Architektura MuratorProjektyTak będzie wyglądać Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie

Tak będzie wyglądać Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie

Pierwszą nagrodę w konkursie na projekt Pracowni Przetworu Kopernikańskiego przyznano pracowni Heinle Wische und Partners Architekci z Wrocławia. Trzykondygnacyjny budynek, który stanie tuż obok Centrum Nauki Kopernik pomieści pracownie i laboratoria badawcze.

Tak będzie wyglądać Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie
I nagroda, projekt: Heinle Wische und Partners Architekci z Wrocławia

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego ma być ośrodkiem naukowo-badawczym poświęconym procesom uczenia się. Placówka będzie prowadzona przez konsorcjum, w którego skład wejdą Centrum Nauki Kopernik oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Obiekt uzupełni kompleks budynków na bulwarach wiślanych, w którego skład wchodzą gmach główny, planetarium i usytuowany przy bulwarach pawilon 512. W odróżnieniu od wzniesionego w latach 2008-2011 Centrum Nauki Kopernik, w nowym budynku nie będzie ekspozycji. Znajdą się tu przede wszystkim laboratoria – miejsca pracy dla około 200 osób, przestrzenie warsztatowe oraz kawiarnia.

Chęć udziału w konkursie wyraziło 35 prac, ostatecznie wpłynęło 10 koncepcji. Za najlepszy uznano projekt pracowni Heinle Wische und Parners Architekci z Wrocławia. Drugą nagrodę otrzymała praca opracowana przez zespół w składzie: Krzysztof Katerla (pełnomocnik zespołu), Paulina Boruch, Jarosław Caba a trzecią pracownia Major Architekci z Wrocławia. Jury przyznało także dwa wyróżnienia, które przypadły pracowni Kuryłowicz & Associates (wyróżnienie I stopnia) oraz OVO Grąbczewscy Architekci (wyróżnienie II stopnia).

Zwycięska koncepcja przewiduje wzniesienie budynku na planie kwadratu w południowo-wschodniej części działki, na terenie obecnego parkingu. Obiekt kontynuować będzie linię zabudowy od strony Wybrzeża Kościuszkowskiego, a wysokością dostosuje się do gmachu głównego CNK. Prostą, zwartą bryłę ujęto elewacją wykonaną z wypełnionych powietrzem poduszek z membrany etfe. W dolnej elewacji zaprojektowano przeszklenie, dzięki któremu budynek otwiera się na bulwary. Elastyczna przestrzeń wewnętrzna została oparta na kwadratowym module, w oparciu o który zaprojektowano wszystkie przewidziane w programie przestrzenie. Pod względem zagospodarowania terenu projektanci zaadaptowali założenia, zgodnie z którymi ukształtowano Park Odkrywców i otoczenie Centrum Nauki Kopernik.

Autorom pracy przyznano pierwszą nagrodę za właściwe odniesienie się do budynku w zakresie kontynuacji linii zabudowy, prawidłowe uzupełnienie tkanki urbanistycznej w obszarze opracowania konkursowego oraz prawidłowe wytworzenie pierzei ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie. Wykreowano prostą i elegancką w formie bryłę budynku z ukształtowanymi w niej podcieniami w narożnikach od strony północnej i południowej. Autorzy pracy zaproponowali odniesienie się do relacji pomiędzy istniejącym budynkiem Centrum Nauki Kopernik a projektowanym budynkiem Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, polegające na poszukiwaniu indywidualnych środków wyrazu wynikających z planowanych w obiekcie przyszłych działań i jego funkcji - powiedział Jerzy Grochulski, przewodniczący sądu konkursowego.

Zwycięzca otrzymał nagrodę wysokości 50 tys. zł. W najbliższym czasie podpisze umowę na realizację projektu budowlanego i wykonawczego. Prace projektowe powinny być wykonane w technologii BIM i zakończone w kwietniu 2018 r. W tym samym roku ogłoszony zostanie przetarg na generalnego wykonawcę, którego zadaniem będzie ukończenie budowy do końca 2020 r.

Krakowskie Centrum Nauki Kopernik Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z krakowskim SARP-em ogłosił dwuetapowy międzynarodowy konkurs na projekt Małopolskiego Centrum Nauki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 3 października.
Rozbudowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Obok Centrum Nauki Kopernik stanie wkrótce nowy obiekt. Jego projekt opracował wrocławski oddział biura Heinle Wische und Partners.
O projekcie Centrum Nauki Kopernik nad Wisłą w Warszawie Jan Kubec W warstwie ideowej w zasadzie nie ma różnic między projektem konkursowym a realizacyjnym. Wprowadzone zmiany wynikają głównie z uwag i zaleceń sądu konkursowego. W skali urbanistycznej dotyczyły one przede wszystkim zaprojektowania bardziej wyrazistego placu wejściowego od strony Wybrzeża Kościuszkowskiego - pisze Jan Kubec, główny projektant CNK.
Historia Centrum Nauki Kopernik nad Wisłą Pomysł budowy w Polsce nowoczesnego centrum nauki na wzór słynnego Exploratorium w San Francisco powstał już w latach 70. Jednak dopiero w 2003 roku zapadła decyzja, by ośrodek tego typu zrealizować nad dopiero ukończonym tunelem Wisłostrady - o historii CNK nad Wisłą Tomasz Żylski.
Konkurs na rozbudowę Centrum Nauki Kopernik Centrum Nauki Kopernik we współpracy z SARP-em ogłosiło właśnie konkurs na projekt nowego budynku, który powstać ma po północnej stronie gmachu głównego. Wnioski o dopuszczenie do udziału przyjmowane są tylko do 24 kwietnia.
Mobilna wypożyczalnia gier przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie To już ostatni moment, by skorzystać z mobilnej wypożyczalni gier plenerowych przy Centrum Nauki Kopernik. Projekt mebli opracowało Onto studio Anny Wręgi i Kai Nosal.