Architektura MuratorProjektyCentrum Rekreacji i Kultury Zaborze w Zabrzu

Centrum Rekreacji i Kultury Zaborze w Zabrzu

Projekt przekształcenia betonowych silosów w lokalny ośrodek rekreacyjno-kulturalny przygotowali architekci Beata i Witold Goczołowie

Centrum Rekreacji i Kultury Zaborze w Zabrzu

Beata i Witold Goczołowie na zlecenie Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Zabrza przygotowali koncepcję architektoniczną Centrum Rekreacji i Kultury. Realizacja obiektu odbywać się będzie w ramach miejskiego programu rewitalizacji obiektów oraz terenów poprzemysłowych.

Obecnie projekt budowlany i wykonawczy rewitalizacji i przebudowy żelbetowych zbiorników wyrównawczych na obiekt rekreacyjno – kulturalny przygotowywany jest  przez architektów z Konsorcjum Projektowego OVO Grąbczewscy Architekci & Goczołowie Architekci Studio Autorskie.

Trzy żelbetowe zbiorniki wyrównawcze w Zabrzu powstały w latach 70. XX wieku. Stanowiły element systemu zaopatrzenia miasta w wodę. Przez ostatnie lata zbiorniki i połączony z nimi budynek hydroforni pozostawały nieużywane. Dzięki społecznikom ze Stowarzyszenia Fenix pojawiła się szansa na nadanie obiektowi nowej funkcji. W budynku powstać ma  wielofunkcyjną przestrzeń rekreacyjno – kulturalna, szczególnie potrzebna w dzielnicy Zaborze.

Zbiorniki są częściowo okryte skarpami ziemnymi porośniętymi trawą. Forma zbiorników zostanie wyeksponowana przez częściowe usunięcie skarp oraz poprzez nadbudowę jednego z silosów. Beton ścian zostanie oczyszczony i wypiaskowany.
Wnętrze dwóch zbiorników zostanie podzielone na dwie kondygnacje. Mają się w nich docelowo znaleźć sale wielofunkcyjne z antresolami, używane między innymi jako sale wystawiennicze i wykładowe. Według założeń pomysłodawców, na co dzień sala służyć będzie jako osiedlowa świetlica, z salą informatyczną i audiowizualną. Zaplanowano także miejsce dla punktu małej gastronomii. Korzystającym z obiektu gościom udostępnione zostaną również dachy obiektu. Zbiorniki wieńczyć będą porośnięte trawą tarasy. Prowadzić na nie mają schody zewnętrzne.
Wewnątrz trzeciego zbiornika powstać mają profesjonalne ścianki wspinaczkowe. Dla zwiększenia atrakcyjności tras cylinder zostanie podwyższony i przeszklony. Dodatkowa ścianka wspinaczkowa  powstanie również na ścianie zewnętrznej. Od północy z pozindustrialnym obiektem sąsiadować będzie park linowy.

Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2013

więcej informacji: www.fenixzabrze.cba.pl
Stowarzyszenie prowadzi już w Zaborzu świetlicę, organizując między innymi zajęcia sportowe i plastyczne; poszukuje firm i organizacji skłonnych do wsparcia projektów.