Projekt studencki

Nowe Kurniki w Wałbrzychu: projekt centrum spotkań autorstwa Klaudii Szóstak

2023-06-08 9:24

W jaki sposób forma może podążać za funkcją, jednocześnie odnosząc się do lokalizacji? Jak partycypacja społeczna może wpływać na końcowy projekt architektoniczny? Praca inżynierska Klaudii Szóstak, studentki architektury na Politechnice Bydgoskiej, jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania.

Autorka: Klaudia Szóstak
Promotor: dr inż. arch. Piotr Brzeziński
Nazwa uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek: Architektura
Data rozpoczęcia studiów I stopnia: październik 2018
Data obrony: luty 2022

Projekt został zlokalizowany na dzielnicy Kozice, w mieście Wałbrzych, niedaleko zdegradowanych terenów po przemyśle rolniczym nazywanych „kurnikami”. Wyzwaniem było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do spędzania wolnego czasu przez lokalnych mieszkańców równocześnie stwarzając obszar, z którym mocno by się identyfikowali. W celu spełnienia potrzeb miejscowej społeczności przeprowadzono ankietę. Pozwoliło to m.in. ułożyć trafny program funkcjonalny i stworzyć więź mieszkańców z projektem. Wszystkie projektowane pomieszczenia to nie tylko efekt badań z wizji lokalnej, ale przede wszystkim realne potrzeby, jakie ankietujący wskazali w odpowiedziach. W ten sposób na ostateczną formę obiektu wraz z towarzyszącym terenem wyznaczyła fuzja potrzeb przyszłych użytkowników z wizją artystyczną autora projektu. Cała działka podzielona jest przez wytyczone kolorowe ścieżki, które są identyfikatorami w przestrzeni i jednocześnie drogami dla niewidomych. W projekcie uwzględniono również dostępność dla osób poruszających się na wózku czy starszych. Zaproponowano wielofunkcyjne boisko oraz nowoczesny plac zabaw. Pozostała przestrzeń to ogródki socjalne na podwyższeniu z wysuwanymi siedziskami. Bryłę budynku zrealizowano w nawiązaniu do elementów kojarzonych z miastem- m.in. węglem kamiennym czy górami. Elewację zaprojektowano głównie z drewna. Ciekawym elementem jest wieża widokowa ulokowana na środku atrium, z której można podziwiać wałbrzyskie góry. Wokół niej udostępniona jest przestrzeń na wszelkiego rodzaju wystawy. Układ funkcjonalny został podzielony na 6 budynków połączonych „wspólnym” dachem. Pierwszy posiada funkcje administracyjno-informacyjną, drugi to biblioteka z salami komputerowymi. Trzecia cześć to sala do fitnessu i ogólnodostępne toalety. Czwarta to mini studio fotograficzne. Przedostatni budynek to sale konferencyjne, a szósty to lokal gastronomiczny. Projekt ten potwierdza, jak przydatnym zabiegiem przy wszelkiego rodzaju projektach jest partycypacja społeczna- ze względu na duże zaangażowanie mieszkańców.