczeć. Aby powstrzymać jego powolną degradację zawiązało się szereg inicjatyw społecznych „w obronie niszczejącego zabytku” mających na celu przywrócenie go do stanu dawnej świetności, których pokłosiem był między innymi ten konkurs. Więcej informacji na stronie: www.dawntown.org

Celem konkursu było zaprojektowanie „pływającej sceny”, która będzie pretekstem do aktywacji samego Marine Stadium i obszaru w jego otoczeniu. *Architektom zależało na takiej formie projektowanej sceny, która wymusi jej dodatkową funkcję, będącą pretekstem do korzystania z tego obiektu nie tylko w trakcie cyklicznych imprez, ale na co dzień, zmieniając zarazem społeczne postrzeganie tego terenu jako zniszczonego, czy otwartego tylko okazjonalnie.

* Młode wrocławskie biuro architektoniczne SCOLIOSIS http://www.scoliosis.com.pl/: Marcin Husarz, Wojciech Motylski, Jan Jerzmański - absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

OPIS PROJEKTU

Virginia Key Park jest terenem o ważnym znaczeniu urbanistycznym i rekreacyjnym dla miasta Miami, zaś Marine Stadium jest ważnym elementem w dążeniach do przywrócenia mieszkańcom nabrzeża Virginia Key. Historia Marine Stadium oraz chęć zachowania i kultywowania jego funkcji wyrażana licznymi inicjatywami społecznymi uświadomiła jak ważna jest aktywacja tego obiektu nie tylko na cykliczne eventy kulturalne, ale i znalezienie takiej funkcji, która umożliwiłaby korzystanie z tego miejsca na co dzień. Odpowiedzią na zadanie była jednosta pływająca - floating stage, która dzięki ruchomym ramionom zmienia funkcję i wygląd w zależności od sposobu jej wykorzystywania. Architekci zaprojektowali pływający skate park, składający się z systemu sześciu stalowych ramp połączonych sześciokątnym spocznikiem. Uniesienie metalowych płyt do góry sprawia, że mobilna forma architektoniczna zmienia kształt z uwzględnieniem przewidzianej w niej funkcji teatralno-koncertowej. Za dnia stalowe płyty o miękkich liniach wtapiają się w krajobraz, zaś nocą obiekt stanowi dominantę w przestrzeni za sprawą oświetlenia wydobywającego się pomiędzy ramionami ramp.