Architektura MuratorProjektyMuzeum Bitwy Warszawskiej z pozwoleniem na budowę

Muzeum Bitwy Warszawskiej z pozwoleniem na budowę

Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie powstanie według projektu pracowni DiM'84 Dom i Miasto Czesława Bieleckiego. Gmach za blisko 200 mln złotych zrealizuje Agencja Mienia Wojskowego.

Muzeum Bitwy Warszawskiej z pozwoleniem na budowę
Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie, proj. DiM'84 Dom i Miasto; il. serwis prasowy muzeum

Konkurs architektoniczny na projekt Muzeum Bitwy Warszawskiej w 2017 roku zorganizowało Muzeum Wojska Polskiego. Zwyciężyła pracownia DiM'84 Dom i Miasto Czesława Bieleckiego. Tryb przeprowadzenia konkursu spotkał się z ostrą krytyką nie tylko ze strony środowiska architektonicznego, ale też ogólnopolskic mediów. Do udziału zaproszono bowiem sześć biur, dając im zaledwie 10 dni na opracowanie koncepcji. Studio Czesława Bieleckiego było jedynym, które przygotowało projekt w tak krótkim czasie.

Muzeum Bitwy Warszawskiej z pozwoleniem na budowę
Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie, proj. DiM'84 Dom i Miasto. W centrum założenia autorzy przewidzieli ogród pamięci poległych. Nad nim, na sztucznie usypanym wzgórzu, górować będzie budynek muzeum; il. serwis prasowy muzeum

Muzeum Bitwy Warszawskiej po poprawkach

W miejscu, gdzie rozegrała się bitwa pod Ossowem autorzy zaproponowali założenie krajobrazowo-architektoniczne, którego granice od wschodu i zachodu wyznaczałyby wysokie na 100 metrów stalowe maszty. Pomiędzy nimi rozciągałaby się tzw. Aleja Zwycięstwa prowadząca na wzniesienie, na którego szczycie zaprojektowano budynek Muzeum Bitwy Warszawskiej. Na zboczach nasypu przewidzieli ponadto amfiteatr. Według pierwotnych planów inwestycja miała zostać zakończona w setną rocznicę Cudu nad Wisłą: 15 sierpnia 2020 roku. Okazała się jednak zbyt droga. W lutym tego roku Muzeum Wojska Polskiego zawarło umowę z pracownią DiM'84 Dom i Miasto na aktualizację programu, czyli m.in. zmniejszenie powierzchni użytkowej przyszłego budynku z 8000 m² do 4800 m², a także na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i uzgodnień oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót. 3 lipca Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydał pozwolenie na budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej. Obiekt, którego budowa ma kosztować ok. 200 mln złotych, ma zostać otwarty w 2022 roku. Placówka jest filią Muzeum Wojska Polskiego. Rolę inwestora zastępczego pełnić będzie podległy MON Stołeczny Zarząd Infrastruktury, a wykonawcy – Agencja Mienia Wojskowego.

Czytaj też: Wyniki konkursu na zadaszenie amfiteatru w Łazienkach |

Muzeum Bitwy Warszawskiej z pozwoleniem na budowę
Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie, proj. DiM'84 Dom i Miasto. Granice założenia od wschodu i zachodu wyznaczać mają dwa maszty: stulecia niepodległości Polski i stulecia Bitwy Warszawskiej; il. serwis prasowy muzeum
Muzeum Bitwy Warszawskiej z pozwoleniem na budowę
Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie, proj. DiM'84 Dom i Miasto. Integralną częścią założenia ma być amfiteatr, z którego będzie można oglądać rekonstrukcje Bitwy Warszawskie; il. serwis prasowy muzeum
Autor: Piotr Prus
Wyniki konkursu na zadaszenie amfiteatru w Łazienkach Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosiło wyniki dwuetapowego konkursu na projekt zadaszenia historycznego amfiteatru na terenie parku. Jury postanowiło nie przyznawać pierwszej nagrody. Drugą zdobyła pracownia DiM’84 Czesława Bieleckiego.
Hotel Mera w Sopocie Hotel Mera wzniesiono w otoczeniu wydmowego krajobrazu, tuż przy jednej z sopockich plaży. W architekturze obiektu dominują rozwiązania inspirowane skandynawskim modernizmem. Za projekt odpowiada pracownia Dom i Miasto'84.
Nowa siedziba TVP w Warszawie Architektura budynku TVP jest jednocześnie rozrywkowa (tańcząca wieża z przodu, łukowy mostek z tyłu), publicystyczna (dialog z architekturą Gehry’ego poprzez przaśne naśladownictwo) i fabularna (opowieść o tym, jak z pozornie jednorodnej, walcowatej bryły – wypryskuje bogactwo przeróżnych kształtów, atakujących podchodzących ludzi).