Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Kompozycja Echo - projekt i wykonanie formy przestrzennej, fot. Jakub Depka

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

2022-01-20 16:48

Studiowanie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej jest wyjątkową okazją do nabycia wiedzy potrzebnej młodym architektom do rozpoczęcia swojej przygody w zawodzie. Program studiów zmienia się nieustannie, nadążając za najnowszymi trendami i eksperymentalnymi metodami projektowymi. O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Gdańskiej piszą studenci: Agata Biernacik, Jakub Depka, Julia Krystosiak, Krzysztof Płudowski, Dominika Wodeńko i Aleksandra Wróbel.

Co znajdziesz w artykule:1. Podstawowe informacje na temat Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej 2. Historia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej 3. Budynki Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej4. Dlaczego warto studiować na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej5. Dlaczego warto studiować w Gdańsku6. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej: przydatne informacje

Podstawowe informacje na temat Wydziału Archiektury Politechniki Gdańskiej

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska (uczelnia publiczna; badawcza)Nazwa wydziału: Wydział ArchitekturyDziekan: prof. dr hab. inż. arch. Lucyna NykaRok powstania wydziału: 1904, po wojnie, w 1945 roku, nastąpiło wznowienie działalności wydziałuCzas trwania studiów I stopnia (inżynierskich): 7 semestrówCzas trwania studiów II stopnia (magisterskich): 3 semestryTryb studiów: stacjonarny (studia inżynierskie, magisterskie, doktorskie)Koszt studiów: bezpłatneLiczba miejsc na studia I stopnia: 140 – architektura; 40 – gospodarka przestrzennaLiczba miejsc na studia II stopnia na kierunku architektura i urbanistyka: 120 osób – studia w języku polskim oraz 15 osób – w języku angielskimJęzyk wykładowy: polski, angielski – tylko na studiach II stopniaOpłata rekrutacyjna: 150 zł – architektura, 85 zł – gospodarka przestrzennaStrona www: https://arch.pg.edu.pl/strona-glowna

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Gmach główny WAPG, fot. Jakub Depka

Historia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Kształcenie architektoniczne ma w Gdańsku ponadstuletnią tradycję. Wydział Architektury był jednym z sześciu wydziałów pierwszej uczelni technicznej (Königliche Preussische Technische Hochschule) powstałej w 1904 roku w Gdańsku. W marcu 1900 roku przybył do Gdańska Albert Carsten, który zaprojektował budynki uczelni, a następnie nadzorował wznoszenie pierwszych i najstarszych jej gmachów. Inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się w 1904 roku.Po zakończeniu II wojny światowej w miejsce Technische Hochschule utworzono polską państwową szkołę akademicką – Politechnikę Gdańską. Formalne powołanie Wydziału Architektury zostało dokonane w październiku 1945 roku.W 1990 roku nastąpiła reorganizacja studiów i ich programów. Utrzymano natomiast 5-letnią długość studiów magisterskich (10 semestrów).

Budynki Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Kampus Politechniki Gdańskiej jest zlokalizowany w dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz. Wydział Architektury znajduje się w centralnej oraz historycznej części kampusu – gmachu głównym; odbywa się tam większość zajęć dydaktycznych. Uczelnia jest bardzo dobrze skomunikowana z innymi częściami miasta: istnieje możliwość dojazdu szybką koleją miejską SKM, tramwajem oraz autobusem. Można również przemieszczać się rowerem lub hulajnogą – przed budynkiem znajdują się zadaszone wiaty przeznaczone do pozostawiania tych pojazdów.Każdy student Politechniki Gdańskiej ma prawo mieszkać w jednym z dwunastu domów studenckich. Pierwszeństwo mają osoby spoza miasta oraz studenci stacjonarni. O przyznanie pokoju można się ubiegać w dowolnym momencie roku akademickiego.

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Zajęcia projektowe na WAPG, fot. Agata Biernacik

Dlaczego warto studiować na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Studiowanie architektury na WAPG jest wyjątkową okazją do nabycia wiedzy potrzebnej młodym architektom do rozpoczęcia swojej przygody w zawodzie. Kadra nauczycieli akademickich silnie angażuje się w pracę ze studentami, a ich kompetencje potwierdzają liczne realizacje o znaczeniu ogólnokrajowym. Co ważne, program studiów zmienia się nieustannie, nadążając za najnowszymi trendami i eksperymentalnymi metodami projektowymi. Przekrój informacji zdobywanych w trakcie nauki jest niezwykle szeroki, a szczególnie pomocne i lubiane przez studentów są wyjazdy studyjne. Warto również wspomnieć o bogatym wyposażeniu budynków wydziału w najnowszy sprzęt (drukarki 3D, maszyny CNC), dzięki którym indywidualna kreatywność może znaleźć wyraz w studenckich realizacjach. Niezwykle cenna jest także możliwość wyboru zagadnień, na temat których chcemy pogłębić swoją wiedzę, dostępna w trakcie seminariów obieralnych.

Dlaczego warto studiować w Gdańsku?

Na tematy poruszane w trakcie zajęć projektowych wpływa obecność trójmiejskich obszarów nadmorskich i postoczniowych. Położenie światowej stolicy bursztynu na Żuławach Wiślanych i Mierzei Wiślanej, a zachodnich jej krańców na Pobrzeżu i Pojezierzu Kaszubskim stwarza dużą różnorodność warunków środowiska przyrodniczego. Obecność Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, dużych obszarów parkowych i piaszczystych plaż daje przestrzeń do aktywnego wypoczynku.Oprócz działalności akademickiej Gdańsk zapewnia nam wiele inspiracji i kreatywnych doświadczeń podczas wydarzeń miejskich. Instytut Kultury Miejskiej działa dla mieszkańców i wraz z nimi, organizując m.in. spacery z lokalnymi przewodnikami, festiwale sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej („Narracje”), odwiedziny niedostępnych na co dzień wnętrz mieszkań i instytucji w ramach festiwalu „Open House Gdańsk”. Praktycznych umiejętności rzemieślniczych dostarczają nam warsztaty otwarte, np. zlokalizowanie na terenie Stoczni CUMY oraz pracownie projektowe PROTO TYPY w Gdyni.

Koła naukowe i zajęcia dodatkowe

Jako studenci WAPG nie możemy narzekać na brak możliwości angażowania się w przedsięwzięcia związane z naszymi zainteresowaniami. Wśród oferty pozaprogramowej warto wyróżnić najprężniej funkcjonujące koła naukowe na WA.

Koło naukowe Hulaj Urban Squad (HUS) powstało w kwietniu 2017 roku. Jego działalność opiera się na propagowaniu hulajnóg oraz innych „małych kółek” jako rozwiązania problemów współczesnego miasta. Członkowie koła zajmują się organizacją wydarzeń cyklicznych, zarówno na uczelni, jak i poza nią. Dodatkowo, corocznie, organizowane są kilkudniowe wyjazdy studyjne, umożliwiające poznanie zagadnień współczesnej architektury i urbanistyki.

Koło Naukowe SARP Młodzi, wspólnie z Sekcją SARP Młodzi (sekcja SARP Oddział Wybrzeże), zajmuje się organizacją wydarzeń architektonicznych – prelekcji („Zwymiarowani”), spacerów („Jane’s Walk”), a ostatnio także warsztatów projektowych, skierowanych do studentów z całej Polski („Projekt Stocznia”). Koło prowadzi swoją aktywność podczas wydarzeń na żywo, a także online – publikujemy i działamy na Facebooku i Instagramie.

Naukowo-Turystyczne Koło Studentów Architektury Politechniki Gdańskiej – jest to najdłużej obecnie działające na wydziale koło naukowe. TXA zrzesza studentów i absolwentów studiów, którzy poza studiami i pracą zawodową pragną poszerzać swoje zainteresowania o takie dziedziny, jak turystyka, krajoznawstwo, ochrona naturalnego środowiska człowieka oraz ochrona zabytków.

Kierunek gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna na WAPG wyróżnia się z pewnością wyjątkową kadrą dydaktyczną, tworzącą wspólnie Katedrę Urbanistyki i Planowania Regionalnego pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. arch. Piotra Lorensa – pełniącego jednocześnie w Gdańsku funkcję Architekta Miasta. Spośród specjalizacji na studiach drugiego stopnia studenci mogą wybrać m.in. zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną, które porusza problematykę kształtowania miast na styku z wodą (szczególnie miast portowych), a także cenne zagadnienia związane z międzynarodowym planowaniem na morzu.

Program nauczania kładzie nacisk na naukę i praktyczne zastosowanie nowoczesnych technik komputerowych niezbędnych w przyszłej pracy projektowej, takich jak AutoCad, GIS (Geographic Information System). Podczas zajęć z projektowania studenci uczą się koncepcji urbanistycznych na najlepszych światowych przykładach i wykorzystują zdobytą wiedzę w swoich projektach dotyczących przestrzeni Trójmiasta – terenów możliwych do poznania i zweryfikowania indywidualnie przez studentów. Poza nauką specjalistycznego oprogramowania i projektowania plan studiów zapewnia obszerną edukację z zakresu ekonomii, nauk przyrodniczych oraz prawa. Studenci poznają od podstaw sposób pozyskiwania oraz późniejszego rozliczania funduszy unijnych w celu poznania kolejnych możliwości rozwoju terenów zurbanizowanych. Dzięki swojej interdyscyplinarności jest to bardzo atrakcyjny kierunek kształcenia, absolwenci znajdują zatrudnienie w zespołach projektowych, a także na różnych szczeblach administracji publicznej.

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Egzaminy wstępne na kierunek architektura na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej (WAPG), fot. Dominika Wodeńko

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej: przydatne informacje

Koła naukowe i zajęcia dodatkowe: Jako studenci WA PG nie możemy narzekać na brak możliwości angażowania się w przedsięwzięcia związane z naszymi zainteresowaniami. Wśród oferty pozaprogramowej warto wyróżnić najprężniej funkcjonujące koła naukowe na WA.

Koło naukowe Hulaj Urban Squad (HUS) powstało w kwietniu 2017 roku. Jego działalność opiera się na propagowaniu hulajnóg oraz innych „małych kółek” jako rozwiązania problemów współczesnego miasta. Członkowie koła zajmują się organizacją wydarzeń cyklicznych, zarówno na uczelni, jak i poza nią. Dodatkowo, corocznie, organizowane są kilkudniowe wyjazdy studyjne, umożliwiające poznanie zagadnień współczesnej architektury i urbanistyki.

Koło Naukowe SARP Młodzi, wspólnie z Sekcją SARP Młodzi (sekcja SARP Oddział Wybrzeże), zajmuje się organizacją wydarzeń architektonicznych – prelekcji („Zwymiarowani”), spacerów („Jane’s Walk”), a ostatnio także warsztatów projektowych, skierowanych do studentów z całej Polski („Projekt Stocznia”). Koło prowadzi swoją aktywność podczas wydarzeń na żywo, a także online – publikujemy i działamy na Facebooku i Instagramie.

Naukowo-Turystyczne Koło Studentów Architektury Politechniki Gdańskiej – jest to najdłużej obecnie działające na wydziale koło naukowe. TXA zrzesza studentów i absolwentów studiów, którzy poza studiami i pracą zawodową pragną poszerzać swoje zainteresowania o takie dziedziny, jak turystyka, krajoznawstwo, ochrona naturalnego środowiska człowieka oraz ochrona zabytków.

Kierunek gospodarka przestrzenna: Gospodarka przestrzenna na WA PG wyróżnia się z pewnością wyjątkową kadrą dydaktyczną, tworzącą wspólnie Katedrę Urbanistyki i Planowania Regionalnego pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. arch. Piotra Lorensa – pełniącego jednocześnie w Gdańsku funkcję Architekta Miasta. Spośród specjalizacji na studiach drugiego stopnia studenci mogą wybrać m.in. zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną, które porusza problematykę kształtowania miast na styku z wodą (szczególnie miast portowych), a także cenne zagadnienia związane z międzynarodowym planowaniem na morzu.

Program nauczania kładzie nacisk na naukę i praktyczne zastosowanie nowoczesnych technik komputerowych niezbędnych w przyszłej pracy projektowej, takich jak AutoCad, GIS (Geographic Information System). Podczas zajęć z projektowania studenci uczą się koncepcji urbanistycznych na najlepszych światowych przykładach i wykorzystują zdobytą wiedzę w swoich projektach dotyczących przestrzeni Trójmiasta – terenów możliwych do poznania i zweryfikowania indywidualnie przez studentów. Poza nauką specjalistycznego oprogramowania i projektowania plan studiów zapewnia obszerną edukację z zakresu ekonomii, nauk przyrodniczych oraz prawa. Studenci poznają od podstaw sposób pozyskiwania oraz późniejszego rozliczania funduszy unijnych w celu poznania kolejnych możliwości rozwoju terenów zurbanizowanych. Dzięki swojej interdyscyplinarności jest to bardzo atrakcyjny kierunek kształcenia, absolwenci znajdują zatrudnienie w zespołach projektowych, a także na różnych szczeblach administracji publicznej.

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Zajęcia z rzeźby na WAPG, fot. Julia Krystosiak

Praktyki na kierunku architektura:

I stopień: praktyka budowlana – po 2. sem., 80 godzin; praktyka ruralistyczna – projekt – po 2. sem.; inwentaryzacja wybranego obiektu historycznego – 4. sem.; praktyka przeddyplomowa – po 6. sem.; 80 godzin; II stopień: praktyka przeddyplomowa – po 2. sem., 160 godzin.

Praktyki na kierunku gospodarka przestrzenna:I stopień: praktyka przeddyplomowa – po 5. sem., 80 godzin; II stopień: praktyka przeddyplomowa – po 2. sem., 100 godzin.

Na stronie wydziału zamieszczane są aktualne oferty praktyk, a także okazyjnie na korytarzach Politechniki wywieszane są ogłoszenia. Studenci mają jednak dowolność w wyborze miejsca praktykowania. Część studentów wykorzystuje możliwość odbycia praktyki zagranicznej w ramach programu ERASMUS+.

Wyjazdy studyjne: są uzupełnieniem poszczególnych przedmiotów, uczą postrzegania przestrzeni miasta w kontekście interesujących studentów zagadnień. Przykładowo w ostatnich latach odbyły się wyjazdy studyjne do: Hamburga HafenCity, Lipska, Rotterdamu, Dessau, Lincolnu czy też polskich miast, np. Iławy.

Wyjazdy zagraniczne/programy: Erasmus/Erasmus+, wyjazdy studyjne (np. kilka lat temu studenci oddolnie zainicjowali program „GUT to see DELFT”, dzięki któremu odwiedzili jeden z najlepszych wydziałów architektury w Europie – na Uniwersytecie Technicznym w Delft). W ramach wymian międzynarodowych studenci mogą pobierać nauki na uczelniach w takich państwach, jak Niemcy, Francja, RPA czy Turcja.

Warsztaty/wydarzenia: wiele wydarzeń skierowanych do studentów WA organizuje Wydziałowa Rada Studentów (otrzęsiny, bale inżyniera, konkursy projektowe, wykłady okolicznościowe itp.), oprócz tego studenci angażują się w organizację ogólnopolskich wydarzeń okołoarchitektonicznych, m.in. odbywających się od 2010 roku warsztatów „Architektour”, „Open House”, nowo zainicjowanych w tym roku warsztatów „Projekt Stocznia”.  W partnerstwie z okręgową Izbą Architektów tworzone są różnego rodzaju wystawy, np. w ostatnim czasie nt. szkoły Bauhausu oraz sylwetki architekta Lecha Zaleskiego.

Kursy, szkolenia: cyklicznie Wydziałowa Rada Studentów wraz z partnerami organizuje certyfikowane kursy projektowe, m.in. z programu ArchiCad oraz Revit (o różnym stopniu zaawansowania) ze zniżką dla studentów WAPG. Oprócz tego programem studiów jest objętych wiele kursów z programów projektowych i graficznych – są to m.in. Sketch Up, AutoCAD, Corel (na kierunku gospodarka przestrzenna) oraz dodatkowo Revit (na kierunku architektura). Studenci WA mogą również korzystać z oferty kursów i szkoleń organizowanych przez inne wydziały PG oraz Samorząd Studentów. Obejmują one często kompetencje miękkie, takie jak umiejętność autoprezentacji, samoorganizacji, a także –  szczególnie cenne dla nowych studentów – podstawy programów graficznych: Adobe Photoshop oraz Adobe Illustrator.

Wybrane przedmioty:

projekt architektoniczno-urbanistyczny, pracownia plastyczna, techniki komputerowe – integracja procesów projektowania; projektowanie ruralistyczne; historia architektury polskiej; ekonomika projektowania.

Seminaria obieralne: Fabrykacja w architekturze; Designing Artificial Lighting for Interior Spaces – from Theory to Practice; Historyczne rzemiosła w architekturze; HighPerformance Timber Building Construction; Waterfront design.

Kadra wydziału:

Kadra nauczycieli akademickich zatrudniona jest w siedmiu katedrach: Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej (19 osób); Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych (19 osób); Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków (brak informacji); Projektowania Środowiskowego (10 osób); Sztuk Wizualnych (17 osób); Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego (15 osób); Urbanistyki i Planowania Regionalnego (24 osoby).

Wybrane realizacje nauczycieli akademickich:

projekt budynku ECS w Gdańsku – dr inż. arch. Wojciech Targowski, prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz; Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – mgr inż. arch. Jacek Droszcz, dr inż. arch. Bazyli Domsta; Pomorska Kolej Metropolitalna – dr inż. arch. Gabriela Rembarz.

Działania w przestrzeni miasta o znaczeniu metropolitalnym: Gdyński Szlak Modernizmu – dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska; Inicjatywa Miasto – dr inż. arch. Piotr Czyż.

Wybrani nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, dr inż. arch. Gabriela Rembarz, dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska, dr inż. arch. Bartosz Manikowski, dr inż. arch. Anna Wancław, dr inż. arch. Robert Juchnevic, dr inż. arch. Kalina Juchnevic, mgr inż. arch. Kacper Radziszewski, dr inż. arch. Roman Ruczyński, dr inż. arch. Piotr Czyż, mgr inż. arch Michał Malewczyk.

Koła naukowe: na WA PG funkcjonuje obecnie siedem kół naukowych. Są to: Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna (BUA), Koło Naukowe Hulaj Urban Squad (HUS), Koło Naukowe SARP Młodzi, Naukowe Turystyczne Koło Studentów Architektury – TXA, Studenckie Koło naukowe „TUP Młodzi", Studenckie Politechniczne Koło Grafiki i Designu „Design Reality”, Studenckie Wydziałowe Koło Naukowe „The Beauty of StructureS” (BOSS).

Akredytacje: aktualna akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na ocenę wyróżniającą obowiązuje do 2025 roku. Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych obejmuje od 2020 roku kierunek architektury (studia I i II stopnia). W 2018 roku WAPG otrzymał również akredytację Komisji Akredytacyjnej RIBA (Royal Institute of British Architects), dodatkowo całą Politechnikę Gdańską obowiązuje akredytacja EUA-IEP (European University Association – Institutional Evaluation Programme).

Budynek wydziału: w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej, w którym rezyduje Wydział Architektury, studenci mają dostęp do sal wykładowych i lekcyjnych wyposażonych w rzutniki i duże biurka – odpowiednie do pracy architekta. W gmachu głównym znajduje się również bogato wyposażona makieciarnia oraz sale komputerowe z drukarkami i skanerami 3D, gdzie studenci zapoznają się z najnowszym oprogramowaniem, potrzebnym w pracy projektowej. Poza gmachem głównym znajduje się również laboratorium 3D, w którym do dyspozycji studentów i pracowników jest frezarka CNC oraz przemysłowy robot wieloosiowy, pozwalające na realizację najśmielszych wizji projektowych. W chwilach wolnych studenci mogą odpocząć, zdrzemnąć się lub poczytać książki w przeznaczonych do tego ogólnodostępnych przestrzeniach na terenie budynku (tzw. strefie relaksu).

Wybrane osiągnięcia studentów:

Nagroda w konkursie „Teoria” (2019), zdobyta przez absolwentki Wydziału Architektury PG Małgorzatę Neumann i Zofię Zuchowicz, za esej Terrain vague w Polsce. Nieoczywisty potencjał terenów porzuconych;

trzy główne nagrody w ogólnopolskim konkursie „Sustainable lamp” (2020) na zaprojektowanie lampy z poprodukcyjnych materiałów odpadowych w połączeniu z nowoczesną technologią LED: I nagroda dla Michaliny Stypik, Adama Szymańskiego i Karoliny Skórki; 2 równorzędne nagrody III dla: Marcina Kuleszy i Aleksandry Brudło oraz Jakuba Łukomskiego, Mateusza Nazarko i Wiktora Olszewskiego;

II nagroda w ogólnopolskim konkursie „Rytm światła – dom zgodny z ideami Bauhausu” (2020) dla pracy magisterskiej mgr inż. arch. Izabeli Ślarzyńskiej Problemy mieszkaniowe młodych ludzi. MODUL/ON – gdyńskie kontenerowe osiedle modułowe zgodne z ideami Bauhausu;

I nagroda w ogólnopolskim konkursie „Graj w zielone – zaproś zieleń do wnętrza” (2021) za pracę Designers' Hub – a green alternative to office building, wykonaną przez mgr. inż. arch. Pawła Kańgowskiego pod opieką dr inż. arch. Karoliny Zielińskiej-Dąbkowskiej;

dwie główne nagrody w 4. edycji konkursu Instytutu Metropolitalnego (2020) na najlepszą pracę magisterską dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej dla prac absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna: mgr inż. Karoliny Szymańskiej oraz mgr. inż. Dawida Guze, przygotowanych pod opieką dr hab. inż. arch. Karoliny Krośnickiej; wyróżnienie w tym samym konkursie zdobyła inż. Kaja Balcerzak za pracę inżynierską wykonaną pod opieką dr hab. inż. arch. Izabeli Mironowicz;

wyróżnienie honorowe w międzynarodowym konkursie „Hyperloop Desert Campus” (2020) organizowanym przez Young Architects Competition, otrzymane przez przedstawicieli kierunku architektura na WAPG: Julitę Banaszek, Jakuba Kruka oraz Jerzego Srokę;

wyróżnienie Towarzystwa Urbanistów Polskich (2020) za pracę Przestrzenie hybrydowe jako odpowiedź na kształtowanie współczesnych obszarów miejskich. Weryfikacja potencjału modelu na przykładzie nabrzeża wiślanego w Gdańsku autorstwa Pauli Rydel.

Stypendium: rektora, socjalne, za wybitne osiągnięcia, prezydenta/burmistrza miasta, dla osób z niepełnosprawnościami, a także zapomogi.

Agata Biernacik, Jakub Depka, Julia Krystosiak, Krzysztof Płudowski, Dominika Wodeńko i Aleksandra Wróbel