Architektura MuratorProjektyProjekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’

Projekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’

Praca Ślad, autorzy: architekci Maksymilian Dobkowski, Mikołaj Zdanowski

Ślad/Trace to projekt nawiązujący do tematu 12. Międzynarodowej wystawy architektury w Wenecji – „People Meet In Architecture” w drodze eksperymentu przestrzennego. Jest to przestrzeń oddziałująca na uczestników ekspozycji, którzy także oddziałują na nią, bazuje na interakcji przestrzeń komunikacji a jej uczestnicy. Głównym elementem tej przestrzeni są ludzie oraz znak ich działania i spotkania.

Ekspozyja składa się z ukladu lustra weneckiego oraz siedzisk ustawionych wyjściowo w liniową formę widoczną na ścianie przeciwległej do wejścia. Ściana z lustra weneckiego ustawiona jest również wzdłuż sali, na przeciwko linii siedzisk, tworząc płaszczyznę połączenia wnętrza i zewnętrza ekspozycji w ten sposób, że uczestnicy wchodząc – widzą wnętrze ekspozycji z dalszej perspektywy, natomiast po obejściu jej, będąc już wewnątrz – widzą odbicie – samych siebie, innych uczestników, kompozycję elementów ekspozycji; efekt iluzji jest wzmożony poprzez uzyskanie półmroku przed ścianą oraz jasności za nią, w centrum przestrzeni. Siedziska zachęcają do spotkania, ustawiania ich w różny sposób, a efekt tego spotkania widoczny jest od razu „na żywo” w odbiciu.

Traktując temat wystawy w sposób bezpośredni, projekt tworzy przestrzeń do spotkania, do odczuwania podstawowych emocji wywołanych przez iluzję, zaskoczenie, zabawę, koncepcja ekspozycji polega na skupieniu uwagi na czystym akcie spotkania i jego znaku w przestrzeni. Przestrzeń ma stać się symbolem, dzięki uczestnictwie w niej ludzi, którzy pozostawiają w niej wspólny znak. Ten punkt w czasie i przestrzeni, następujący najpierw w momencie niepewności i zaskoczenia a następnie udziału w spotkaniu, ma pozostawić ślad w tej przestrzeni oraz w pamięci ludzi.

fotka z /zdjecia/wiz_ludzie_1_art.jpg
Projekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’ Praca konkursowa Spotkania. Polacy i architektura. Oswajanie przestrzeni, autorzy: Emilia Butkiewicz, Dorota Tołłoczko-Femerling
Projekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’ Praca konkursowa Wejście-wyjście, autorzy: architekt Aleksandra Wasilkowska, Agnieszka Kurant
Projekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’ Praca konkursowa Rozmowy, autor: Agnieszka Chrzanowska, Wojciech Chrzanowski ch+ architekci