Architektura MuratorProjektyPROJEKT ALTERNATYWNEJ FORMY ODTWORZENIA PAŁACU SASKIEGO

PROJEKT ALTERNATYWNEJ FORMY ODTWORZENIA PAŁACU SASKIEGO

Sprowadzenie idei rekonstrukcji Pałacu do formy makro trejażu wykonanego z siatek stalowych na ażurowej konstrukcji, porośniętych pnączami, z artykulacją dwóch przestrzeni zamkniętych w szklanej powłoce, jest zdaniem architekta ratunkiem dla przestrzeni placu, ratunkiem dla jego 'genius loci'.

PROJEKT ALTERNATYWNEJ FORMY ODTWORZENIA PAŁACU SASKIEGO

Projekt można obejrzeć w ramach 15. edycji wystawy „PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji” organizowanej przez Centum ŁOWICKA .

Miejsce ekspozycji - Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66
Wystawa czynna codziennie, godz.10.00 -20.00

Czytaj także>>

PLAC PIŁSUDSKIEGO
Koncepcja Forum Rozwoju Warszawy wskazuje drogę do rozwiązania problemu braku funduszy na odbudowę Pałacu, ale i pokazuje sposób rekonstrukcji Osi Saskiej przez przywrócenie budynków będących brakującym fragmentem dawnego układu urbanistycznego. Jest jeszcze jeden walor tego projektu - miejsce stałoby się wreszcie prawdziwym placem miejskim, uczęszczanym przez mieszkańców i turystów.


Autor projektu arch. Rafał Szczepański
Wizualizacja – 2010 Mateusz Szurgot

„Projekt zabudowy zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego zrodził się w 2004 roku i stał się fragmentem obudowy placu zawartej w pracy konkursowej przygotowanej w 2005 roku na konkurs upamiętniający obecność Jana Pawła II w tym miejscu. Praca konkursowa autorstwa Jerzego Kaliny i Rafała Szczepańskiego przy współpracy Michała Kleniewskiego nie została dopuszczona do konkursu. Jej zasadniczą ideą było zobrazowanie oddziaływania idei Jana Pawła II w formie koncentrycznego rysunku posadzki placu, a dalej może innych fragmentów miasta i nie tylko.
Jak wielu uczestników ważnych zdarzeń na tym placu, na przestrzeni wielu dziesięcioleci zafascynowany byłem ową narodową agorą ze świętym ogniem Grobu Nieznanego Żołnierza, z jej północną pierzeją opartą o monumentalną kompozycję ściany Teatru Wielkiego (jak twierdzą niektórzy odpowiedzią Bohdana Pniewskiego na formę Pałacu Kultury), z zieloną formą zamknięcia placu od strony zachodniej, z ekspresyjnym reliktem kolumnady mieszczącym najważniejszy pomnik w Polsce. Jednak powstanie Budynku Millenium autorstwa Normana Fostera zmieniło układ przestrzenny zorientowany osiami Grobu Nieznanego Żołnierza i osią monumentalnej elewacji projektu Bogdana Pniewskiego. Stało się dla mnie jasne, że plac powinien uzyskać jednoznaczną orientację poprzez domknięcie od strony zachodniej i południowej. Na potrzeby zamknięcia placu stworzyłem zatem alternatywną formę zabudowy pierzei zachodniej powinowatą historycznej organizacji przestrzeni pierzei przy jednoczesnym zachowaniu przyrodniczego fenomenu zamknięcia placu i oprawy Grobu Nieznanego Żołnierza, bowiem odbudowa Pałacu Saskiego w jego historycznej formie jest rozwiązaniem najgorszym z możliwych. Sprowadzenie idei rekonstrukcji Pałacu Saskiego do formy makro trejażu wykonanego z siatek stalowych na ażurowej konstrukcji, porośniętych pnączami zimozielonymi, z artykulacją dwóch przestrzeni o charakterze recepcyjnym w szklanej prostej powłoce, jest moim zdaniem ratunkiem dla fizycznej i mentalnej, metafizycznej przestrzeni placu, jego związku z Ogrodem Saskim i ekspozycji fragmentu arkad z Grobem Nieznanego Żołnierza, ratunkiem dla jego genius loci.”

fotka z /zdjecia/138a_art.jpg
Stowarzyszenie Architektów Polskich organizuje konkurs na Pałac Saski. Poznaliśmy założenia Ogłoszony został konkurs na projekt odbudowy Pałacu Saskiego. W imieniu spółki Pałac Saski procedurę przeprowadzi SARP. Przyjmujemy, że zewnętrzny wygląd Pałacu będzie taki, jak przed II wojną światową. Jest natomiast do rozwiązania wiele kwestii związanych z wnętrzami czy rozłożeniem akcentów funkcjonalno-użytkowych – powiedział wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podczas konferencji zapowiadającej konkurs.
Co pozostało po Pałacu Saskim? Interwencja artystyczna Diany Lelonek w Muzeum Warszawy Muzeum Warszawy otworzyło drzwi magazynów przed Dianą Lelonek. Artystka zwróciła uwagę na zbiory archeologiczne z miejsca, w którym stał Pałac Saski. Efekty tych poszukiwań będzie można zobaczyć w siedzibie głównej Muzeum na Rynku Starego Miasta. To inauguracja cyklu interwencji artystycznych, w ramach których muzealne kolekcje przedstawiane będą w nowych, zaskakujących kontekstach.
SARP chce konkursu na plac Piłsudskiego: stanowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego Zarząd główny Stowarzyszenia Architektów Polskich wystosował pismo do prezydenta Andrzeja Dudy wyrażające zaniepokojenie planowaną odbudową Pałacu Saskiego. Postuluje przeprowadzenie konkursu architektonicznego, który dopuszczałby różne rozwiązania zagospodarowania placu.
Przeciw odbudowie Pałacu Saskiego: list otwarty Z inicjatywy m.in. profesor Marty Leśniakowskiej, Andrzeja Pałysa i Grzegorza Piątka powstał list otwarty w sprawie rezygnacji z odbudowy Pałacu Saskiego i zachodniej pierzei placu Piłsudskiego. W ciągu kilku dni pod apelem do Kancelarii Prezydenta RP podpisało się blisko 70 osób, w tym Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Agnieszka Holland, Krzysztof Warlikowski, Anda Rottenberg, Maria Poprzęcka i Małgorzata Omilanowska.
Odbudowa Pałacu Saskiego: jest Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji Prezydent Andrzej Duda przekazał marszałek Sejmu projekt Ustawy o przygotowaniu i realizacji odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. W zrekonstruowanych budynkach ma się znaleźć m.in. nowa siedziba Senatu.
Stołeczny konserwator o zmianach na Placu Piłsudskiego. "Plac zmieni się w galerię rzeźb" Plac Piłsudskiego z dwoma pomnikami smoleńskimi oraz odbudowanym Pałacem Saskim? Michał Krasucki: Nie został uwzględniony kontekst historyczny ani urbanistyczny tego miejsca