Nowy dworzec w Zakopanem

i

Autor: Archiwum Architektury Koncepcja zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Zakopanem, proj. Urba Architects; il. Flexiforma

Nowy dworzec w Zakopanem

2018-09-26 18:05

Wkrótce rozpocznie się realizacja wielofunkcyjnego centrum komunikacyjnego w Zakopanem według projektu krakowskiej pracowni Urba Architects. W ramach inwestycji wyremontowany i rozbudowany zostanie dawny dworzec PKP, ale gruntowna modernizacja czeka też centrum przesiadkowe przy dolnej stacji kolejowej na Kasprowy Wierch.

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa dworca PKP w Zakopanem oraz usprawnienie komunikacji między dworcem a Kuźnicami wraz ze stworzeniem zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dolnej stacji kolejki liniowej na Kasprowy Wierch. W ramach inwestycji, której koszt oszacowano na ponad 52 mln zł, przewidziano m.in. remont zabytkowego budynku dworca z 1899 roku, realizację w pobliżu trzypoziomowego parkingu typu Park and Ride oraz przebudowę okolicznych ulic. Powstanie też nowy dworzec dla komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej oraz osobny, dla autobusów dalekobieżnych.

Projekt dla Kuźnic obejmuje natomiast przeniesienie przystanków i obecnego postoju taksówek na poziom -1 oraz urządzenie w ich miejscu otwartej przestrzeni dla pieszych. Ogólną koncepcję wielobranżową opracowało biuro Urba Architects wyłonione w zorganizowanym przez władze Zakopanego konkursie ofert. Zadaniem architektów było przygotowanie szczegółowej specyfikacji wraz z kosztorysami oraz programem funkcjonalno-użytkowym, na podstawie którego w imieniu miasta wystąpili następnie o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. To udało się uzyskać pod koniec ubiegłego roku. Zarząd województwa przyznał na całe przedsięwzięcie aż 33 mln zł.

W przyszłym roku ma zostać przeprowadzony przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj, w którym wyłoniony będzie wykonawca inwestycji. Jego zadaniem będzie rozwiniecie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizacja, którą zaplanowano na lata 2019-2021. Dodatkowo, w sierpniu tego roku władze miasta ogłosiły konkurs na koncepcję wybranych elementów nowego centrum komunikacyjnego. Uczestnicy mają zaproponować m.in. wygląd wiat, elementów małej architektury i elewacji parkingu (rozstrzygnięcie 10 października). Zwycięzca zostanie zaproszony do zawarcia umowy z wykonawcą na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją swoich projektów.