Projekt studencki

Alpaki i alpakoterapia: projekt ogrodu dla dzieci ze spektrum zespołu Aspergera

2023-04-20 8:00

Praca inżynierska Patrycji Olech, studentki architektury krajobrazu na SGGW w Warszawie, uwzględnia projekt zagospodarowania przydomowego ogrodu wspierającego terapię dzieci ze spektrum zespołu Aspergera.

Autorka: Patrycja Olech
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Rok studiów: 4
Rok rozpoczęcia studiów: 2020
Opieka naukowa: dr inż. Ewa Kosiacka-Beck

Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie ogrodu przydomowego, który będzie służył do terapii wspieranej hodowanymi przez inwestorów, alpakami, a także powiązany z przestrzenią sensoryczną. Głównymi użytkownikami są mieszkańcy posesji, czyli rodzice opiekujący się trojgiem dziećmi z dysfunkcjami i schorzeniami zespołu Aspergera. Podejmowane są aspekty oddziaływania podstawowych bodźców na przyrodę, a ponadto informację skupione na wymaganiach projektowych. Z punktu widzenia tematu pracy ważne także jest przybliżenie historii istnienia alpak i podstawowych wymagań hodowlanych tych zwierząt.

Koncepcja zagospodarowania ogrodu przydomowego wspierającego dysfunkcję i schorzenia dziecięce ze spektrum Aspergera przedstawia ogólny zarys projektu ogrodu w miejscowości Ostaszewo na ulicy Wiślanej. Opracowanie oparte o źródła literatury, analizy, a także przeprowadzone rozmowy z inwestorami i wykwalifikowanymi osobami.Kompozycja posiada swobodny, naturalistyczny, a jednocześnie nowoczesny styl. Do wejścia zabudowy jednorodzinny wprowadza mieszkańców reprezentacyjna rabata, której uzupełnieniem są krzewy i drzewa. Wprowadzony został rytm drzew i krzewów przy obrzeżu. Kamienna ścieżka wkomponowana w rabaty prowadzi do spotkania z zwierzętami,alpakami. Miejsce dla alpak odgrodzone jest roślinnością, aby mogły mieć więcej swobody, a także spełnia funkcję odgrodzenia od ulicy. Od strony zachodniej zaprojektowana jest winorośl, która spełni funkcję odgrodzenia i równocześnie użytkową. Od strony zachodniej znajduje się rabata w którą wkomponowane jest miejsce użytkowe. Natomiast przy ścieżce swoim urokiem i dekoracyjnością w okresie kwitnienia będą zachwycać trzy Magnolie gwiaździste ‘Royal Star’. W dalszej części ogrodu zaprojektowany został warsztat w połączeniu z tarasem i częścią gospodarczą w której jest miejsce na przeprowadzenie warsztatów z gliny. W projekcie została powiększona część sensoryczna, która jest kluczowym aspektem. Natomiast niektóre z roślin wabią owady w skutek czego dzieci inwestorów przybliżą świat fauny. Wykorzystane kolory w projekcie uwzględniają wpływ na pobudzenie zmysłów człowieka.