Międzynarodowa Wystawa Architektury

i

Autor: Archiwum Architektury

Projekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’

2010-07-20 2:00

Praca konkursowa Spotkania. Polacy i architektura. Oswajanie przestrzeni, autorzy: Emilia Butkiewicz, Dorota Tołłoczko-Femerling

Tytuł wystawy Spotkania: Polacy i architektura - oswajanie przestrzeni

Temat Tematem będą obiekty zrealizowane w całej Polsce w czasie ostatnich kilku lat i dotyczące miejsc publicznych, miejsc spotkań Polaków z architekturą , obiektów, które stały się ważne dla Polaków w ostatnich latach.

Schemat ideowy wystawy Wystawa składać się będzie z szeregu obiektów przedstawionych w formie fotograficznej. Wszystkie oddziały SARP zostaną poproszone o wskazanie najważniejszych realizacji w ich regionie w ostatnich trzech latach. Z tych obiektów powstanie pewna kompozycja o określonym charakterze dopasowanym do tematu i miejsca na wszystkich ścianach pawilonu (konieczna jest wizja lokalna celem określenia właściwego wyrazu i kolorystyki). Na środku pawilonu powstanie instalacja zaprojektowana przez art. plastyka Dorotę Tołłoczko-Femerling pt. „Obiekty przestrzenne inspirowane aktualnymi tendencjami w architekturze polskiej” Kompozycję wypełnią dźwięki odpowiednio dobranej muzyki (budującej odpowiedni nastrój i oddającej charakter przedstawionych obiektów) oraz opinie przechodniów na temat odczuć związanych z poszczególnymi obiektami architektonicznymi.

Wydawnictwo dotyczące wystawy Wystawie towarzyszyć będzie folder zawierający informacje dot. prezentowanych obiektów i autorów.

fotka z /zdjecia/instalacja_01_art.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury