Osiedle Naturia w Toruniu

i

Autor: Archiwum Architektury Osiedle Naturia w Toruniu, proj. Kuryłowicz & Associates; fot. Przemysław Turlej

Osiedle Naturia w Toruniu

2022-04-28 19:01

Na powojskowych, leśnych terenach Torunia powstała architektura wpisana w kontekst miejsca, w której można odnaleźć wczesne idee modernistyczne. O nowej realizacji pracowni Kuryłowicz & Associates pisze Agnieszka Błażko.

Osiedle Jar, zlokalizowane na leśnych terenach powojskowych, to niezwykle atrakcyjny i dynamicznie rozwijający się obszar budownictwa mieszkaniowego w Toruniu. W jego północnej części, w miejscu ograniczonym ulicami Strobanda, Grasera i Watzenrodego, powstaje zanurzony w zieleni zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych autorstwa pracowni Kuryłowicz & Associates – egzemplifikacja modernistycznego modelu zespołu mieszkalnego złożonego z otoczonych zielenią wolnostojących domów, z odpowiednio nasłonecznionymi i przewietrzanymi mieszkaniami różnych typów. Główną ideą projektu, odwołującą się chociażby do tonącego w zieleni Hansaviertel w Berlin Mitte, było takie wpisanie budynków mieszkalnych w leśne otoczenie, aby zachować i wyeksponować jak największą liczbę drzew, a także pokazać naturalne, urozmaicone ukształtowanie terenu.Docelowo zespół będzie się składać z 13 budynków. Cztery obiekty sekcyjno-korytarzowe z lokalami usługowymi na parterze budują pierzeję ulic Strobanda oraz Watzenrodego i domykają wypełnione zielenią wnętrze zespołu od strony północnej i wschodniej. Takie rozwiązanie zapewnia komfort zlokalizowanym we wnętrzu, swobodnie poprzesuwanym względem siebie, punktowcom i kameralnym przestrzeniom sąsiedzkim pomiędzy nimi. Dziedzińce wejściowe oraz zorganizowane na różnych poziomach leśne strefy wypoczynku i rekreacji zaprojektowano jako miejsca ogólnodostępne. Oprócz zachowanych drzew znajduje się tu wiele nowych nasadzeń rodzimych gatunków drzew iglastych i liściastych.

KUP DOSTĘP