Wyniki konkursu na kładkę w Augustowie

i

Autor: Archiwum Architektury

Wyniki konkursu na kładkę w Augustowie

2016-12-14 18:12

Władze Warszawy ogłosiły właśnie konkurs na projekt kładki, która połączyłaby brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Okrzei. Tymczasem przedstawiamy wyniki rozstrzygniętego niedawno konkursu na projekt pieszej przeprawy przez rzekę Nettę w Augustowie. Był to pierwszy w historii konkurs architektoniczny zorganizowany przez władze miasta.

Przedmiotem konkursu, przeprowadzonego w imieniu władz Augustowa przez białostocki SARP, było opracowanie projektu kładki pieszo-rowerowej zlokalizowanej w miejscu, gdzie Netta wypływa z jeziora Necko, nowych ciągów komunikacyjnych łączących ją z pobliską plażą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki. W jury znaleźli się przedstawiciele władz Augustowa: Mirosław Karolczuk, zastępca burmistrza, Filip Chodkiewicz, przewodniczący rady miejskiej oraz Jolanta Jasionowska-Sarat i Robert Sobolewski z Wydziału Inwestycji, a także sędziowie z ramienia Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Białystok: Janusz Grycel (przewodniczący), Mirosław Siemionow i Waldemar Jasiewicz.

Decyzją jury nie przyznano I i II nagrody. W trakcie obrad jurorzy uznali niektóre warunki konkursu i zapisy miejscowego planu zagospodarowania za dyskusyjne. Jest to zbyt ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców miasta, aby decyzję o projekcie kładki podjąć bez sprawdzenia wszystkich możliwości ułatwienia funkcjonalnego jej kształtu. Lepiej zmienić zapisy planu miejscowego niż postawić niefunkcjonalny obiekt – uzasadniali decyzję. Wyróżnienie I stopnia przypadło konsorcjum STOPROCENT Architekci i ASECon.

Kładkę nad ujściem Netty autorzy zaprojektowali jako konstrukcję ciągłą pięcioprzęsłową o dźwigarach stalowych prostokątnych zamkniętych i pomoście w formie stalowej płyty ortotro­powej. Dźwigary główne przęseł znajdujących się nad ujściem rzeki do jeziora Niecko zaproponowali w formie łukowej, przy czym łuki w części przęseł znajdują się ponad, a w części pod poziomem kładki. Dla przęseł skrajnych przyjęto 27 m, a dla głównego – 54 m. W bezpośrednim sąsiedztwie kładki miałaby się znaleźć wieża widokowa o elewacjach wykończonych siatką cięto-ciągnioną, po której pięłyby się pnącza. Dla kładek wzdłuż rzeki Netty zaproponowano generyczne rozwiązanie, które harmonizuje z otoczeniem i wpisuje się w wydane zalecenia konserwatorskie. Detal balustrad z grafitowej siatki stalowej i z drewnianym pochwytem nawiązuje stylistycznie oraz materiałowo do obiektów kładki nr 1 i wieży widokowej – tłumaczą architekci.

Wyróżnienie II stopnia otrzymało konsorcjum DWAA Dec Wolszczak Architekci i YLE Inżynierowie za konsekwentne formowanie nowego układu zagospodarowania z możliwością utworzenie przejrzystej przestrzeni, otwartej na doznania krajobrazowe, a także zapewniającej zróżnicowany program. Sędziowie przyznali ponadto trzy wyróżnienia równorzędne: konsorcjum z Krakowa, w składzie Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz, Bogdan Skoczek S&W Vision oraz SARBUD; Pracowni Architektury Ireneusz Piotrowski i Atelier Paweł Byrski, a także zespołowi z Warszawy w składzie: Michał Nocuń, Diana Tuszyńska, Weronika Wójcik, Marta Nerwińska, Krzysztof Tuszyński.

W pracach konkursowych były elementy, które nas zachwyciły, były elementy, które wywołały mniejszy entuzjazm. Jest to temat do dalszego zastanowienia i dyskusji z mieszkańcami. Jedno jest pewne: po tym konkursie wiemy, czego chcemy i wiemy, czego nie chcemy. I to jest największa zaleta tego przedsięwzięcia – mówił po rozstrzygnięciu konkursu burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.