Architektura na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

i

Autor: Archiwum Architektury Tatry. Codzienny widok studentów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu; fot. J.S-H.

Architektura na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

2022-08-16 16:05

Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu na tle innych szkół wyższych wyróżnia indywidualne podejście do studenta – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej pisze Anna Urbaniak.

Co znajdziesz w artykule:

1. Historia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej2. Siedziba Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej3. Architektura na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej4. Dlaczego warto studiować na PPUZ?5. Podstawowe informacje o Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

Historia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce tego typu jednostka utworzona na wniosek samorządu województwa. Patronat nad nią objęli Uniwersytet Jagielloński oraz Krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. Od momentu swojego powstania PPWSZ podpisała porozumienia o współpracy z innymi renomowanymi uczelniami, wśród nich: Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Krakowską, Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym. W lipcu 2016 roku powołano jednostkę wspólną dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu – Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych. W 2019 roku PPWSZ zmienił swoją nazwę na Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.

Siedziba Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

Siedzibą uczelni jest Nowy Targ – miasto wyjątkowo pięknie położone – pomiędzy trzema pasmami górskimi: Gorcami, Tatrami i Pieninami. Tak atrakcyjna lokalizacja daje niezwykle bogate możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Studenci mogą uprawiać zarówno turystykę pieszą, jak i rowerową, wspinaczkę skałkową i górską, narciarstwo zjazdowe i biegowe. Kontakt z przyrodą gwarantują trzy okoliczne parki narodowe: Gorczański, Tatrzański i Pieniński, oraz znajdujące się w pobliżu kompleksy leśne z wytyczoną siecią szlaków pieszych i rowerowych, a także trasami narciarstwa biegowego. Tylko tutaj zdobywanie wykształcenia odbywa się w tak magicznej atmosferze.

Architektura na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

i

Autor: Archiwum Architektury Stoisko targowe PPUZ podczas 25 Podhalańskich Targi Budownictwa, Instalacji, Wnętrz; fot. J.S-H.

Architektura na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

Początkowo kształcenie w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu odbywało się na czterech kierunkach, systematycznie jednak poszerzano ofertę, m.in. w roku 2006 o studia w Instytucie Architektury i Urbanistyki. W 2019 roku wyższą szkołę przekształcono w uczelnię, a od 2020 roku kierunek architektura prowadzony jest w Instytucie Technicznym. Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby student zdobył możliwie jak największą wiedzę z zakresu budownictwa i konstrukcji, historii i teorii architektury i sztuki, a także nauczył się projektować zarówno proste, jak i złożone obiekty.Dobór przedmiotów projektowych pozwala zapoznać się z metodami projektowania, zagadnieniami prawnymi, jak również programami graficznymi do przygotowania projektu oraz jego wizualizacji. Instytut oprócz kształcenia zajmuje się także prowadzeniem badań naukowych, w szczególności istotnych dla lokalnej architektury oraz zagospodarowania przestrzeni. Realizuje prace rozwojowe w określonych obszarach badawczych, organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe.

Architektura na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

i

Autor: Archiwum Architektury Warsztaty rysunkowe; fot. Archi Cool Tura

Dodatkowym atutem Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu jest nauka o architekturze regionu prowadzona przez jej badaczy. PPUZ, w trosce o praktyczne aspekty kształcenia, poszerza zaplecze dydaktyczne, poprzez tworzenie kolejnych specjalistycznych laboratoriów dostosowanych do pojawiających się potrzeb i najwyższych standardów. Zajęcia z rzeźby czy rysunku pozwalają na rozwijanie umiejętności plastycznych oraz wyrażania własnych myśli i wyobrażeń w bezpośrednich formach odręcznych. Dla kandydatów na studia prowadzony jest kurs rysunku.

Dlaczego warto studiować na PPUZ?

Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu na tle innych uczeni wyróżnia indywidualne podejście do studenta. Małe grupy pozwalają prowadzącemu poświęcić każdemu studentowi wystarczającą ilość czasu, dzięki czemu korekty projektów wykonane są szczegółowo. Mniejsza, w porównaniu z innymi uczelniami, liczba osób na roku pozwala każdemu korzystać z możliwości rozwojowych, np.: w programie Erasmus+, bez obaw o brak wolnych miejsc. Prowadzący ćwiczenia projektowe czynnie działają w zawodzie, znają bieżące trendy w architekturze oraz nowoczesne metody projektowania. Studiując architekturę, można rozpocząć pracę, realizować się w kołach naukowych bądź czynnie uczestniczyć w życiu uczelni. Poza kołami naukowymi na kierunku architektura przy uczelni działa również Zespół Góralski „Młode Podhale”, który z powodzeniem reprezentuje Podhalańską Państwową Uczelnie Zawodową w Polsce i za granicą, oraz Klub Uczelniany AZS PPUZ, prowadzący różne sekcje sportowe.

W czasie studiów student ma więc szerokie możliwości rozwoju. Po studiach I stopnia może kontynuować naukę II stopnia i rozwijać ścieżkę kariery. Wybierając uczelnię, na której chciałam rozpocząć studia na kierunku architektura, przede wszystkim poddałam analizie programy kształcenia na różnych uczelniach. Dużym plusem na korzyść Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu było prowadzenie zajęć z architektury regionalnej, która osobiście bardzo mnie interesuje. Dzięki indywidualnej organizacji studiów i elastycznemu podejściu do studenta, nie miałam problemu z koordynacją dwóch, wybranych kierunków studiów. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że dokonałam właściwego wyboru. Obecnie umiejętności zdobyte w pracy wykorzystuję na uczelni, a wiedzę z zajęć z powodzeniem przenoszę na grunt zawodowy. Studia na PPUZ w Nowym Targu oraz możliwość ich połączenia z praca zawodową zdecydowanie pozwalają rozwinąć się na tyle, aby wyróżniać się wśród absolwentów innych uczelni.

Architektura na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

i

Autor: Archiwum Architektury Wystawa prac studentów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu; fot. J.S-H.

Podstawowe informacje o Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

Praktyki: Na studiach I stopnia obowiązkowe praktyki studenckie odbywają się w trzech blokach. Praktykę inwentaryzacyjną (80 godzin) oraz plener rysunkowy (40 godzin) realizuje się po pierwszym roku studiów, przy czym praktyka jest organizowana przez pracowników Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej, architektów posiadających tytuł magistra inżyniera lub sztuki. VII semestr studiów w całości został przeznaczony na praktykę zawodową architektoniczną, która odbywa się w pracowni architektonicznej i składa z części budowlanej (trwa 200 godzin) oraz projektowej (560 godzin).Na studiach II stopnia nie przewidziano praktyk.

Współpraca: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu współpracuje z wieloma partnerami w regionie. Na mocy stosownych porozumień prowadzi wspólne działania z powiatami: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i brzeskim, ze szkołami ponadpodstawowymi, Stowarzyszeniem Uniwersytet III Wieku, ze Związkiem Podhalan, ZEW Niedzicą, Termami Podhalańskimi, zakładami opieki zdrowotnej, a także wieloma innymi instytucjami publicznymi oraz niepublicznymi.PPUZ podpisała porozumienia o współpracy z następującymi uczelniami:- Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie;- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie PONE;- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;- Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego;- Politechnika Krakowska;- Catholic University in Ružomberok;- Prešovská Univerzita v Prešove.Studenci kierunku architektura biorą udział w projektowaniu koncepcji zabudowy w regionie Podtatrza, uczestniczą np. w pracach projektowych terenów rekreacyjnych Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica (pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Huberta Mełgesa) czy w międzywydziałowych warsztatach, m.in. z Politechniką Krakowską.Wyjazdy zagraniczne i programy: Od 2009 roku Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa uczestniczy w programie Erasmus. Ma podpisane 23 umowy z zagranicznymi partnerami w ramach programu LLP Erasmus i Erasmus+, który pozwala studentom kierunku architektura na naukę i odbywanie praktyk zawodowych na uczelniach europejskich, także po obronie pracy dyplomowej.Kursy i szkolenia: Kandydaci na studia mogą uczestniczyć w kursie rysunku odręcznego. Potwierdzeniem jego ukończenia jest certyfikat.

Architektura na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

i

Autor: Archiwum Architektury Dzień otwarty na uczelni, stoisko kierunków architektura, oraz gospodarka przestrzenna; fot. Archi Cool Tura

Program kształcenia: Kierunek architektura gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego, przepisów techniczno-budowlanych, metod organizacji oraz przebiegu procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce, a także w innych państwach Unii Europejskiej. Program kształcenia jest zgodny z międzynarodowymi wzorcami opublikowanymi m.in. przez Subject Benchmark Statement, przygotowanymi przez brytyjską rządową agencję The Quality Assurence Agecy for Higer Education (QAA) oraz przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Studenci poznają historię architektury i sztuki oraz teorie związane z projektowaniem architektury i urbanistyką.Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu poświęca wiele uwagi praktycznej nauce zawodu. Przedmioty projektowe wyszczególnione w programie studiów dają możliwość projektowania zróżnicowanych obiektów – od jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez szkoły, przedszkola aż po hotele i hale widowiskowo-sportowe. Jednocześnie studenci uczą się przedmiotów związanych z budownictwem, jak mechanika budowli czy konstrukcje. Rozwijają oni równocześnie umiejętności plastyczne i manualne podczas zajęć z rysunku, rzeźby czy modelowania. W programie studiów nie brakuje też przedmiotów takich, jak architektura krajobrazu czy architektura wnętrz, architektura proekologiczna oraz ekologia. Na uczelni, zgodnie z jej misją, zdobywa się wiedzę z zakresu architektury regionalnej Podtatrza. W programach nauczania większości kierunków kładziony jest silny nacisk na dziedzictwo kulturowe Podhala. Dyplomy podlegają kontroli w ramach Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).Nauczyciele akademiccy: Kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu Technicznego Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu stanowią praktycy: architekci, architekci wnętrz, projektanci z zakresu inżynierii oraz artyści, którzy działają twórczo lub prowadzą własne biura projektowe. Nauczyciele akademiccy wywodzą się głównie z Politechniki Krakowskiej, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wielu z nich należy do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń naukowych, co przekłada się na nowatorskie sposoby prowadzenia zajęć warsztatowych. Profesorowie tytularni: Aleksander Böhm, Marek Kowicki. Profesorowie uczelni, habilitowani: Hubert Mełges, Zbigniew Moździerz, Krzysztof Skalski i in.Koła naukowe: W Instytucie od 2009 roku działa Studenckie Koło Naukowe Ad Quadratum, a od 2011 również Studenckie Koło MODULOR. Członkowie kół poszerzają swoją wiedzę w zakresie architektury i umiejętności artystyczne poprzez warsztaty z rysunku, grafiki i fotografii, organizują konferencje naukowe (m.in. XII Konferencja Naukowa, czerwiec 2022). Uczestniczą też w plenerach rysunkowo-malarskich bądź fotograficznych w kraju i za granicą, organizują coroczne wystawy dyplomów i prac studenckich, biorą udział w cyklicznych wydarzeniach, jak Dzień Otwarty czy Podhalańskie Targi Budownictwa, Instalacji, Wnętrz. Są również organizatorami corocznego „Balu architekta”.Akredytacje: Uchwałami Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2011 roku kierunek architektura i urbanistyka otrzymał ocenę pozytywną. W 2018 roku taką samą ocenę uzyskał kierunek Architektura.Kolejna akredytacja jest planowana w roku akademickim 2023/2024.Infrastruktura: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa to dwa duże, nowoczesne budynki zlokalizowane przy Kokoszków w Nowym Targu. Budynek Gorce mieści rektorat i jest siedzibą jednostek administracyjnych uczelni. Są tu też sale wykładowe, punkt ksero i kawiarenka. Budynek Tatry, siedziba Centrum Biblioteczno-Dydaktycznego, powstał w 2011 roku. W budynku znajdują się nowoczesna aula, sale wykładowe, pracownie i laboratoria kierunkowe, biblioteka oraz stołówka, a także uczelniana rozgłośnia radiowa. To w pracowniach rysunku, rzeźby czy komputerowych prowadzone są zajęcia dla przyszłych architektów. W bibliotece oraz czytelni z wolnym dostępem do książek i czasopism użytkownicy mogą korzystać z ponad 100 stanowisk do pracy indywidualnej oraz 14 stanowisk komputerowych. Na terenie uczelni działa sieć Wi-Fi dostępna dla każdego studenta, jest również możliwość korzystania z zasobów biblioteki cyfrowej. Zajęcia w trybie zdalnym prowadzone są z wykorzystaniem programów na platformach Zoom i Google Classroom. Harmonogram zajęć jest elastyczny i pozwala w wybranych grupach na podjęcie, w razie potrzeby, pracy zarobkowejNa terenie PPUZ znajduje się podziemny parking dla samochodów, a przy bramie uczelni przystanek autobusowy, co ułatwia komunikację zarówno zmotoryzowanym, jak i osobom korzystającym z transportu publicznego.Warto podkreślić, że PPUZ w Nowym Targu ma jedną z najwspanialszych lokalizacji, bowiem z kampusu rozciąga się piękny widok na Tatry, który podziwiać można również z sal wykładowych.

Osiągnięcia studentów: Studenci uczelni znajdują pracę w renomowanych firmach projektowych Małopolski. Otrzymują również nagrody w konkursach, na przykład mgr inż. arch. Olga Filipowska zdobyła III nagrodę w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Bee Breeders za poszukiwanie nowych rozwiązań architektonicznych dla nowych zespołów mieszkalnych w Australii (praca pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Krzysztofa Biedy).Stypendia: Studenci Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej mają możliwość ubiegania się o następujące świadczenia:– stypendium Rektora;– stypendium socjalne;– stypendium dla osób niepełnosprawnych;– Stypendium Województwa Małopolskiego;– Stypendium Ministra Edukacji i Nauki;– zapomogę.

Architektura na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

i

Autor: Archiwum Architektury Budynki Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu – na pierwszym planie budynek Gorce, w tle budynek Tatry; fot. J.S-H.

ZAPISZ SIĘ