Architektura sakralna - projekt kaplicy św. Wojciecha w Fiszewie

i

Autor: Archiwum Architektury Projekt kaplicy św. Wojciecha z założeniem krajobrazowym w Fiszewie koło Elbląga

Kaplica św. Wojciecha – prezentacja projektu

2017-01-27 10:46

Prezentujemy projekt dyplomowy Filipa Strzeleckiego z WA PW, pt. Kaplica św. Wojciecha w Fiszewie, który otrzymał nagrodę magazynu „Faith & Form” i Międzywyznaniowego Forum Religii Sztuki i Architektury.

Doroczna, amerykańska nagroda magazynu „Faith & Form” i Międzywyznaniowego Forum Religii Sztuki i Architektury (IFRAA) przy wsparciu Amerykańskiego Instytutu Architektów (AIA) przyznawana jest od 1978 roku w następujących kategoriach: arch. sakralna, liturgia/aranżacja wnętrza, uświęcone miejsce, niezrealizowany projekt, sztuka religijna, projekt studencki.

W skład jury tegorocznej edycji weszli architekci Vernon Mays, Albert Lindeke, Julio Bermudez, artysta David Roccosalva i duchowna Kristen Richardson-Frick.

Architektura sakralna - projekt kaplicy św. Wojciecha w Fiszewie

i

Autor: Archiwum Architektury Projekt kaplicy św. Wojciecha z założeniem krajobrazowym w Fiszewie koło Elbląga

I nagroda. Autor: Filip Strzelecki (WA PW). Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński

Opis autorski (fragment)

Przedmiotem projektu jest zespół kaplicy rzymsko-katolickiej św. Wojciecha, wraz z założeniem krajobrazowym i towarzyszącymi obiektami: plebanią i pawilonem edukacyjnym w Fiszewie. Na sąsiedniej działce znajdują się trzy obiekty objęte ochroną konserwatorską, z czego dwa to budynek dawnej plebanii i dawny budynek gospodarczy, a trzeci to ruiny gotyckiego kościoła z XIV wieku. Projektowane obiekty miały w założeniu nawiązywać do istniejących budynków i być ich kontynuacją przestrzenną. Miały one odpowiadać analogiom: budynek kaplicy – ruinom, plebania i pawilon edukacyjny – budynkom towarzyszącym. Kaplica św. Wojciecha przywraca miejscu pełny wymiar Sacrum, jest interpretacją ruin kościoła. Przeznaczona jest dla około 70 wiernych. Wnętrze kaplicy zostało zaprojektowane zgodnie z regułami Soboru Watykańskiego II z układem centralnym i wyspą ołtarzową. Półprzezierny świetlik rozpięty na cięgnach, zawieszony nad ołtarzem jest symbolem męczeńskiej śmierci św. Wojciecha.

Architektura sakralna - projekt kaplicy św. Wojciecha w Fiszewie

i

Autor: Archiwum Architektury Projekt kaplicy św. Wojciecha z założeniem krajobrazowym w Fiszewie koło Elbląga, plan zagospodarowania terenu

Opinia jury (fragment)

Nagrodę przyznano za wpisanie się projektu w istniejący kontekst poprzez użyte materiały, skalę budynku i lokalizację. Ponadto, jury doceniło walory estetyczne pracy.