Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych

i

Autor: Archiwum Architektury Nota inwentaryzacyjna autorzy pomiaru: studentki Katarzyna Pabjan, Paulina Moszczyńska, Weronika Mrozińska miejsce pomiaru: ul. Kolbego 1, w Pabianicach. termin pomiaru: lipiec 2019 r. nazwa uczelni: Politechnika Łódzka wydział: Wydział Budownictwa, Architektury, Inżynierii Środowiska PŁ rok: II rok studiów, pierwszego stopnia rok rozpoczęcia studiów: 2017/18 opieka nad przedmiotem i pomiarem: dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz

Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych

2021-06-05 17:28

Ćwiczenia obejmują zwykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, która może być udostępniona różnym instytucjom, urzędom czy wykorzystywana w trakcie projektów semestralnych lub dyplomowych.

Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych to dwutygodniowe ćwiczenia rozpoczynające się następnego dnia, po zakończeniu letniej sesji (na IV sem.), w miesiącu lipcu lub wrześniu na Politechnice Łódzkiej. Trwa ona dwa tygodnie (10 dni roboczych) w trakcie których studenci wykonują pomiar wybranego obiektu murowanego na terenie miasta. Ćwiczenia obejmują zwykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, która może być udostępniona różnym instytucjom, urzędom czy wykorzystywana w trakcie projektów semestralnych lub dyplomowych.W trakcie inwentaryzacji architektonicznej obiektów murowanych studenci zapoznają się z wymaganiami stawianymi do wykonania dokumentacji techniczno-architektonicznej, z metodami pomiaru wybudowanych obiektów murowanych, z tradycyjnymi technologiami budowlanymi oraz konstrukcjami. W trakcie wykonywania inwentaryzacji prowadzone są korekty rysunków roboczych (tzw. notat), roboczych rysunków technicznych oraz dokumentacji fotograficznej budynku. Przed zakończeniem praktyki wszystkie grupy pomiarowe podlegają sprawdzeniu kompletności i jakości gotowej dokumentacji rysunkowej, opisowej i fotograficznej (w wersji papierowej i elektronicznej).

Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych

i

Autor: Archiwum Architektury Pabianice, elewacja
Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych

i

Autor: Archiwum Architektury Inwentaryzacja, elewacja