Architektura MuratorStudenciKoncepcja architektoniczna obiektu wielofunkcyjnego z przeznaczeniem dla grupy wiekowej 65+

Koncepcja architektoniczna obiektu wielofunkcyjnego z przeznaczeniem dla grupy wiekowej 65+

Tematem pracy semestralnej studentów 3 roku Politechniki Śląskiej było zaprojektwoanie obiektu wielofunkcyjnego z przeznaczeniem dla grupy wiekowej 65+, na działce zlokalizowanej w centrum Gliwic. Głównym celem projektu Magdaleny Borowieckiej i Kamila Bryłki było stworzenie wygodnego i przyjaznego miejsca przyszłym mieszkańcom, z jednoczesnym zachowaniem klimatu i charakteru otoczenia.

Koncepcja architektoniczna obiektu wielofunkcyjnego z przeznaczeniem dla grupy wiekowej 65+

Autorzy projektu: Magdalena Borowiecka, Kamil Bryłka
Nazwa projektu: Koncepcja architektoniczna obiektu wielofunkcyjnego dla grupy wiekowej 65+.
Realizowane w ramach przedmiotu: Projektowanie Architektoniczne
Wydział: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Rok studiów: rok III, sem 6
Rok akademicki: 2020/2021
Data rozpoczęcia studiów: 2018
Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej
Prowadzący zajęcia projektowe: dr inż. arch. Adam Gil


Koncepcja architektoniczna obiektu wielofunkcyjnego z przeznaczeniem dla grupy wiekowej 65+, na działce zlokalizowanej w centrum Gliwic, zrealizowana na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w semestrze letnim 2020/2021.

Zadany temat pracy semestralnej to obiekt wielofunkcyjny z przeznaczeniem dla grupy wiekowej 65+, na działce zlokalizowanej w centrum Gliwic, w wyraźnym kontekście zabudowy historycznej, z wieloma nawiązaniami i mocnym charakterem okolicy. Ze względu na bardzo duże ograniczenia związane z powierzchnią, uwarunkowaniami MPZP i sąsiadami, umiejscowienie tak charakterystycznej i wymagającej funkcji w tej lokalizacji nie było łatwym zadaniem.

Naszym głównym celem było stworzenie wygodnego i przyjaznego miejsca przyszłym mieszkańcom, z jednoczesnym zachowaniem klimatu i charakteru otoczenia.

Koncepcja zakłada wpasowanie projektowanego obiektu w otoczenie poprzez prostą bryłę i zastosowane materiały. Wszystkie elewacje zewnętrzne posiadają rytm i rytmiczne podziały.

Budynek został podzielony na dwie części, które na całej długości “zszyte” są przeszklonymi łącznikami, pod którymi przebiega pasaż. Pełni on funkcje socjalizujące i doprowadza do wszystkich usług ulokowanych w parterze  budynku. Poprzez rozciągnięte nad pasażem przeszklone łączniki i wypełnione zielenią tarasy, przestrzeń pod nimi jest niejako teatrem świateł wypełnionym licznymi odbiciami tańczącymi w oknach i przeszkleniach. Ma to na celu stworzenie pobudzającej i aktywizującej przestrzeni w szczególności dla osób starszych.

Łączniki, które doprowadzają do mieszkań mają być również sąsiedzką przestrzenią wspólną, dzięki zaaranżowaniu miejsc do spotkań, można z nich również wyjść na ogólnodostępne tarasy.  W budynku znajduje się również zimowy ogród, kawiarenka i liczne świetlice oraz pokoje spotkań.

W projekcie wykorzystano cegłę, szkło i blachę stalową, które skontrastowano z dużą ilością zieleni dekoracyjnej.  Wybór materiałów był ściśle związany z kontekstem, w którym był projektowany obiekt. Za cel obraliśmy wpasowanie się w otoczenie przy jednoczesnym zachowaniu nowoczesnego charakteru.

Największym wyzwaniem w całym projekcie była bardzo mała działka, na której miał zostać zaprojektowany budynek oraz bardzo szeroki plan funkcjonalno - przestrzenny obiektu, który należało zrealizować. Przez to, że ilość funkcji oraz pomieszczeń w obiekcie była bardzo duża, nie było zbyt wielu możliwości zabawy formą budynku, była ona niejako narzucona z góry. Kolejnym dużym wyzwaniem było odpowiednie nasłonecznienie mieszkań. Przez małą działkę oraz duże zagęszczenie zabudowy dookoła problemem było zapewnienie odpowiedniej długości nasłonecznienia mieszkań na pobyt stały. Problemy te spowodowały, że bardzo trudne było znalezienie “złotego środka” pomiędzy utworzeniem obiektu o ciekawej, oryginalnej formie, a zarazem spełnienia wszystkich wymagań dotyczących projektu.

Mocnymi stronami tego projektu są niewątpliwie jego wpasowanie w kontekst i otaczającą zabudowę przy jednoczesnym zróżnicowaniu bryły, którego możemy doświadczyć w wnętrzu i pasażu budynku. A także stworzenie przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających tworzeniu nowych więzi i uspołecznianiu mieszkańców obiektu, które udało się osiągnąć mimo ścisłej zabudowy i obszernego programu z licznymi funkcjami wspomagającymi.

Projekt ten pokazał nam jak ciężko projektuje się budynki o takiej funkcji. Jak bardzo obszerne i rygorystyczne są przepisy dotyczące obiektów medycznych oraz to jak wiele jest aspektów, na które należy zwrócić uwagę aby utworzyć wygodne i funkcjonalne przestrzenie dla osób starszych.SENIORity, zespół opieki dla grupy +65 Studentki Politechniki Śląskiej Paulina Jeziorska i Oliwia Kapczyńska zostały laureatkami konkursu - Koncepcja architektoniczna obiektu wielofunkcyjnego dla grupy wiekowej +65.
Projektowanie obiektów z funkcją opieki dla osób z demencją Projekt skupia się na diagnozie przestrzennej i określeniu priorytetowych wytycznych projektowych dla obiektów opieki zdrowotnej i długoterminowej przeznaczonych dla osób z chorobami otępiennymi. Problem ten jest narastającym zjawiskiem nie tylko wśród osób starszych, a rozwiązania przestrzenne są uznanym czynnikiem mogącym wspierać jakość opieki nad chorymi i ich funkcjonowanie
Innowacyjne metody analizy miasta - Modele struktury miasta Zabrze Wystawa Modele struktury miasta Zabrze - Modele przestrzeni publicznych, modele fizyczne, 3D, w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej została zrealizowana przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w ramach zajęć projektowych i przedstawia strukturę miasta Zabrze w innowacyjny sposób.
SENIORTRIADA zespół opieki dla grupy +65 Studenci Politechniki Śląskiej Paulina Zych i Dominik Kowalski zostali laureatami konkursu Wienerberger - zastosowanie ceramiki w projekcie semestralnym. Zaprojektowali zespół opieki dla grupy +65, a w nim ażurową ścianę ceramiczną oraz wertykalne elementy przesłon elewacyjnych.
Modele struktury miasta Zabrze Modele fizyczne, cyfrowe oraz modele rozszerzonej rzeczywistości wybranych przestrzeni publicznych Zabrza według studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
Multi Comfort Student Contest 2019: studentki Politechniki Śląskiej zwyciężczyniami międzynarodowego konkursu Spośród 2200 kandydatów z całego świata projekt „Co.Living” Anny Toborek i Joanny Machery otrzymał 1. miejsce w konkursie Saint-Gobain w Mediolanie