Architektura MuratorRealizacjeKonstelacje – projekt aranżacji placu przed wejściem do Parlamentu Europejskiego

Konstelacje – projekt aranżacji placu przed wejściem do Parlamentu Europejskiego

W sierpniu 2017 roku zakończyła się realizacja tymczasowego projektu powstałego w wyniku konkursu, w którym pierwsze miejsce zdobył polsko-belgijski zespół. Projekt Konstelacje miał na celu zbadanie interakcji zachodzących między różnymi użytkownikami tej przestrzeni.

Konstelacje - projekt aranżacji placu przed wejściem do Parlamentu Europejskiego
Fot.: Julie Guiches, © European Union 2016

Obszar, który objęty był zadaniem konkursowym leży naprzeciwko placu Luksemburskiego. W jego wschodniej części znajduje się dworzec kolejowy łączący linię Bruksela-Luksemburg. Konkurs został rozstrzygnięty w 2016 roku, a zwycięski zespół projektowy składający się z Atelier Starzak Strebicki (z Poznania) i brukselskich pracowni city3 oraz LauraMuyldermans podpisał kontrakt na tymczasowe zaaranżowanie przestrzeni placu. Od lipca 2016 roku do sierpnia 2017 roku obserwowane były reakcje ludzi, korzystających z nowo zaprojektowanej przestrzeni.

Projektanci umieścili tam meble miejskie: 100 krzeseł, 10 stołów i 50 donic z roślinami. Stały one w różnych konfiguracjach, umożliwiając dowolne kształtowanie przestrzeni. Meble mogły być ustawione w grupach dookoła zieleni lub lamp. Możliwe było także równoległe ustawienie kwietników, wzdłuż linii podziału na posadzce.

Rezultatem podjętych działań były duże zmiany. Dotychczas plac stanowił ciąg komunikacyjny, miał charakter przechodni. W trakcie trwania projektu Konstelacje, niewykorzystywany dotychczas plac zamienił się w miejsce nawiązywania interakcji i społecznych działań.

Projekt "Otwarte drzwi" - noclegownia dla osób w kryzysie bezdomności Projekt proekologicznego i modułowego budynku noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności autorstwa Wiktorii Gocałek i Marty Szczygłowskiej. Koncepcja powstała w ramach współpracy Urzędu Miasta Wrocław z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej.  
Entonnoir - Dom dziecka w Senegalu Prezentujemy projekt Entonnoir, który powstał w ramach tegorocznej edycji konkursu Kaira Looro. Dom dziecka w Senegalu zaprojektowali Justyna Matyska, Aleksandra Tarnowska, Paulina Wrąbel i Wiktoria Zarębska z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Projekt Szpitala Bielańskiego w Warszawie Atelier Tektura przygotowało projekt modernizacji głównego gmachu szpitala i jego rozbudowy o nowy - 5-kondygnacyjny budynek. To kolejny obiekt dla służby zdrowia zaprojektowany przez tę pracownię.
Rewitalizacja warszawskiej Pragi – znamy najlepszą koncepcję Wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego Ulice Nowej Pragi zostały ogłoszone 25 września. Zwycięska pracownia WXCA otrzymała nagrodę pieniężną i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Podwarszawski Dom W Projekt domu jednorodzinnego opracowany został przez studio STOPROCENT Architekci. Naturalne ukształtowanie terenu i obszerny program użytkowy miały ważny wpływ na formę budynku.
Bez dominacji – o projekcie Centrum Edukacji Geologicznej Szczepan Wroński W kontekście spektakularnego przyrodniczego sąsiedztwa staraliśmy się uniknąć kopiowania natury. Rygorystyczne, geometryczne formy są reminiscencją antropogenicznej historii miejsca. Z drugiej strony układ obiektów miał dopełniać kształt istniejących skarp i ścian skalnych. Domyka on wnętrze kamieniołomu, tworząc naprzemienne dziedzińce otwierające się na otoczenie – pisze Szczepan Wroński, współautor budynku.