Reaktywator

i

Autor: Archiwum Architektury Widok na wieżę kościelną z tarasu na platformie. Tytuł projektu: Reaktywator. Nowa przestrzeń społeczno-usługowa z kooperatywą mieszkaniową na Osiedlu Brochów we Wrocławiu.   Autor: inż. arch. Zuzanna Trela   Opieka naukowa: dr inż. arch. Elżbieta Komarzyńska-Świeściak   Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska   Nazwa Wydziału: Wydział Architektury   Rok studiów: IV Projekt dyplomowy inżynierski

Reaktywator. Nowa przestrzeń społeczno-usługowa z kooperatywą mieszkaniową we Wrocławiu

2021-04-09 18:44

Wielofunkcyjna zabudowa, która reaktywuje i porządkuje, kształtuje silny ośrodek aktywności lokalnej, wydobywa unikatowy charakter i potencjał osiedla, nie rezygnując przy tym z nowych jednostek mieszkalnych, potrzeb partycypacyjnych mieszkańców oraz możliwych przekształceń założenia w przyszłości

REAKTYWACJA

Na Brochowie postępuje gwałtowna, wymykająca się spod kontroli suburbanizacja. Osiedle jest monofunkcyjne, z przeważającą funkcją mieszkalną, nie posiada silnego lokalnego ośrodka koncentrującego życie społeczno-kulturalne mieszkańców i wystarczającego zaplecza usługowego. Zabytkowe, atrakcyjne obiekty nie są należycie eksponowane na tle chaotycznej współczesnej zabudowy. Projekt Reaktywator stanowi próbę zaradzenia tym problemom łącząc nową, osiedlową przestrzeń społeczno-usługową wraz z wielorodzinnymi kooperatywami mieszkaniowymi. Działka pod to wielofunkcyjne założenie położona jest w historycznym centrum Osiedla Brochów, w kwartale ulic Semaforowej, Afgańskiej, Pakistańskiej i Wietnamskiej. Projekt zakłada „reaktywację” centralnej części Brochowa poprzez ukształtowanie struktury zapewniającej: wartościowe tereny użytku publicznego, odpowiednią ilość nowych jednostek mieszkalnych, równowagę pomiędzy przestrzeniami publicznymi a prywatnymi oraz atrakcyjną architekturę stanowiącą nowy charakterystyczny punkt na mapie historycznego centrum osiedla. Projektowany kwartał zabudowy stanowi alternatywny model inwestycji mieszkaniowej z usługami, powstający w oparciu o procesy partycypacyjne i elastyczny na zmiany w przyszłości (idea tzw. budynku otwartego). Kształt zabudowy jest nowoczesny i odważny, jednak bardzo mocno osadzony w kontekście.

Reaktywator

i

Autor: Archiwum Architektury Schematy koncepcyjne projektu, strefy dostępności oraz perspektywy rozwoju założenia

REAKTYWATOR

Istotą projektu jest wprowadzenie platformy, która uniezależnia konstrukcyjnie i funkcjonalnie dwie strefy - usługową i mieszkalną. Zdublowane wnętrza urbanistyczne umożliwiają stworzenie reprezentacyjnej strefy pod platformą dla życia publicznego, otoczonej szklanymi, obłymi pawilonami usługowo-społecznymi oraz intymnej, kameralnej przestrzeni nad platformą dla życia mieszkańców kooperatyw. Pod platformę zaplanowano konstrukcję słupową wzmocnioną klatkami schodowymi. Tym sposobem zaprojektowano adaptowalną strukturę, bardzo elastyczną przestrzeń, która umożliwi zmiany funkcjonalne w przyszłości. Na osi głównej założenia zaplanowano dwa ważne place: centralny amfiteatr oraz strefę targową. Na platformie zaprojektowano trzy bloki mieszkalne, do których wchodzi się poprzez pionowe klatki schodowe a następnie przez galerie ulokowane od strony ulic. Poprzez rozbicie obwodowej zabudowy mieszkalnej na trzy części uzyskano kadr na wieżę kościoła i wieżę ciśnień. W platformie wycięto dwa okręgi, pozwalając na swobodny rozrost zieleni wysokiej oraz kontakt świata publicznego i prywatnego. Ważne dla koncepcji są przestrzenie „pomiędzy” światem publicznym a prywatnym. „Reaktywator” składa się bowiem z przestrzeni publicznych – całkowicie dostępnych dla każdego (amfiteatr, bazar, dyskont handlowy, klub osiedlowy, strefa kreatywna, strefa inicjatyw społecznych, tereny rekreacyjne, pawilon biurowy, strefa piękna), przestrzeni półpublicznych – dostępnych dla każdego, ale w konkretnych godzinach otwarcia (np. taras widokowy, siłownia sąsiedzka, place zabaw, ogrody na platformie), przestrzeni półprywatnych – pomieszczeń dostępnych tylko dla mieszkańców kooperatyw (świetlice, tarasy wspólnotowe) oraz przestrzeni prywatnych - przeznaczonych tylko dla właściciela (mieszkania).

Reaktywator

i

Autor: Archiwum Architektury Widok na amfiteatr wśród pawilonów usługowo-społecznych

PROGRAMOWANIE KOOPERATYW I PARTYCYPACJA

Dla Reaktywatora opracowano proces, w którym każda z siedmiu kooperatyw może dopasować do swoich wymagań oraz potrzeb: ilość i rozmiar mieszkań, aranżację przestrzeni wspólnych (świetlicę, tarasy, strefy komunikacji) oraz niektóre elementy wykończeniowe. Przyszli mieszkańcy kooperatywy samodzielnie kształtują bryłę mieszkalną na bazie proponowanej siatki modularnej, decydują o rozmiarze (od 35 m2 do 130 m2), lokalizacji i kształcie swojego mieszkania, wybierając spośród dostępnych typologii i wariantów (możliwość łączenia mieszkań).