nms4

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek administracyjny muzeum zaprojektowano w konwencji pozostałych obiektów naziemnych, tak by nie konkurował z zastaną pokopalnianą architekturą. Fot. Marcin Czechowicz

Pomysł na podziemne muzeum. O projekcie Muzeum Śląskiego architekci Roger Riewe i Florian Riegler

2014-09-22 2:34

Przestrzenie muzeum oraz przyszłego tzw. Centralnego Holu Kwartału Muzeów zaprojektowane zostały w całości pod ziemią. Na zewnątrz widoczne są jedynie przeszklone kubatury, w których przewidziano wejścia i funkcje administracyjne, a które służą też doświetleniu i wentylacji części podziemnych. Są one tak rozmieszczone, aby harmonizowały z układem zachowanych obiektów historycznych

Nazwa obiektuNowe Muzeum Śląskie w Katowicach
Adres obiektuKatowice, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1
AutorzyRiegler Riewe Architekten, architekci Florian Riegler, Roger Riewe
Współpraca autorskaarchitekci Anna Zbieranek (arch. prow. do 09.2012), Paulina Kostyra- Dzierżęga (arch. prow. od 09.2012), Markus Probst, Nicole Lam, Mikołaj Szubert-Tecl, Lavinia Floricel, Minoru Suzuki, Bettina Tòth, Bartłomiej Grzanka, Tomasz Kabelis- Szostakowski, Dorota Żurek, Paweł Skóra
Architektura krajobrazuRotzler Krebs Partner, Winterthur (etap konkursu)
KonstrukcjaFirma Inżynierska Statyk, Katowice
Generalny wykonawcaBudimex S.A.
InwestorMuzeum Śląskie
Powierzchnia terenu27332.0 m²
Powierzchnia zabudowy3343.0 m²
Powierzchnia użytkowa25067.0 m²
Powierzchnia całkowita39370.0 m²
Kubatura228702.0 m³
Projekt2007-2010
Data realizacji (początek)2011
Data realizacji (koniec)2013
Koszt inwestycji273 719 885 PLN

Jak wiele innych miast Górnego Śląska, również Katowice ściśle powiązane są z przemysłem ciężkim i górnictwem. Charakterystyczne nienaturalne krajobrazy i kompleksy przemysłowe, zakorzenione w zbiorowej świadomości jako niepowtarzalne i współtworzące zbiorową tożsamość, stanowią jednak wyzwanie z planistycznego i budowlanego punktu widzenia. Fabryczne i kopalniane budynki zostały zaprojektowane dla specyficznych potrzeb i obecnie poddawane są albo kosztownej adaptacji, albo, z braku spójnych koncepcji ich rewitalizacji, nie są w ogóle wykorzystywane.

Jedna z niedziałających kopalni węgla kamiennego położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Katowic. Wybranie tej lokalizacji pod budowę muzeum stanowić może punkt wyjścia dla długofalowej rewitalizacji śródmiejskiego terenu, a jednocześnie stać się projektem-impulsem do przekształcania podobnych obszarów w przyszłości.

nms9

i

Autor: Archiwum Architektury Podziemna przestrzeń ekspozycyjna muzeum z przebijającymi ją szklanymi kostkami świetlików może być łatwo dzielona na mniejsze przestrzenie w zależności od potrzeb. Fot. Marcin Czechowicz

Nasza koncepcja przewidywała powstanie obszernych powierzchni muzealnych, przy minimalnej ingerencji w otoczenie. Przestrzenie muzeum oraz przyszłego tzw. Centralnego Holu Kwartału Muzeów zaprojektowane zostały w całości pod ziemią. Na zewnątrz widoczne są jedynie przeszklone kubatury, w których przewidziano wejścia i funkcje administracyjne, a które służą też doświetleniu i wentylacji części podziemnych. Są one tak rozmieszczone, aby harmonizowały z układem zachowanych obiektów historycznych. Wraz z nowo utworzoną siecią ścieżek, placów oraz terenów zielonych powstaje w ten sposób publiczny park miejski. Dwa istniejące budynki zostały zaadaptowane do potrzeb restauracji oraz pracowni muzealnych, a wieża wyciągowa szybu Warszawa I, dzięki dobudowaniu windy oraz uzupełnieniu klatki schodowej, stała się dostępna dla zwiedzających, oferując widok na panoramę Katowic.