Architektura MuratorProjektyRewitalizacja warszawskiej Pragi – znamy najlepszą koncepcję

Rewitalizacja warszawskiej Pragi – znamy najlepszą koncepcję

Wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego Ulice Nowej Pragi zostały ogłoszone 25 września. Zwycięska pracownia WXCA otrzymała nagrodę pieniężną i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Organizatorem konkursu jest stołeczny ratusz. Spośród 12 prac, które zgłoszono do konkursu, główną nagrodę 60 tysięcy złotych otrzymało biuro WXCA.

Projekt został doceniony za propozycję metamorfozy ulicy Środkowej. Zakłada ona redukcję ruchu kołowego, a przez to poprawę warunków bezpieczeństwa. Ulica zostanie przekształcona w tzw. woonerf. Dzięki nasadzeniu szpalerów drzew i trawników zwiększy się powierzchnia terenów zielonych. Również place na skrzyżowaniach ulic Strzeleckiej i Konopackiej oraz Kowieńskiej i Środkowej czekają zmiany. Na jednym z nich powstanie nowy pawilon, zaakcentowane zostaną funkcje skwerów, komunikacyjne i usługowe.

Zmiany na warszawskiej Pradze są realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, który trwa od 2015 do 2022 roku. Jego budżet wynosi 1,4 mld złotych. Działania prowadzone są w oparciu o zasady partycypacji społecznych.

Zwycięską koncepcję pracy Ulice Nowej Pragi opracował zespół w składzie: arch. Szczepan Wroński, arch. Małgorzata Dembowska, arch. Monika Lemańska, arch. Anna Majewska.

Pracownia WXCA została założona w Warszawie w 2007 roku przez Szczepana Wrońskiego i Wojciecha Condera. WXCA to autorzy m.in. Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach (prezentacja w A-m” 11/2015), nominowanego do nagrody Mies van der Rohe oraz Muzeum Miejsca Pamięci w Palmirach (prezentacja w A-m” 7/2011).

Projekt Szpitala Bielańskiego w Warszawie Atelier Tektura przygotowało projekt modernizacji głównego gmachu szpitala i jego rozbudowy o nowy - 5-kondygnacyjny budynek. To kolejny obiekt dla służby zdrowia zaprojektowany przez tę pracownię.
Konstelacje – projekt aranżacji placu przed wejściem do Parlamentu Europejskiego W sierpniu 2017 roku zakończyła się realizacja tymczasowego projektu powstałego w wyniku konkursu, w którym pierwsze miejsce zdobył polsko-belgijski zespół. Projekt Konstelacje miał na celu zbadanie interakcji zachodzących między różnymi użytkownikami tej przestrzeni.
Podwarszawski Dom W Projekt domu jednorodzinnego opracowany został przez studio STOPROCENT Architekci. Naturalne ukształtowanie terenu i obszerny program użytkowy miały ważny wpływ na formę budynku.
Bez dominacji – o projekcie Centrum Edukacji Geologicznej Szczepan Wroński W kontekście spektakularnego przyrodniczego sąsiedztwa staraliśmy się uniknąć kopiowania natury. Rygorystyczne, geometryczne formy są reminiscencją antropogenicznej historii miejsca. Z drugiej strony układ obiektów miał dopełniać kształt istniejących skarp i ścian skalnych. Domyka on wnętrze kamieniołomu, tworząc naprzemienne dziedzińce otwierające się na otoczenie – pisze Szczepan Wroński, współautor budynku.
Eclipse Advantage™ Clear T Hartowane, refleksyjne szkło firmy Pilkington wykorzystane w projekcie nowej auli Uniwersytetu w Białymstoku autorstwa pracowni PW Arkon oraz Meteor Architects. Dzięki zespoleniu go z niskoemisyjnym szkłem laminowanym Optilam™ Therm S3, przeszklenia fasady uzyskały niski współczynnik przenikania ciepła Ug=1,1 W/m2K, zapewniający wysoką izolację cieplną.
Tężnie w Busku - Zdroju Konkurs na projekt zespołu tężni zorganizował urząd miasta we współpracy z kieleckim SARP-em. Zwyciężyło biuro 2pm, autorzy tegorocznego pawilonu na Expo.