Architektura MuratorProjektyPark na Górkach Czechowskich w Lublinie – nowy projekt Bolesława Stelmacha

Park na Górkach Czechowskich w Lublinie – nowy projekt Bolesława Stelmacha

Projekt 75-hektarowego parku na zlecenie TBV Investment przygotował Bolesław Stelmach we współpracy z architektem krajobrazu Piotrem Szkołutem z lubelskiej pracowni Garden Concept. Firma obiecuje realizację w zamian za zgodę na wybudowanie kolejnego osiedla. Decyzję podejmą mieszkańcy.

Park na Górkach Czechowskich w Lublinie – nowy projekt Bolesława Stelmacha

Gdyby powstał, byłby największym parkiem nie tylko w Lublinie, ale w całej wschodniej Polsce.  Projekt 75-hektarowego założenia w sąsiedztwie istniejących i przyszłych osiedli mieszkaniowych na zlecenie firmy TBV Investment przygotowało biuro Stelmach i Partnerzy we współpracy z Garden Concept architekta krajobrazu Piotra Szkołuta. Architekci przedstawili właśnie najnowsze wizualizacje. Według koncepcji cały obszar byłby podzielony na trzy przenikające się strefy. Pierwsza to otwarta przestrzeń rekreacji z infrastrukturą parkingową oraz miejscem na organizację pikników, druga miałaby charakter sportowy, ze ścieżkami biegowymi i rowerowymi o długości 5 km, czterema placami zabaw i boiskami o łącznej powierzchni 1700 m2. Ponadto zostałaby wydzielona także strefa ekologiczna, z elementami edukacyjnymi upowszechniającymi wiedzę na temat rodzimej roślinności Górek Czechowskich i znajdujących się tam gatunków zwierząt.

Park na Górkach Czechowskich w Lublinie – nowy projekt Bolesława Stelmacha

To będzie jeden z najpiękniejszych parków w Polsce. Zarówno zieleń, jak i atrakcje dla mieszkańców będą ściśle związane z ukształtowaniem terenu. Na Górkach różnica wynosi do kilkunastu metrów, więc bieganie czy jazda na rowerze będą urozmaicone, wymagające wysiłku na różnym poziomie. Mieszkańcy będą mogli też przyjść do ekofarmy, obejrzeć owce, w dalszej przyszłości możliwe będzie organizowanie targów ekożywności czy warsztatów dla chętnych. Kompromisowość naszej propozycji polega na zastąpieniu planów starej generacji nowymi, które umożliwią wykorzystanie tego terenu zgodnie z aktualnymi potrzebami mieszkańców i koniecznością czynnej ochrony rodzimej przyrody – mówi Bolesław Stelmach.

Park na Górkach Czechowskich w Lublinie – nowy projekt Bolesława Stelmacha

W całym projekcie mają być wykorzystane jedynie materiały naturalne. Architekci inspirowali się naturą, co widać m.in. w zaprezentowanych na wizualizacjach placach zabaw, na których oprócz huśtawek czy konstrukcji wspinaczkowych znajdą się też domki w kształcie szyszek czy figury chomików. – Nowy park będzie miejscem rodzinnym, w którym dzieci będą mogły obserwować, dotykać, doświadczać oraz rozwijać swoją wyobraźnię – dodaje Piotr Szkołut, architekt krajobrazu. – Główny plac zabaw to aż 6150 m2. Nie zapomnieliśmy o pozostałych użytkownikach parku, projektując ścieżki rowerowe czy biegowe, a także spacerowe, z których będą mogli korzystać również seniorzy. Na terenie parku znajdzie się ponadto plac zabaw dla psów, o powierzchni 1000 m2. W naszej koncepcji wszyscy będą mogli spędzać czas w wybrany sposób, nie przeszkadzając sobie nawzajem – wyjaśnia Szkołut.

Park na Górkach Czechowskich w Lublinie – nowy projekt Bolesława Stelmacha

Powstanie parku będzie możliwe, jeśli 7 kwietnia lublinianie zdecydują tak w referendum. TBV Investment sfinansuje realizację i przekaże teren Gminie Lublin za symboliczną złotówkę w zamian za zgodę na realizację na pozostałych 30 ha Górek Czechowskich inwestycji mieszkaniowych. Obecnie w miejscu, w którym właściciel chciałby budować mieszkania, można postawić budynki biurowe, handlowo-usługowe oraz sportowo-rekreacyjne. – Właściciel gwarantuje, że nie zabuduje nawet centymetra terenu przeznaczonego obecnie pod zieleń. Zmiana dotyczy tylko formy zagospodarowania tych 30 ha, na których można już budować, zgodnie z obecnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe 75 ha nie zmieni się i będzie nadal terenami zielonymi – podkreśla mecenas Krzysztof Klimkowski. Przedstawiona koncepcja będzie konsultowana na dalszych etapach ze specjalistami z Urzędu Miasta oraz mieszkańcami Lublina.

Park na Górkach Czechowskich w Lublinie – nowy projekt Bolesława Stelmacha
Park na Górkach Czechowskich w Lublinie – nowy projekt Bolesława Stelmacha
Park na Górkach Czechowskich w Lublinie – nowy projekt Bolesława Stelmacha
Park na Górkach Czechowskich w Lublinie – nowy projekt Bolesława Stelmacha
Park na Górkach Czechowskich w Lublinie – nowy projekt Bolesława Stelmacha
Park na Górkach Czechowskich w Lublinie – nowy projekt Bolesława Stelmacha
Park na Górkach Czechowskich w Lublinie – nowy projekt Bolesława Stelmacha
Narodowy Instytut Architektury Architekt Bolesław Stelmach stanął na czele Narodowego Instytutu Architektury, nowo powołanej instytucji, która ma służyć upowszechnianiu wiedzy na temat architektury i projektowania przestrzennego oraz prowadzić badania, działania edukacyjne, promocyjne i wydawnicze. W rozmowie udzielonej „A-m” Stelmach zarysował trzy główne priorytety przyszłej aktywności: szeroko pojęta edukacja, dokumentacja oraz legislacja.
Teatr otwarty – o CSK w Lublinie Tomasz Michalak Budynek jest idealnym łącznikiem między starym i nowym. Położony na styku miasta historycznego stanowi urbanistyczne wprowadzenie do tej części Lublina, której przestrzeń ukształtowały dziesięciolecia rozwoju modernizmu. Bolesław Stelmach, opowiadając o jego projektowaniu, często odwołuje się do idei formy otwartej i spuścizny Hansenów. Pozostawia teatr otwarty, a architektom tworzącym w Lublinie zdaje się przypominać, że miasto wokół wciąż pozostaje w budowie – pisze Tomasz Michalak.
Rozmowa z Bolesławem Stelmachem, autorem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Mam nadzieję, że to co robię czasami bywa sztuką. A i tak prawda okaże się za 100 lat – o relacji między architektura a naturą, mizantropii i inspirującej bezradności z Bolesławem Stelamchem rozmawia Maja Mozga-Górecka.
O historii CSK w Lublinie Tomasz Żylski W założeniu peerelowskich władz lubelski teatr miał być jednym z największych obiektów widowiskowych w Europie, tymczasem na ponad 40 lat stał się największą nieukończoną inwestycją, skutecznie wyłączając z publicznego użytku istotny fragment centrum miasta.
O projekcie fasady CSK w Lublinie Lorenzo Lilli Największe wyzwanie stanowiło właściwe zamodelowanie struktury, gdyż w jej obrębie zaistniało jednocześnie kilka czynników. Po pierwsze, należało wziąć pod uwagę, że fasada na kanwie z cięgien stalowych będzie wykazywała cechy szczególne, choćby ze względu na obróconą w stosunku do jej płaszczyzny geometrię szklenia. Musieliśmy zbadać też, jak zachowa się fasada, kiedy zostanie poddana działaniu wiatru, a ułożone niczym łuska panele szklane będą generować zawirowania powietrza oraz deformacje wzdłuż samej konstrukcji.
O akustyce CSK w Lublinie Jan Dodacki Przed przystąpieniem do realizacji zbudowano model akustyczny 3D, a następnie korygowano parametry po kolejnych pomiarach w powstałej już kubaturze – na etapie stanu surowego, po wykonaniu posadzki i zamontowaniu foteli, aż do strojenia sali. Scena z dwiema kieszeniami scenicznymi o powierzchni ok. 900 m2 jest drugą co do wielkości w Polsce i Europie – po Operze Narodowej w Warszawie.