Nowy park w Warszawie

Rusza realizacja parku Żerańskiego w Warszawie

2023-11-07 11:10

Jeszcze w listopadzie ma się rozpocząć realizacja parku Żerańskiego według konkursowego projektu biur topoScape i archigrest z 2019 roku. Nowe założenie na warszawskiej Białołęce obejmować będzie 13-hektarowy teren nad Kanałem Żerańskim.

Park Żerański w Warszawie
Autorzy: Justyna Dziedziejko i Magdalena Wnęk (topoScape), Maciej Kaufman i Marcin Maraszek (archigrest), Hubert Trammer, Natalia Trochonowicz
Inwestor: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Generalny wykonawca: Inmel
Powierzchnia terenu: ok. 130 000 m²
Projekt konkursowy: 2019
Realizacja I etapu:  2025
Koszt inwestycji: 44 000 000 PLN

Park Żerański: od konkursu do realizacji

Konkurs architektoniczny na projekt parku Żerańskiego Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zorganizował jeszcze w 2019 roku. Zadaniem uczestników było opracowanie koncepcji zagospodarowania 13 hektarów przy zachodnim brzegu Kanału Żerańskiego, od ul. Modlińskiej do Płochocińskiej, z podkreśleniem wartości przyrodniczych i naturalnego charakteru tego obszaru. Należało też uwzględnić ochronę walorów krajobrazowych parku i poprawę jego powiązań komunikacyjnych z otoczeniem, a jednocześnie nawiązać do industrialnej przeszłości okolicy i zaproponować zróżnicowane sposoby animowania wybranych przestrzeni. Zwyciężyła propozycja przygotowana przez Justynę Dziedziejko i Magdalenę Wnęk z pracowni topoScape, Macieja Kaufmana i Marcina Maraszka z biura archigrest oraz Huberta Trammera i Natalię Trochonowicz.

Decyzja o utworzeniu parku Żerańskiego stanowi naturalną odpowiedź na potrzebę wzbogacenia dzielnicy Białołęka o wysokiej jakości tereny zieleni publicznej, a także wykorzystania walorów terenów nadwodnych do rekreacji na łonie natury. Kształtując przyszłość tego miejsca, chcemy odnieść się do różnych aspektów jego przeszłości – napisali autorzy w założeniach.

Park postindustrialny

W nawiązaniu do działającego tu niegdyś portu, gdzie odbywał się przeładunek żwiru, piasku i kruszyw na potrzeby Fabryki Elementów Budowlanych Faelbet, zaproponowali m.in. wprowadzenie wielkoformatowych elementów architektonicznych o wykończeniu z płukanego betonu. Zaplanowali też zastąpienie części zwartych płytowych umocnień nabrzeża umocnieniem z gabionów wypełnionych gruzem z jego rozbiórki.

Wzdłuż nabrzeża zaproponowali budowę szeregu pomostów o różnych rozmiarach, w centralnej części parku urządzenie wodnego placu zabaw ze śrubami Archimedesa czerpiącymi wodę z kanału, a na osi portu – realizację wieży widokowej w formie betonowego walca nawiązującego do przemysłowych silosów w sąsiedztwie.

Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!

i

Autor: Archiwum Architektury Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda

Park Żerański w dwóch etapach

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy podpisał właśnie umowę na realizację parku z firmą Inmel z Poznania. Założono, że inwestycja podzielona zostanie na dwa etapy. W pierwszym, do 2025 roku, powstaną polany rekreacyjne z podestami i wiatami oraz nowe ścieżki pieszo-rowerowe. Wybudowany zostanie park linowy oraz pierwsze pomosty. Pojawi się też dużo nowej zieleni. Posadzonych zostanie blisko 500 drzew, ponad 1000 krzewów oraz 36 tys. bylin. Jak podaje ZZW, koszt podstawowego zakresu prac wynosi 44 mln zł. Jeśli uda się pozyskać dodatkowe środki, będzie również możliwość wykonania tam dodatkowych elementów: m.in. placów zabaw, kolejnych pomostów, strefy dla psów czy pawilonów gastronomicznych – czytamy na stronie Zarządu Zieleni.