Architektura MuratorRealizacjeKaplica wotywna we Wrocławiu

Kaplica wotywna we Wrocławiu

Architekci przetransponowali tradycyjny model sacrum do współczesnych form i znaczeń, by zwrócić uwagę na wiadukt Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Z barier energochłonnych zbudowali kaplicę, która przekracza schematy architektury sakralnej. O nowej realizacji Maćków Pracownia Projektowa pisze Łukasz Wojciechowski.

Kaplica wotywna we Wrocławiu

Zanim w 2011 roku otwarto Autostradową Obwodnicę Wrocławia (AOW), przez centrum miasta przejeżdżało dziennie kilkanaście tysięcy ciężarówek. W latach 80. XX wieku zbudowano estakady na placu Społecznym, jako ważną część trasy tranzytowej. Na miejscu gęstej tkanki miejskiej zniszczonej podczas II wojny światowej, na obszarze zbliżonym do kształtu trójkąta równobocznego o długości boku połowy kilometra, powstał węzeł drogowy, który zamienił ten duży obszar śródmieścia w niemal bezludną wyspę. To rozwiązanie zdominowało przestrzennie nawet 200-metrowej długości nazistowski gmach Urzędu Wojewódzkiego, który został odcięty od miasta wielopasmowymi drogami. W tym nadambitnym projekcie drogowym zakładano także zdublowanie Mostu Grunwaldzkiego i zaproponowano utworzenie podobnego bezkolizyjnego skrzyżowania na placu Grunwaldzkim. Powstanie obwodnicy uwolniło Wrocław od ruchu tranzytowego, a zachodnią część estakady na placu Społecznym niedawno wyburzono.

AOW to trochę ponad 22-kilometrowy odcinek drogi (A8), który łączy się z ekspresową S8 i krzyżuje z autostradą A4. Jej częścią jest spektakularny Most Rędziński (proj. Jan Biliszczuk, publikacja „A-m” 03/12) o pylonie wysokości 122 metrów – najwyższym w kraju. Po trwających kilkanaście lat przygotowaniach związanych z wykupem terenów i mierzeniem się z licznymi protestami wrocławian, budowa ruszyła w 2008 roku. AOW powstała za czasów czterokadencyjnej prezydentury Rafała Dutkiewicza, który już jako osoba prywatna był inicjatorem kaplicy na cześć drogi.

Obiekt ten powstał w dzielnicy Żerniki, ok. 50 m od wiaduktu AOW przebiegającego nad lokalnymi drogami i torami kolejowymi. Wykonany jest z barier energochłonnych stosowanych na skrajach autostrad, co jako rozwiązanie sprzyjające bezpieczeństwu może być odczytywane symbolicznie. Z ułożonych warstwowo elementów powstały ściany, a na nich wsparto obręcz, która jest wykonana z pięciu wielokątów foremnych obróconych względem siebie o połowę boku dla zapewnienia sztywności konstrukcji. W jej najwyższym miejscu znalazł się stalowy krzyż, naprzeciw którego zaprojektowano prostą drewnianą ławkę. Siedzący na niej wyraźnie odczuwa wznoszenie się kręgu w stronę wiaduktu.