Architektura MuratorRealizacjePrzedszkole w Jemielnicy

Przedszkole w Jemielnicy

Ujmująco prosty projekt przedszkola i żłobka na Opolszczyźnie podkreślają zastosowane materiały wykończeniowe oraz drewniana kolumnada – o nowej realizacji ch+ architekci pisze Oskar Grąbczewski.

Przedszkole w Jemielnicy
Przedszkole w Jemielnicy, proj. ch+ architekci; fot. Tomasz Zakrzewski

To znamienne, że wieś, na której mieszka ok. 40% Polaków, która odgrywa tak znaczącą rolę w naszym życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i religijnym, która przez wieki była synonimem mitycznej Arkadii i źródłem inspiracji i natchnienia dla największych twórców – Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Władysława Reymonta, Karola Szymanowskiego czy Czesława Miłosza, od połowy XX wieku prawie zniknęła jako temat z polskiego życia kulturalnego, artystycznego i architektonicznego.

W PRL-u powstała wprawdzie trylogia Karguli i Pawlaków, istniała Cepelia, zespoły Śląsk i Mazowsze, ale mimo deklaratywnego szacunku dla „ludu wsi” była ona przeobrażana zgodnie z zaczerpniętą zza wschodniej granicy logiką „modernizacji” – socjalistycznego postępu połączonego z walką z „zabobonem i wstecznictwem”. W wymiarze przestrzennym objawiało się to brakiem szacunku dla tradycyjnej struktury i zabudowy, zaniedbywaniem lub niszczeniem zabytków, psucie krajobrazu typowymi „kostkami polskimi”, wielkopłytowymi blokami, prymitywnymi budynkami produkcyjnymi. Mimo że tematyką wiejską zajmowali się tak wybitni twórcy, jak Włodzimierz Gruszczyński, Oskar Hansen czy Wiktor Zinn, to efekty ich prac pozostały w większości na papierze, a kontrast z szarą rzeczywistością niszczejącej prowincji był coraz większy.

Po 1989 roku temat ruralistyki i architektury wsi wciąż pozostawał w cieniu burzliwych przeobrażeń polskich miast. W ostatnich latach coś drgnęło – najpierw powstały wiejskie wille projektowane dla bogatych klientów przez znanych architektów, z czasem pojawiła się architektura publiczna – urzędy gmin, ośrodki zdrowia, hale sportowe, szkoły, przedszkola. Pierwszymi zalążkami nowych wiejskich przestrzeni publicznych były turystyczne atrakcje – przystanie żeglarskie i kajakowe, wieże i kładki widokowe, potem place, skwery, uliczki, parki przy kościołach, urzędach, remizach, szkołach. Realizacja przedszkola i żłobka w Jemielnicy może być w tym kontekście uznana za wzorcową. Jej projekt został wyłoniony w zorganizowanym przez opolski SARP ogólnopolskim konkursie architektonicznym, który wygrała pracownia ch+ architekci.

Tagi:
Przedszkole i szkoła w Opolu Charakter wnętrz obiektów buduje relacja z połaciami spadzistych dachów, wprowadzone betonowe elementy i odsłonięcie ceglanej konstrukcji. O nowej realizacji pracowni PORT pisze Hubert Trammer.
Przedszkole w Kłodawie Zaletą nowo powstałego budynku jest wpisanie w lokalny kontekst i udany dialog elewacji z otoczeniem – o realizacji ANTA Architekci pisze Katarzyna Gucałło.
Wyniki konkursu na projekt biblioteki i przedszkola w Józefowie Poznaliśmy wyniki konkursu na opracowanie projektu miejskiej biblioteki i przedszkola w Józefowie. Zwyciężyła pracownia Regio z Warszawy.
Energoefektywne przedszkole w Michałowicach: wyniki konkursu SARP Gmina Michałowice oraz warszawski oddział SARP rozstrzygnęły konkurs na projekt energoefektywnego przedszkola w Michałowicach. Jury najwyżej oceniło dwa projekty: pracowni 2pm oraz zespołu Alicji Rudowskiej, Pameli Krzyszczak i Martyny Dryś.
Przedszkole w Regułach projektu M.O.C. Architekci Kompleks społeczno-edukacyjny z przedszkolem i ogólnodostępnymi przestrzeniami publicznymi projektu katowickiej pracowni M.O.C. Architekci w przyszłości tworzyć ma centralną strefę podwarszawskiej gminy  Michałowice.
Przedszkole Kobro: w Łodzi powstanie przedszkole projektu Katarzyny Kobro Łódzka ASP dysponuje już działką, na której powstanie funkcjonalistyczne przedszkole Kobro. Projekt na podstawie archiwalnych zdjęć makiety opracował zespół z Biura Architekta Miasta Łodzi.