Architektura MuratorProjektyKolejny odcinek bulwarów w Warszawie

Kolejny odcinek bulwarów w Warszawie

W konkursie na zagospodarowanie kolejnego odcinka warszawskich bulwarów zwyciężyła pracownia WXCA.

Kolejny odcinek bulwarów w Warszawie
W pierwszym etapie zaplanowano realizację odcinka bulwarów od mostu Świętokrzyskiego do Średnicowego. Przewidywane tu obiekty pozwoliłyby przedłużyć sezon nad Wisłą.

Przedmiotem dwuetapowego konkursu zorganizowanego przez władze miasta we współpracy ze stołecznym SARP-em było zaprojektowanie nowej aranżacji bulwarów na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do Portu Czerniakowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem skweru im. Tadeusza Kahla, terenu o powierzchni ok. 3 tys. m2, zlokalizowanego nad tunelem Wisłostrady. Pierwsze miejsce przypadło pracowni WXCA. Jury doceniło koncepcję za miejski charakter zaprojektowanych przestrzeni umożliwiający zbliżenie miasta do rzeki w sposób godzący zabudowę ze zróżnicowanymi formami zieleni, wprowadzenie czytelnego strefowania intensywności zagospodarowania oraz możliwość etapowania inwestycji. Autorzy wyszli z założenia, że samo nabrzeże Wisły w obrębie opracowania, z licznymi pawilonami gastronomicznymi i odbywającymi się wokół oddolnymi przedsięwzięciami, ma swój niepowtarzalny, egalitarny charakter. Postanowili więc go zachować, porządkując jedynie przestrzeń i zapewniając działającym tu podmiotom przyłącza do mediów. Rewolucja czekałaby natomiast rejon skweru Kahla, gdzie zaproponowali nowe obiekty kubaturowe o różnych funkcjach i ogólnodostępnych parterach, które pozwoliłyby na przedłużenie sezonu rekreacyjnego nad rzeką, a jednocześnie tworzyły tło dla usytuowanego poniżej nadwiślańskiego ogrodu. Poszczególne strefy ogrodu – takie jak Skwer Sportów Miejskich czy Polana Sztuki – stanowią poszerzenie funkcji otaczających i nowych obiektów, planowanych po południowej stronie mostu kolejowego – tłumaczą projektanci.

Rozpoczęcie realizacji: 2020

Kolejny odcinek bulwarów w Warszawie
Na wysokości ASP powstanie tzw. Polana Sztuki z półotwartym pawilonem pokrytym zielenią.
Wisła łączy: projekt, który podzielił Kraków? Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przymierza się do rewitalizacji bulwarów wiślanych. Prezentacja pierwszych wizualizacji w mediach społecznościowych wzbudziła jednak liczne kontrowersje. Główny zarzut to brak skonsultowania projektu z mieszkańcami i rezygnacja z konkursu architektonicznego na projekt zagospodarowania nabrzeży.
Architektura bulwarów – o koncepcji Jowita i Mark Kubaczkowie Bulwary nadwiślańskie stały się formalną promenadą, której specyfika użyteczności oraz dostępności wymagała wzmocnienia obiektami kubaturowymi – pawilonami, stanowiskami ekspozycyjnymi oraz nowym połączeniem z zabytkową tkanką miejską przejściem podziemnym na wysokości ulicy Bednarskiej – piszą Jowita i Mark Kubaczkowie.
Przestrzeń bulwarów – o koncepcji Patryk Zaręba i Dorota Rudawa Teren opracowania w zdecydowanej większości położony jest w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią, co miało decydujący wpływ na wszystkie elementy zagospodarowania – od płynnego sposobu ukształtowania nabrzeża od strony natarcia nurtu, poprzez unikatowy na warunki polskie sposób zabezpieczenia pawilonów usługowych, dobory materiałowe odporne na działanie wody i korozję biologiczną, aż po linearny, niezakłócający przepływu wód układ nasadzeń drzew – piszą Patryk Zaręba i Dorota Rudawa.
Dzielnica Wisła – o warszawskich bulwarach Tomasz Żylski Powstanie w ciągu zaledwie jednej dekady nowej „dzielnicy wodnej” możliwe było przede wszystkim dzięki dostępności funduszy unijnych, ale dużą rolę odegrały też starania Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, a wreszcie również powołanie w 2006 roku na stanowisko pełnomocnika ds. Wisły architekta krajobrazu Marka Piwowarskiego, który okazał się jednocześnie wizjonerem i skutecznym menadżerem – pisze Tomasz Żylski.
Bulwary wiślane w Warszawie Bulwary nad Wisłą są tym rodzajem przestrzeni publicznej, jakiej dotąd Warszawie brakowało. Zaprojektowane z myślą o różnych rodzajach aktywności, każdego ciepłego dnia przyciągają tłumy mieszkańców – o nowo otwartym fragmencie stołecznych bulwarów, jego licznych architektonicznych atrakcjach i radykalnych zmianach, jakie dokonały się nad Wisłą w ciągu zaledwie jednej dekady piszą Jerzy S. Majewski i Tomasz Żylski. W numerze także wypowiedzi współautorów tej nowej nadrzecznej promenady: Patryka Zaręby i Doroty Rudawy z biura RS Architektura Krajobrazu oraz Jowity i Marka Kubaczków z Artchitecture, a także szczegółowa mapa ze zrealizowanymi w ostatnim czasie i dopiero planowanymi wokół obiektami.
Bulwary w Warszawie – podsumowanie dyskusji pokonkursowej Wisłostrada w tunelu, czy jako ulica zbiorcza, a nad samą rzeką tereny zielone, czy nowe budynki? To tylko niektóre z pytań, jakie stawiano podczas dyskusji po konkursie na nowy odcinek warszawskich bulwarów.