Architektura MuratorStudenciProjekty studenckie4 Freedoms – Muzeum w Nowym Yorku, czyli dyskurs na temat wolności słowa

4 Freedoms – Muzeum w Nowym Yorku, czyli dyskurs na temat wolności słowa

4 Freedoms, muzeum zlokalizowane na Roosevelt Island w Nowym Yorku, stanowi opowieść o czterech wartościach będących fundamentem kształtowania się społeczeństwa amerykańskiego. Projekt tworzy narrację o stopniowym upadku jednej z nich, wolności słowa, korzystając z języka architektury dekonstruktywizmu.

4 Freedoms – Muzeum w Nowym Yorku, czyli dyskurs na temat wolności słowa
Nazwa projektu: 4 Freedoms – Muzeum w Nowym Yorku
Autor: Krzysztof Jędrzejewski
Nazwa uczelni: Politechnika Łódzka
Wydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Rok rozpoczęcia studiów: 2013
Rok ukończenia studiów: 2019
Opieka naukowa: prof. dr inż. arch. Marek Pabich

4 Freedoms zlokalizowane zostało na wyspie Roosevelt Island w Nowym Yorku i stanowi bezpośrednią odpowiedź dla istniejącego tam 4 Freedoms Park autorstwa Louisa Kahna. Założenie parkowe w subtelny, lecz pełny teatralnej narracji sposób opowiada zarówno o Franklinie D. Roosevelt, ale też o głoszonych przez niego 4 wolnościach będących podstawą amerykańskiego społeczeństwa.

Będące efektem pracy dyplomowej muzeum zlokalizowane zostało w sąsiedztwie parku wchodząc z nim w bezpośrednią dyskusję. Poddaje ono w wątpliwość aktualność oryginalnych założeń 4 wolności i sugeruje upadek jednej z nich.

Żeby zrozumieć projekt należy wpierw zrozumieć oryginalne wolności głoszone przez Franklina Roosevelta, które symbolicznie przedstawiane były jako 4 prostokąty w pierwowzorze flagi United Nations. Zostały one sformułowane w następujący sposób:

•    Wolność wyznania i wielbienia Boga na swój własny sposób
•    Wolność do posiadania – stabilność oraz spokój ekonomiczny dla każdego społeczeństwa.
•    Wolność od strachu – redukcja uzbrojenia wszystkich krajów na świecie do momentu, aż żaden z nich nie będzie w stanie podjąć zbrojnej akcji przeciwko drugiemu.
•    Wolność słowa i wolnej wypowiedzi

Wartości te stanowią syntezę, ale też rozszerzenie amerykańskiej konstytucji, która do dziś stanowi bazę amerykańskiego systemu wartości. Projektowane muzeum stawia jednak tezę, że mimo iż trzy pierwsze z wymienionych wartości przetrwały próbę czasu ostatnia z nich powoli zanika na trzech płaszczyznach: w wymiarze prawnym, wymiarze medialnym i wymiarze społecznym. Zdaniem autora efektem ubocznych starań społecznych, prawnych oraz medialnych jest stopniowe zanikanie wolności wypowiedzi, która pozwalała by na potencjalne kwestionowanie negatywnych zmian systemu.

4 Freedoms – Muzeum w Nowym Yorku, czyli dyskurs na temat wolności słowa

Wyrazem powyższych przemyśleń stał się projekt muzeum 4 Freedoms. Opowiada on historię o 4 wolnościach reprezentowanych przez 4 prostopadłościenne wieże z których 3 pod wpływem czasu dostosowały się do nowych porządków (Symboliczne pochylenie i dopasowanie układu założenia do budowanych na wyspie budynków kampusu uczelnianego). Ostatnia z wolności zawaliła się, pozostawiając ogromne wyżłobienia w sylwetach pozostałych wież. Ostateczny kształt bryły jest efektem optymalizacji ewolucyjnej generative design pod kątem powierzchni oraz widoków na sylwetę Nowego Yorku.


Muzeum funkcjonalnie jest ogromną spiralą, w której użytkownik prowadzony jest kolejno przez 3 „wolności” doświadczając ich poprzez zróżnicowaną atmosferę tworzoną poprzez grę światła oraz bryły. Droga prowadzi na taras widokowy a następnie sprowadza użytkownika do punktu początkowego wędrówki – Tarasów powstałych w pustce po wolności słowa, które kadrują widok na sylwetę Nowego Yorku i dając nadzieję na lepszą przyszłość. W „fundamentach” poszczególnych wolności znajduje się muzeum mające na celu edukację w zakresie architektury Louisa Kahna, 4 wolnościach i przygotowujące do doświadczenia oryginalnego założenia architekta – Parku 4 wolności.


4 Freedoms jest przede wszystkim opowieścią o wartościach z natury subiektywnych które jednak próbują być ubrane w ramy prawa i społecznych standardów i przez to – zmieniają się lub upadają z biegiem czasu. Ubrany w gramatykę architektury dekonstruktywistycznej projekt ma na celu wzbudzić refleksję nad pojęciem wolności słowa i stawia bardzo proste pytanie: Gdzie leży granica, której nie powinniśmy przekroczyć i na którym etapie prowadzi ona do zachwiania równowagi społecznej.

Praca zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie „Architektura Betonowa 2019” na najlepszy dyplom roku organizowany przez Politechnikę Krakowską.

Liść Łódzki: modernizacja amfiteatru w parku Poniatowskiego w Łodzi Ideą projektu jest nawiązanie do tytułowego „liścia” zarówno pod względem formy, jak i funkcji. Nieestetyczne, stalowe biegi schodów mają zostać zastąpione organicznym zadaszeniem, które jednocześnie stanie się nową widownią i miejscem rekreacyjnym dla odwiedzających park. Prezentujemy projekt Krzysztofa Galanta z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych Ćwiczenia obejmują zwykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, która może być udostępniona różnym instytucjom, urzędom czy wykorzystywana w trakcie projektów semestralnych lub dyplomowych.
Projektowanie Architektoniczne w kontekście Śródmiejskim Wyróżnione prace w ramach zajęć z Projektowania Architektonicznego w Kontekście Śródmiejskim w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/21.
Zintegrowane podejście do projektowania – BIM w dydaktyce Umiejętność projektowania w BIM i tworzenia modelu informacji o budynku staje się istotnym elementem edukacji przyszłego adepta kierunku architektura. Kiedy dołączymy do tych osiągnięć umiejętność pracy w zespole i współdzielenia modeli między branżami, mamy profil absolwenta przygotowanego na złożone wyzwania w pracy zawodowej.
Plener rysunkowo-malarski jako subiektywne doświadczanie i zapis rzeczywistości Plener rysunkowo-malarski jest kolejnym etapem kształcenia ogólnoplastycznego. Praktyka plenerowa po pierwszym roku studiów zwiększa ogólną wrażliwość plastyczną studentów i wyostrza ich zmysł obserwacji.
Projekt szkoły podstawowej przyjaznej dzieciom – adaptacja terenów poprzemysłowych na centrum edukacyjne Jak architektura wpływa na nasze życie i czy może zdeterminować podejście do nauki? Odpowiedź na pytanie zawarta w projekcie eksperymentalnej szkoły zlokalizowanej na łódzkim Polesiu.