I miejsce dla studentów Politechniki Śląskiej w konkursie na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi

i

Autor: Archiwum Architektury Ujęcie całości założenia z lotu ptaka.Autorzy: Michał Gałuszka, Agata Goleśna, Julia Nikodem,  Patryk PrychodkoUczelnia: Politechnika ŚląskaNazwa wydziału: Wydział ArchitekturyRok studiów: III rokRok rozpoczęcia studiów: 2018Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Szymon Opania PŚ

I miejsce dla studentów Politechniki Śląskiej w konkursie na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi

2021-08-20 14:47

Koncepcja studentów Politechniki Śląskiej pod opieką naukową dr hab. inż. arch. Szymona Opani PŚ zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi.

IdeaInspiracją do kreowania przestrzeni obszaru opracowania jest popularna aktywność w Złotoryi - płukanie złota. Rozrzucone swobodnie kawałki złota w wodzie, możemy utożsamić z  umieszczonymi przestrzeniami zielonymi na nawierzchni utwardzonej. Główną ideą całości założenia jest stworzenie koncepcji placu, którego użytkownicy będą czuli się w pełni swobodnie, bez konieczności pokonywania barier, takich jak różnice terenu, krawężniki, wzmożony ciąg komunikacji kołowej czy notoryczne przegrzanie słoneczne. W myśl idei projektowania uniwersalnego, każdy użytkownik bez względu na kondycję fizyczną, będzie w stanie skorzystać ze wszystkich stref nowego placu. Jednym z charakterystycznych punktów widokowych w mieście jest baszta, podkreślająca historyczność regionu, dlatego w projekcie stworzyliśmy kilka osi widokowych otwierających się na ten obiekt. Ważną decyzją w projekcie jest zmiana parkingu dla samochodów w ciąg komunikacyjny będący woonerfem, który jest podkreślony szpalerem drzew. Odpowiadają one przede wszystkim za utrzymanie dogodnych temperatur w upalne dni oraz podtrzymanie ciągłości zieleni w mieście.

Układ funkcjonalno - przestrzennyTeren opracowania został podzielony na charakterystyczne strefy funkcjonalne. Projekt zakłada zwiększenie obszaru przy strefie wejściowej do Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, przystanku i baszcie poprzez przesunięcie głównego ciągu komunikacji kołowej w stronę placu.  Strefy te z racji na swoją rangę są kształtowane w  uporządkowany sposób. Nowy plac, ze względu na swój układ i rekreacyjną funkcję przyjmuje formę organiczną. Obie te przestrzenie łączy woonerf ,  w kontrze do stanu obecnego parkingu, który dzieli plac na kilka mniejszych przestrzeni. W projekcie wyróżnione zostały strefa baszty , przystanku, woonerf, przedpole ośrodka kultury oraz strefa spotkań i rekreacji na placu głównym, którego użytkownicy mają do dyspozycji 500m2 powierzchni utwardzonej.

I miejsce dla studentów Politechniki Śląskiej w konkursie na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi

i

Autor: Archiwum Architektury Zagospodarowanie terenu z grafiką nawierzchni, schematy uzasadniające koncepcję – wizualizacja z lotu ptaka.

KomunikacjaWszystkie ciągi piesze są poprowadzone tak, aby z każdego miejsca na placu była możliwość podążania w interesującym użytkowników kierunku, bez możliwości pójścia na skróty. Plac Reymonta jest punktem centralnym, w którym wszystkie ciągi krzyżują się. Możliwość przejazdu przez autobusy i straż pożarną odbywa się przy użyciu strefy woonerfu z zachowaniem obecnych kierunków jazdy.

Bufor zieleniCałość placu, została zabezpieczona przewyższającym buforem zieleni, który izoluje użytkowników placu od hałasu i zanieczyszczeń wynikających z poruszania się po rondzie. Proponujemy zróżnicowaną zieleń, która będzie filtrować powietrze oraz zmniejszy poziom zanieczyszczenia terenu w pobliżu placu. Przewyższenie gruntu w połączeniu z nasadzeniami od strony południowej spowoduje wyciszenie tego miejsca oraz wytworzenie korzystnego cienia w upalne dni.Nowa hipsometriaRóżnice poziomu w terenie, są obecnie najbardziej uciążliwą barierą architektoniczną na obszarze opracowania. Projekt zakłada wyrównanie poziomu posadzki od początku granic terenu przy ZOKiR, aż po obrys schodów kaskadowych z zachowaniem minimalnych spadków terenu umożliwiających spływ wód opadowych do terenów zielonych i niecek retencyjnych. Dzięki temu, zrezygnujemy z jakichkolwiek przewyższeń, krawężników i podziałów nawierzchni pod względem wagi. Wydobyty grunt zostanie wykorzystany na uformowanie buforu zieleni izolującego przestrzeń placu od ruchu samochodowego przy złotoryjskim rondzie. Dodatkowo po stronie placu zostaną w niego wbudowane ławki kaskadowe skierowane w stronę baszty i całości założenia.

ZAPISZ SIĘ