Architektura MuratorStudenciCentrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa w Piasecznie

Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa w Piasecznie

Prezentujemy projekt zrównoważonego i elastycznego budynku autorstwa Kamili Lorenc-Ptasznik z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Koncepcja zakłada stworzenie przestrzeni warsztatowej, która pozwala i ułatwia rozwijać pasje lokalnej społeczności, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa - projekt zrównoważonego i elastycznego budynku w Piasecznie Kamili Lorenc-Ptasznik z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa - projekt zrównoważonego i elastycznego budynku w Piasecznie Autorka: Kamila Lorenc-Ptasznik Nazwa uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział: Wydział Architektury Rok studiów: V rok Rok rozpoczęcia studiów: 2017 Opieka naukowa: Dr inż. arch. Bartosz Dendura

Miasto jest przestrzenią współistnienia i aktywności wielu ludzi. Nagromadzenie publicznych aspektów życia znajduje swoją formę w przestrzeniach im odpowiadających, budujących tożsamość społeczeństwa. Nowoczesna architektura użyteczności publicznej ma za zadanie odpowiadać i rozwiązywać sytuacje i problemy teraźniejsze jak i powstające w przyszłości. Właściwe zrozumienie pojęć takich jak: skutki zanieczyszczeń środowiska, zagrożenia epidemiczne, zużycie surowców nieodnawialnych lub rosnące koszty eksploatacji budynków, powinno determinować rozwój miast. Budynki w dzisiejszych czasach nie powinny pełnić tylko i wyłącznie jednej przypisanej funkcji, powinny być elastyczne względem potrzeb odbiorcy.

Celem projektu jest stworzenie budynku o funkcji kulturowo - edukacyjnej. Głównym założeniem było stworzenie przestrzeni, która umożliwi uczestnikom nabycie koniecznej wiedzy jak i zapewni miejsce do realizacji ich pomysłów (rękodzieł). Jest to miejsce które pozwoli uczestnikom na naukę, budowę, naprawę czy też modyfikację ich prac.

Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa - projekt zrównoważonego i elastycznego budynku w Piasecznie Kamili Lorenc-Ptasznik z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Schemat powstawania bryły

Założeniem projektowym bryły było wpisanie jej w istniejącą urbanistykę parku, nie tylko proporcjami budynku ale również organiczną formą. Od strony ulicy projekt uzyskał proporcjonalną wysokość oraz geometryczne kształty (tworząc pierzeje), natomiast od strony parku równa się z terenem tworząc optyczne „połączenie” z otoczeniem. Kształt budynku został oparty o proste prostopadłościany rozciągnięte wzdłuż działki. Bryły następnie zostały rozsunięte względem siebie oraz połączone obłym kształtem, dodając organicznego wyglądu.

Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa - projekt zrównoważonego i elastycznego budynku w Piasecznie Kamili Lorenc-Ptasznik z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Elewacje oraz przekroje przez budynek

Płaski obrys budynku składa się z dwóch podłużnych prostokątów połączonych ze sobą swobodną linią. Bryły te nawiązują proporcjami do sąsiadującej zabudowy, forma obiektu jest dopasowana do potrzeb użytkowników. W centrum występuje uniesienie części budynku umożliwiające przejście pod bryłą. Południowa część budynku została obniżona do poziomu terenu umożliwiając połączenie z założeniem parkowym i wydłużeniem go za pomocą tarasów na dachach multi-funkcjonalnych. Główne wejścia znajdują się na wspólnej osi, która umożliwia widok przez cały budynek. Elewacja została wykonana w systemie podwójnej fasady wzbogaconej o zewnętrzne panele drewniane, co nadaje budynkowi regularnego podziału.

Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa - projekt zrównoważonego i elastycznego budynku w Piasecznie Kamili Lorenc-Ptasznik z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Wizualizacja projektu od strony ulicy z wizualizacjami wnętrza

Obiekt posiada dwa wejścia znajdującej się na jednej osi, tworząc pewnego rodzaju ciąg komunikacyjny wokół którego znajdują się funkcje. Budynek został podzielony na dwie strefy funkcjonalne. W pierwszej został zlokalizowany „warsztat”, który jest rozdzielony ze względu na materiał obróbki: drewniany i stalowy. Projekt dzieli się na przestrzeń open space oraz wydzielone pomieszczenia. Część z nich jest strefą specjalistyczną do której dostęp posiadają wyłącznie osoby z wcześniejszym przeszkoleniem. Natomiast w drugiej umieszczona została funkcja administracyjno - edukacyjna, gdzie znajdują się sale lekcyjne, indywidualne pomieszczenia pracy oraz również open space. Umożliwia to zaznajomienie uczestnika z poszczególnymi tematami. Strefy te pozwalają w kompleksowy sposób (teoretyczny i praktyczny) na zapoznanie się z fachem rzemiosła - rękodzieła. Strefy zostały połączone ze sobą reprezentacyjnymi schodami tworzącymi przestrzeń wspólną.

Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa - projekt zrównoważonego i elastycznego budynku w Piasecznie Kamili Lorenc-Ptasznik z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Fotografie makiety przedstawiającej założenie projektowe
Budynek biurowy naturE Coworking: projekt Aleksandry Szczębary z Politechniki Wrocławskiej Budynek ma łączyć przestrzeń coworkingową z naturą i zacierać granicę między środowiskiem zbudowanym a naturalnym, tworząc przy okazji lepsze warunki pracy stymulujące kreatywność i produktywność. Prezentujemy projekt koncepcyjny biurowca naturE Coworking autorstwa Aleksandry Szczębary z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Konkurs na projekt wnętrz w wieżowcu Warsaw Spire Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz biurowych dla firmy Tétris na 25. piętrze wieżowca Warsaw Spire.
Nowy Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję przebudowy wraz z rozbudową budynków urzędu miasta i historycznego ratusza miejskiego Gorzowa Wielkopolskiego oraz zmiany zagospodarowania w obrębie ich otoczenia.
Konkurs na projekt zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego centrum Muszyny Miasto Muszyna ogłasza konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego centrum Muszyny - Rynek wraz z przyległymi ulicami. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 24 marca.
Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania przestrzeni publicznej w dzielnicy nadmorskiej w Świnoujściu Prezydent miasta Świnoujście ogłasza konkurs na architektoniczno-urbanistyczną koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej w dzielnicy nadmorskiej. Projekt ma uwzględniać obszary wpisane do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego
Konkurs architektoniczny na koncepcję kompleksu budynków szpitalnych 6 grudnia upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na koncepcję kompleksu budynków szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej z zagospodarowaniem terenu wokół szpitala przy ul. 3-Maja 37 w Gnieźnie