Pomnik Kobietom Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich

i

Autor: Archiwum Architektury Pomnik Kobietom Powstania Warszawskiego zaplanowano przy placu Krasińskich; na zdjęciu fasada Sądu Najwyższego od strony placu; fot. Darwinek / CC BY-SA 3.0 pl

Pomnik Kobietom Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich

2021-04-12 19:25

Rada Warszawy pozytywnie zaopiniowała plan budowy pomnika Kobietom Powstania Warszawskiego. Monument według projektu Moniki Osieckiej zaplanowano przy placu Krasińskich. Mamy pierwszy szkic.

Budowa pomnika Kobietom Powstania Warszawskiego miałaby być realizowana przez Fundację Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego we współpracy ze Związkiem Powstańców Warszawskich. Monument z brązu będzie przedstawiał grupę trzech trzymających się za ręce kobiet w różnym wieku. Na pomniku zostanie umieszczona inskrypcja – Kobietom Powstania Warszawskiego, a rzeźbę wykona Monika Osiecka, absolwentka warszawskiej ASP (dyplom obroniła w 1994 roku w tzw. Kowalni, czyli pracowni Grzegorza Kowalskiego), która na koncie ma m.in. rzeźbę na grobie Kory Jackowskiej oraz pomnik w Montormel poświęcony bitwie w Normandii, dowodzonej przez generała Maczka. Przez lata uważało się, że sanitariuszka nie ma broni, więc to nie żołnierz. Ale ja zawsze czułam się żołnierzem, który walczy o nasz kraj. Uważam, że rola kobiet w powstaniu była przez lata niedoceniana. To dobrze, że zaczynamy o tym mówić i przypominać jak wiele wysiłku włożyłyśmy w ratowanie ojczyzny. Ten pomnik będzie pięknym gestem dla nas wszystkich – zaznacza wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, Halina Jędrzejewska ps. Sławka.Za budową pomnika Kobietom Powstania Warszawskiego opowiada się też prezydent Rafał Trzaskowski. Żołnierki, sanitariuszki, łączniczki. Ale też matki, córki, siostry, wnuczki. Dzielne na polu walki, tragicznie dotknięte koszmarem wojny. Jesteśmy im winni pamięć. Dlatego popieram budowę pomnika Kobietom Powstania Warszawskiego. Liczę, że na najbliższej sesji poprą ją radni – mówi Trzaskowski.Pomnik Kobietom Powstania Warszawskiego ma być odsłonięty jeszcze w tym roku, podczas obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania. Monument zaplanowano na skwerze przy wejściu do parku Krasińskich, tuż obok budynku mieszczącego bibliotekę Instytutu Sztuki PAN.

Nowe zasady stawiania pomników w Warszawie

Co ciekawe, od 13 kwietnia w Warszawie obowiązują nowe procedury budowy pomników i innych obiektów upamiętniających osoby, idee lub wydarzenia. Prezydent Rafał Trzaskowski powołał specjalny zespół złożony z ekspertów, radnych i urzędników, który ma doradzać w tej kwestii. Zazwyczaj nowe pomniki budowane były bez konkursów – poza inwestycjami miejskimi, a ich powstaniu nie towarzyszyła szersza debata społeczna. Czy są potrzebne, gdzie, w jakim kształcie czy może istnieją rozsądne alternatywy? Nowa procedura ma zapewnić większy udział społeczny, ale też lepszą jakość w kształtowaniu przestrzeni publicznej. By upamiętniać mądrze, ale też z korzyścią dla miejskiego krajobrazu – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.W skład Zespołu do spraw pomników i upamiętnień wejdzie 11 osób: przedstawiciele Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura Kultury, radni Rady Miasta, grupa ekspertów z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Warszawy, Zespołu ds. Niematerialnego Dziedzictwa, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Komisji Dialogu Społecznego. Grupa złożona z osób prezentujących różne obszary (architektura, urbanistyka, sztuka współczesna, historia miasta) będzie także zasięgała opinii urzędów dzielnic i niezależnych ekspertów.

Zespół będzie przygotowywał rekomendacje dotyczące wszystkich istotnych upamiętnień i pomników na terenie miasta. Skupi się na treści, formie i lokalizacji pomników czy tablic pamiątkowych. Będzie mógł także wskazywać na potrzebę przeprowadzenia konkursów na projekt pomnika, szczególnie w przypadkach planowania ważniejszych obiektów i lokalizacji w reprezentacyjnych miejscach stolicy. Dopiero po takiej dyskusji, przygotowaniu i późniejszym uwzględnieniu wytycznych, projekty inicjatyw będą dalej procedowane przez rady dzielnic i Radę Miasta. Nowa procedura nie obejmuje jeszcze propozycji budowy pomnika Kobietom Powstania Warszawskiego.

ZAPISZ SIĘ

Pomnik Kobietom Powstania Warszawskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Szkic pomnika Kobietom Powstania Warszawskiego