Architektura MuratorProjektyLeśny Ogród Botaniczny w Gdyni

Leśny Ogród Botaniczny w Gdyni

Projekt trzech nowych ścieżek edukacyjnych na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego opracowało biuro Garden City.

Leśny Ogród Botaniczny w Gdyni
Leśny Ogród Botaniczny w Gdyni. Projektanci z pracowni Garden City zaproponowali m.in. 650-metrową drewnianą kładkę biegnącą kilka metrów nad ziemią. Il. dzięki uprzejmości pracowni

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania 50-hektarowego terenu wchodzącego w obręb Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z uwzględnieniem jego walorów edukacyjno-rekreacyjnych zorganizowało Nadleśnictwo Gdańsk.

Naszą ideą było zaprojektowanie przestrzeni pozwalającej na kształtowanie właściwych relacji człowieka z przyrodą, niezależnie od jego wieku. Szczególną grupą, do której miał trafić program ogrodu byli jego najmłodsi użytkownicy. Odmienna percepcja świata dziecka i dorosłego człowieka wymusiła potraktowanie Leśnego Ogrodu Botanicznego jako miejsca zabaw dla wszystkich, zatopionego w pełnej tajemnic i niezwykłości naturze – tłumaczą autorzy.

Zaproponowali wyznaczenie trzech tras dydaktycznych: „szlaku wśród koron drzew”, który tworzyłaby ponad 650-metrowa drewniana kładka biegnąca kilka metrów nad ziemią, „szlaku Alicji w zaczarowanym lesie”, którego atrakcję stanowiłyby m.in. przeskalowane modele występujących lokalnie grzybów i owadów oraz „szlaku wśród korzeni drzew”, który dzięki przekryciu fragmentów ścieżki pancernymi szybami oferowałby możliwość obserwacji podziemnego życia lasu.

Obecnie teren Leśnego Ogrodu Botanicznego odwiedza około 5 tysięcy osób rocznie. Są to głównie grupy szkolne uczestniczące w organizowanych przez nadleśnictwo warsztatach ekologicznych. Inwestycja ma się zakończyć dopiero w 2025 roku.

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI: 2015