Architektura MuratorRealizacjeOsiedle Warzelnia w Poznaniu

Osiedle Warzelnia w Poznaniu

Architektura osiedla poprzez skalę, fakturę i formę nawiązuje do sąsiadującego z nim zabytkowego browaru. Na kameralną zabudowę zespołu składają się zarówno segmenty apartamentowe, jak i wille miejskie oraz klasyczny budynek wielorodzinny – pisze Krzysztof Mycielski.

Osiedle Warzelnia w Poznaniu
Osiedle Warzelnia z lotu ptaka. W skład zespołu wchodzą różne typy obiektów. Na kameralną zabudowę składają się zarówno segmenty apartamentowe, jak i wille miejskie oraz budynek wielorodzinny; Fot. Dzięki uprzejmości Nickel Development
Osiedle Warzelnia – I etapPoznań, ul. Majakowskiego 309/311
AutorzyAutorska Pracownia Projektowa Sławomir Rosolski Architekt, architekt Sławomir Rosolski
Współpraca autorskaarchitekci Jacek Gorczyca, Paulina Sobiech
Współpraca:architekci Michał Rutkowski, Aleksandra Murawiecka, Katarzyna Kaziród, Jakub Pawlak, Jan Ciechanowski, Sylwia Golińska
Architektura wnętrzAutorska Pracownia Projektowa Sławomir Rosolski Architekt, ARTSIZE – Gabriela Gasparska
Architektura krajobrazuAutorska Pracownia Projektowa Sławomir Rosolski Architekt
KonstrukcjaBMJ Projekt Maciej Janicki
Generalny wykonawcaPTB Nickel
InwestorNickel Invest Nr 3
Powierzchnia terenu18987.0 m²
Powierzchnia zabudowy5128.0 m²
Powierzchnia użytkowa11173.0 m²
Powierzchnia całkowita21348.0 m²
Powierzchnia mieszkań:od 56 m² do 116 m²
Liczba mieszkań:66
Kubatura56667.0 m³
Projekt2010-2012
Data realizacji (początek)2012
Data realizacji (koniec)2014
Koszt inwestycjinie podano

W powszechnym odbiorze pretekstem do powstania poznańskiego osiedla Warzelnia była adaptacja sąsiadującego z nim browaru z 1872 roku. Na terenie historycznego zakładu na razie powstała jednak tylko komercyjna mieszkaniówka. Do modernizacji zabytku nie doszło, co oczywiście może rodzić różne podejrzenia i spekulacje. Optymistyczne jest to, iż architektura zrealizowanego zespołu może służyć jako wzorcowy przykład wpisania się w historyczny kontekst. Najważniejszym atutem nowej zabudowy jest nawiązanie nastrojem do zabytku poprzez skalę, fakturę i formę. Inteligentne odwołania, takie jak podobne nachylenia dachów, nie mają nic wspólnego z mechanicznym kopiowaniem. Cegła o organicznej fakturze, dokładnie taka jak w historycznym obiekcie, czyli wypalana metodą tradycyjną, została tu zastosowana w stopniu totalnym, z nadwyżką autorskiej kreacji. Pod tym względem całość założenia urasta niemalże do rangi projektu edukacyjnego, ukazującego możliwości użycia ceramicznego wykończenia w symbiozie ze starymi obiektami.

Układ nowej zabudowy ma demokratyczny charakter. To ekskluzywne, jak na polskie standardy osiedle pozbawione jest ogrodzenia. Trakty zabudowy i wewnętrzne ulice biegną w kierunku krawędzi zatopionej w zieleni skarpy, dzięki czemu nie tylko każdy mieszkaniec, ale i przygodny spacerowicz ma możliwość łatwego dojścia do leżącego poniżej stawu. Nowe osiedle, choć w dużym stopniu oparte na powtarzalnych elementach, pozbawione jest monotonii. Decyduje o tym kilka świadomych i ujmujących w swej prostocie rozwiązań. Najistotniejsze z nich to zróżnicowanie typów obiektów. Na kameralną zabudowę składają się zarówno segmenty apartamentowe, jak i wille miejskie oraz klasyczny budynek wielorodzinny. Długi szereg segmentów tworzy efektowny rytm, mogący służyć za znak rozpoznawczy tej inwestycji. Architekci uniknęli tu jednostajności dzięki cofnięciu skrajnych obiektów i zaprojektowaniu w kilku miejscach niewielkich przejść rozcinających trakty. Dachy budynków są również dyskretnie zróżnicowane – od dwuspadowych w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego browaru, do płaskich w zabudowie szeregowej. Czerwień cegły pokrywającej domy przełamano dużymi otworami okien i loggii oraz udanymi kontrastami – od ceramiki wyraźnie odcinają się wykończone w antracycie werandy i przeszklone klatki schodowe, które wieczorem odgrywają w terenie rolę wielkich oświetleniowych opraw. Delikatne różnicowanie widoczne jest również w skali detalu architektonicznego. W każdym z segmentów zabudowy pojawiają się motywy abstrakcyjne, czytelne w rysunku podziałów na bramach wjazdowych do garaży i w zastosowanych ceramicznych wątkach. Napięcia kompozycyjne uzyskane są poprzez wzajemną grę elementów pionowych – kominów, zewnętrznych szybów wind oraz okien o wertykalnych proporcjach.

Osiedle Warzelnia w Poznaniu
Czerwień cegły pokrywającej budynki przełamano dużymi otworami okien i loggii oraz kontrastami – od ceramiki wyraźnie odcinają się wykończone w antracycie werandy; Fot. Jakub Certowicz

Osobnym rozwiązaniem, wynikającym z przyrodniczego kontekstu osiedla, a praktycznie dotąd w Polsce niespotykanym, jest zaprojektowana w sąsiedztwie browaru i zagłębiona na 10 metrów pod gruntem przestrzeń dla nietoperzy, którą połączono tunelem z pomieszczeniami leżakowni piwa, gdzie do niedawna zamieszkiwały. Przeprowadzka tych objętych ochroną ssaków odbywała się pod ścisłym nadzorem chiropterologów. W zabudowie osiedla Warzelnia istnieją atrakcyjnie urządzone tereny między budynkami w postaci kameralnych dziedzińców i zwróconych ku sobie przedogródków. Ale to historyczne miejsce o potencjale wzmocnionym nową architekturą może stać się naprawdę wyjątkowe tylko wówczas, gdy zyska prawdziwą publiczną przestrzeń, a zabytkowy browar rzeczywiście zostanie zmodernizowany. Potrzebny jest jednak pomysł na jego komercjalizację, co w tej lokalizacji, z dala od intensywności zwartego miasta, może okazać się trudne. Na razie wygląda tak jakby osiedle, które miało powstać przy okazji renowacji zabytku, stało się tu pierwszoplanowym celem inwestycyjnym. Pozostaje więc pytanie, czy nowa architektura pozostanie tu tylko warsztatowym popisem, czy też zapoczątkuje pełnowartościowe miejskie środowisko?

Osiedle Warzelnia w Poznaniu
Przeszklony hol budynku mieszkalnego widziany z zewnętrznego dziedzińca; Fot. Jakub Certowicz

Założenia autorskie

Każdy element przestrzeni zurbanizowanej ma własną historię, która ujawniając istniejące już nawarstwienia, określa dopuszczalny zakres przyszłych przekształceń. W przypadku osiedla Warzelnia podstawą podjętych prac projektowych był kontekst zabytkowego browaru Kobylepole z 1872 roku, który stanowił niegdyś część majątku hr. Józefa Mycielskiego. Zespół położony jest przy wschodnim klinie zieleni Poznania, w sąsiedztwie zadrzewionej skarpy, do której przylega staw Browarny. Projektując kompleks, podjęto próbę wykreowania nowej wartości w architekturze wielorodzinnej oraz zmiany wizerunku typowej szeregówki, która w kontekście całego założenia tworzy tzw. apartamenty w zabudowie zwartej. Kluczowy element kompozycyjny stanowiła tu teoria rytmu. Architektura zespołu utrzymana jest w duchu modernizmu. Nadrzędnymi założeniami projektowymi i konserwatorskimi inwestycji było nadanie obiektom wchodzącym w skład kompleksu prostej formy i przeprowadzenie pełnej rewaloryzacji istotnych detali architektonicznych. Z kolei detale nowo projektowane powstały w oparciu o materiał, fakturę i kolor, nawiązując do zabytkowych budynków zespołu. Spoiwem idei był szacunek do historii i wpływ przeszłości na przyszłość. Wszechobecną cegłę stonowano za pomocą dużej ilości szkła i aluminium na elewacjach. Projektując fakturę fasad, zastosowano unikatowe rozwiązania dla poszczególnych ścian, które zgodnie z przyjętą teorią rytmu poprzez wysunięte cegły tworzą wzór będący „zamrożoną”, poklatkową animacją.

Sławomir Rosolski

Osiedle Wileńska Express w Warszawie Dobiegła końca budowa osiedla Wileńska Express w samym sercu warszawskiej Pragi. Zespół mieszczący blisko 300 mieszkań zaprojektowała pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński.
Osiedle Między Mostami w Kaliszu Osiedle Między Mostami to najnowszy projekt poznańskiej pracowni MODOarchitektura. Autorzy zaproponowali zespół z jednej strony nawiązujący do pobliskiej zabudowy historycznego centrum miasta, z drugiej otwierający się w kierunku rzeki Prosny.
W poszukiwaniu idei osiedla społecznego W poszukiwaniu idei osiedla społecznego - pod tą nazwą kryje się realizowany na warszawskim osiedlu Koło projekt wystawienniczy i edukacyjny inspirowany koncepcjami architektki Heleny Syrkus.
Dzielnicowy patriotyzm po warszawsku Dzielnicowy patriotyzm - taki tytuł nosi nowy cykl spotkań on-line Muzeum Powstania Warszawskiego. Po stołecznych osiedlach mieszkaniowych oprowadza architekt i varsavianista Grzegorz Mika.
Osiedle Jerozolimska w Krakowie projektu ION Architekci. Osiedle Jerozolimska w Krakowie powstanie u zbiegu Wielickiej i Jerozolimskiej na Podgórzu, w pobliżu kopca Krakusa, zalewu Bagry i rezerwatu Bonarka. Nowy zespół zaprojektowała lokalna pracownia ION Architekci.
Osiedle Aleja Dębowa 17-19 we Wrocławiu Na wrocławskim Borku rozpoczęła się budowa nowego osiedla, w którym zaplanowano łącznie 41 mieszkań. Najmniejsze będą mieć 30 m2, największe, trzypoziomowe, nawet 197 m2. Za projekt zespołu odpowiada Maćków Pracowania Projektowa.