Studencki konkurs architektoniczny studialno-koncepcyjny „Uwolnić Bogdankę”

i

Autor: materiały prasowe SARP

Konkurs studencki

Studencki konkurs architektoniczny studialno-koncepcyjny „Uwolnić Bogdankę”

2023-10-31 7:15

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP ogłaszają konkurs dla studentów architektury oraz architektury krajobrazu. Zgłoszenia są przyjmowane do 3 listopada 2023, a prace można składać do 19 stycznia 2024.

Uczestnicy konkursu za zadanie mają opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zachodniego poznańskiego klina zieleni w obszarze pomiędzy jeziorem Rusałka a parkiem Sołackim. Celem konkursu jest przestudiowanie możliwości zmian obecnego zagospodarowania obszaru objętego konkursem oraz ukazanie potencjału dla tworzenia systemu zielono-błękitnej infrastruktury Poznania w oparciu o dawny przebieg cieków wodnych (dzisiaj ukrytych pod ziemią). Oczekiwane jest zachowanie rekreacyjno-sportowego charakteru tego terenu oraz przywrócenie ciągłości korytarza ekologicznego doliny Bogdanki. Organizatorzy zachęcają do nieskrępowanego, kreatywnego podejścia do tematu w taki sposób, aby pokazać różne sposoby jego rozwiązania.

Terminarz konkursu

  • Ogłoszenie konkursu – 09 października 2023,
  • Zgłoszenie udziału – do 03 listopada 2023,
  • Termin przyjmowania pytań – do 08 grudnia 2023,
  • Składanie prac – do 19 stycznia 2024,
  • Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa – okres trwania targów Budma 2024 (30.01.2024 – 02.02.2024).

Jury

Prace będzie oceniać jury pod przewodnictwem mgr inż. arch. Krzysztofa Frąckowiaka w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Kałuża, prof. UAP dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. PW dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, dr inż. arch. Anna Fikus-Wójcik, Marta Szydłowska – dyrektor targów Budma i przedstawicielka MTP, mgr inż. arch. Wojciech Krawczuk, mgr inż. arch. Jakub Głaz, mgr inż. arch. Bartosz Jarosz, mgr inż. arch. Bartosz Małecki.

Nagrody

Pula przeznaczona na nagrody i wyróżnienia w konkursie wynosi nie mniej niż 6000 zł brutto. Sąd konkursowy przyzna nagrody i wyróżnienia, a ich liczba i wysokość będzie zależna od liczby i jakości nadesłanych prac. Przy ocenie prac jury będzie zwracać uwagę na jakość rozwiązań przestrzennych i krajobrazowych, w tym przestrzeni publicznej i terenów zieleni, wpisanie się w kontekst kulturowy, środowiskowy, historyczny i przestrzenny, atrakcyjność i estetykę rozwiązań, jakość i czytelność rozwiązań komunikacyjnych, zgodność z zasadami projektowania zrównoważonego spełnienie wytycznych organizatorów określonych w regulaminie konkursu.

Więcej informacji na stronie: poznan.sarp.pl

Płakat konkursu architektonicznego „UWOLNIĆ BOGDANKĘ”

i

Autor: materiały prasowe SARP