Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Wystawa rysunków odręcznych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego; fot. M. Psycykowski

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

2022-02-03 13:46

Studia na kierunku architektura są jednymi z najbardziej interdyscyplinarnych studiów przygotowujących specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Uniwersytecie Zielonogórskim, piszą ambasadorki „A-m” – Adrianna Maksymczak i Kornelia Markuszewska.

Co znajdziesz w arykule:

1. Historia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego2. Kampusy Uniwersytetu Zielonogórskiego3. Komunikacja4. Dlaczego warto studiować w Zielonej Górze?5. Dlaczego warto studiować architekturę na Uniwersytecie Zielonogórskim?6. Podstawowe informacje na temat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

Historia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski jest największym ośrodkiem akademickim i naukowym w województwie lubuskim. Uczelnia powstała 1 września 2001 roku z połączenia dwóch zielonogórskich szkół wyższych: Politechniki Zielonogórskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej.Zielona Góra stała się ośrodkiem akademickim w czerwcu 1965 roku, kiedy to Rada Ministrów powołała Wyższą Szkołę Inżynierską im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze. Wydział Budownictwa Lądowego rozpoczął swoją działalność zaledwie trzy lata później – 1 października 1968 roku, będąc trzecim wydziałem nowo powołanej uczelni. Kierunek architektury powołany został wraz z uruchomieniem od roku akademickiego 2008/2009 kształcenia na kierunku architektura i urbanistyka, do Instytutu Budownictwa włączono Zakład Architektury i Urbanistyki. Zakład ten w roku 2013 przekształcono w Katedrę Architektury i Urbanistyki i wyłączono ze składu Instytutu. W związku z prowadzeniem przez Wydział kształcenia na trzech kierunkach i istnienia w jego strukturze trzech jednostek strukturalnych, w roku 2014 postanowiono zmienić jego nazwę na: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ), pod którą funkcjonuje do dzisiaj. Od początku swojego istnienia kierunek architektura cieszy się zainteresowaniem kandydatów na studia.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Wyjazd studyjny Architour – Żary, Złotnik; fot. P. Sobierajewicz

Kampusy Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet ma dwa kampusy w dwóch lokalizacjach miasta. Kampus A tworzą byłe jednostki Politechniki Zielonogórskiej; mieści się on przy ulicy Podgórnej (ok. 2 km od centrum miasta). Kampus B zlokalizowany jest przy alei Wojska Polskiego, tam również znajduje się budynek Biblioteki Uniwersyteckiej. W skład każdego kampusu wchodzą domy studenckie, kluby studenckie, stołówki i tereny zielone. Rektorat jest położony w centrum miasta przy ulicy Licealnej, w pobliżu Starego Rynku.Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska znajduje się w Kampusie A w budynku A-8. Na parterze znajduje się szatnia oraz hol, w którym organizowane są wystawy prac studentów. Na pierwszym piętrze ulokowany jest dziekanat – obecnie Biuro Obsługi Studentów nr 2. W budynku są pracownie komputerowe, laboratoryjne, plastyczne. Na korytarzach zaaranżowane są miejsca pracy i odpoczynku studentów z możliwością włączenia urządzeń do prądu. Na terenie całego kampusu dostępna jest bezpłatna sieć wi-fi. To wszystko sprawia, że studenci mają warunki do wspólnej pracy nad projektami. W pobliżu znajdują się również punkty usługowe, sklepy spożywcze, jadłodajnie i bezpłatne parkingi.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Tydzień adaptacyjny, struktura tensegrytyczna zbudowana przez studentów I roku i członków KN Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej; fot. A. Wierzbicka

Komunikacja

Uczelnia jest dobrze skomunikowana z resztą miasta. Między kampusami funkcjonuje bezpośrednie połączenie komunikacji miejskiej. W okolicy budynku A-8 znajdują się przystanki autobusowe i wypożyczalnie rowerów miejskich. W Zielonej Górze działa też system hulajnóg elektrycznych i samochodów.

Dlaczego warto studiować w Zielonej Górze?

Zielona Góra jest miastem z 800-letnią historią. Jest to największe miasto województwa lubuskiego, a także polska stolica wina, w związku z czym coroczne święto studentów przybrało nazwę Bachanalia, a święto miasta – Winobranie.Zielona Góra to miasto o ciekawej architekturze, której udało się przetrwać wojenną zawieruchę w nienaruszonym stanie. Jest to miejsce o wielu twarzach, prężnie rozwijające się, umożliwiające korzystanie z uroków życia. Odbywają się tutaj festiwale, wydarzenia o skali krajowej i międzynarodowej, które przyciągają do miasta tysiące turystów (m.in. Winobranie, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Zielona Góra – Stolica Polskiego Kabaretu, Kozzi Film Festiwal, Lato Muz Wszelakich). Wyróżnia się walorami przyrodniczymi – w okolicy płynie Odra, znajdują się jeziora i lasy. Zielona Góra położona jest w pobliżu drogi ekspresowej S3.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Warsztaty Od projektu do realizacji. Design Thinking; fot. J. Juchimiuk

Dlaczego warto studiować architekturę na Uniwersytecie Zielonogórskim?

Uniwersytet Zielonogórski jest miejscem przyjaznym, w którym nikt nie jest anonimowy, gdzie każdy z każdym jest na ty. Jesteśmy wspólnotą, która opiera się na budowaniu wzajemnych więzi i relacji, tworzeniu własnej tożsamości, ale też pamięta o zachowaniu i pielęgnowaniu tradycji wspólnej dla wszystkich uniwersytetów.Studia na kierunku architektura są jednymi z najbardziej interdyscyplinarnych studiów przygotowujących specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury. Uczelnia kładzie nacisk na przedmioty techniczne i artystyczne. Nie zapomina jednak o rozwoju wyobraźni, tak ważnej w zawodzie architekta. Umożliwia też realizowanie swoich pasji i zainteresowań. Uczy, jak istotny wpływ na kształtowanie jakości środowiska naszego życia ma praca.Absolwent uczelni jest przygotowany do zatrudnienia w pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się doradztwem. Adrianna Maksymczak

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

i

Autor: Archiwum Architektury ARCHITOUR; fot. P. Sobierajewicz

Instytut Architektury i Urbanistyki oferuje studentom nowoczesny i innowacyjny system kształcenia. Rekrutacja nie wymaga egzaminu wstępnego z rysunku. Aby wyposażyć studentów w umiejętności rysunkowe warsztatu architekta potrzebne w dalszym kształceniu oraz w przyszłości w zawodzie, w pierwszym tygodniu studiów odbywa się tydzień adaptacyjny – intensywna nauka rysunku odręcznego i koncepcyjnego. Następnie dzięki pracy w małych grupach możliwe jest indywidualne podejście do studenta, tak aby w maksymalnym stopniu rozwijać jego talenty oraz pracować nad brakami.Program studiów stawia na naukę projektowania, zarówno architektonicznego, jak i urbanistycznego. Zajęcia projektowe prowadzone są przez praktyków architektury, a zlecane przez nich projekty są osadzone w rzeczywistych realiach. Polegają na tworzeniu rozwiązań na miarę potrzeb dzisiejszych czasów, są osadzone w konkretnych lokalizacjach, zgodnie z obowiązującymi MPZP, co daje możliwość wdrożenia się w przyszłą pracę.Wydział daje studentom możliwość udziału w szkoleniach, kursach i webinariach, które odbywają się na platformach internetowych. Dzięki temu studenci mają możliwość zdobycia wiedzy na wysokim, ogólnopolskim i światowym poziomie.W obecnej sytuacji pandemicznej niemal wszystkie sale dydaktyczne i wykładowe są wyposażone w sprzęt do prezentacji multimedialnych oraz prowadzenia zajęć hybrydowych, także realizowania wykładów w formie on-line. Kornelia Markuszewska

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego od strony ul. Szafrana; fot. Adrianna Maksymczak

Podstawowe informacje na temat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studia podyplomowe: gospodarka nieruchomościami, stosowanie eurokodów w budownictwiePraktyki: Podczas studiów I stopnia odbywają się dwa obowiązkowe cykle praktyk studenckich. W znalezieniu praktyk zawodowych pomaga uczelnia wraz z Biurem Karier. Praktyka budowlana: w semestrze czwartym, po zaliczeniu semestru trzeciego, czas trwania: 3 tygodnie; praktyka projektowa: w semestrze szóstym, po zaliczeniu semestru piątego, czas trwania: 3 tygodnie.Wyjazdy zagraniczne/programy: Uniwersytet uczestniczy w programach wymiany zagranicznej – Erasmus+ oraz krajowej – Program Mobilności Studentów MOST. Działa również w programie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który pozwala na realizacje projektów z partnerami z grupy Wyszehradzkiej. Współpracuje też z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.Wyjazdy studyjne: W każdym roku akademickim studenci mają możliwość udziału w wyjazdach studyjnych, organizowanych przez wydział lub społeczność kół naukowych. W semestrze 2021/2022 studenci wizytowali Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku w ramach współpracy z Katedrą Architektury i Designu Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Łucku i projektu Odkrywanie wspólnego ukraińsko-polskiego dziedzictwa architektonicznego z okresu 1921-1939 na terytorium Wołynia oraz uczestniczyli w architourze Żary-Złotniki. W latach poprzednich były organizowane: Architour Katowice (2020), Architour Warszawa (2019), Architour Cottbus (2019).Współpraca: Uniwersytet Zielonogórski uczestniczy w wielu projektach, pracach badawczych czy też wydarzeniach o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym. Dzięki temu ma bogatą sieć kontaktów.IAiU WBAiIŚ za swój cel obrał rozwój architektury, urbanistyki i ich potencjału w zielonogórskim subregionie, w związku z tym współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi czy instytucjami, takimi jak: IARP – Lubuska Okręgowa Izba Architektów, SARP Zielona Góra, Komisje Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku (Ukraina), Santander Universidades Polska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Wrocławska, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.Efektami wspólnej pracy są międzynarodowe lub ogólnopolskie konferencje (np. Mój piękny Habitat, 2016), warsztaty, wystawy, wydawnictwa oraz wyjazdy studyjno-naukowe (np. Feeding The Planet, Energy For Life – Mediolan Expo 2015).Uniwersytet Zielonogórski ma rozległe kontakty międzynarodowe. W ciągu całych studiów można wykorzystać trzy semestry mobilności w ramach programu Erasmus – dwa na studiach I stopnia i jeden na studiach II stopnia. Koordynator wydziałowy pozostaje z kandydatami w stałym kontakcie i monitoruje na bieżąco, które uczelnie są gotowe na przyjęcie studentów. Wydział prowadzi wymianę zagraniczną przede wszystkim z uczelniami Unii Europejskiej oraz Ukrainą i Turcją, organizując wspólne kursy, warsztaty i wycieczki studyjne. Ze względu na bliskie sąsiedztwo z Niemcami kraj ten stał się miejscem pracy dla wielu absolwentów, ta współpraca ma zatem charakter priorytetowy – studenci uczestniczą w wymianie naukowej w ramach wspólnych projektów.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Wnętrze Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Galeria Architektury i Sztuki UZ – foyer budynku A-8; fot. Adrianna Maksymczak

Kursy, szkolenia i wydarzenia: Poza obowiązkowymi zajęciami z programów komputerowych studenci mogą brać udział w szkoleniach cyklicznych, m.in. z technologii modelowania BIM, danych geoprzestrzennych (GIS), organizowanych w ramach wydziałowej Akademii Przyszłego Inżyniera i Akademii Przyszłego Architekta. Wszyscy studenci Instytutu Architektury i Urbanistyki otrzymują licencje studenckie na użytkowanie takich programów, jak: Autodesk, Rhinoceros, Bentley, Corona Renderer, Corel Suite, Graphisoft BIMCloud, Artlantis, Lumion, a także dostęp do pakietu Microsoft Office 365. Ponadto Biuro Karier realizuje mnóstwo bezpłatnych kursów, które poszerzają umiejętności studentów w różnorakich dziedzinach. Wydarzenia: Bachanalia – święto studentów, Festiwal Nauk – wydarzenie odbywające się na każdym wydziale UZ, Dni Kariery – targi pracy, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Akcja Ewaluacja – Oceń Belfra.Wybrane przedmioty: Projektowanie architektoniczne; pracownia plastyczna; projektowanie bioniczne i laboratorium 3D, historia architektury; historia urbanistyki; geometria i perspektywa wykreślna; budownictwo i materiałoznawstwo; instalacje budowlane i infrastruktura miasta; projektowanie energooszczędne; projektowanie urbanistyczne; projektowanie zrównoważone; archeologia i teoria konserwatorstwa; krytyka architektoniczna i esej; filozofia architektury i dyskurs architektoniczny; integracja procesów projektowania.Student nabywa wiedzy z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, budownictwa, technologii budowlanych, konstrukcji budowlanych, fizyki budowli, prawa budowlanego, ekonomiki, planowania przestrzennego, a także projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Na wydziale odbywają się też zajęcia z technik komputerowych, które poszerzają umiejętności z obsługi programów ze środowiska BIM, Microsoft Office, a także dotyczących grafiki czy kosztorysowania.Wybrani nauczyciele akademiccy: Na WBAiIŚ zatrudnione są zarówno osoby pracujące w zawodzie, jak i teoretycy architektury, urbanistyki, historii, a także planiści, artyści. To zróżnicowanie kadry naukowej daje możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia.Liczba pracowników: 25.Wybrani nauczyciele: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, dr hab. inż. arch. Marta Skiba, dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, dr Barbara Bielinis-Kopeć, dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska, dr inż. arch. Justyna Juchimiuk, dr inż. Alena Kononowicz, dr inż. arch. Alicja Maciejko, dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz, dr hab. Michał Pszczółkowski, dr hab. inż. arch. Krzysztof Skwara, dr Małgorzata Czerniawska.Koła naukowe: Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej, Historia kołem się toczy, ArtQuarium.Akredytacje: Wydział ma Akredytację Instytucjonalną PKA z oceną bardzo dobrą przyznaną kierunkowi architektura oraz kategorię naukową B, zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Kierunek uzyskał notyfikację dyplomów w Unii Europejskiej.Wybrane osiągnięcia studentów: Ilona Pisera (obecnie Turczyn) – laureatka w konkursie Nagrody Ministra Infrastruktury, wyróżnienie w konkursie im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego, organizowanym przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, za pracę Koncepcja rewaloryzacji Starego Miasta wraz z kompleksem zamkowym w Międzyrzeczu;Agata Boruszewska – nominacja w roku 2021 w ogólnopolskim konkursie Drewno w architekturze organizowanym przez WAPB za pracę Planetarium im. Marii Kunic w Świdnicy;Aleksandra Vu Van – laureatka w roku 2021 w konkursie Lubuskiej Izby Budownictwa dla Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na najlepsze prace dyplomowe za projekt Proekologiczne osiedle budynków jednorodzinnych w Lubsku.Stypendia: rektora, socjalne, socjalne dla osób z niepełnosprawnością, zapomogi. Dodatkowo marszałek województwa lubuskiego finansuje stypendium naukowe dla wybitnie uzdolnionych studentów mieszkających w woj. lubuskim.Infrastruktura niezbędna do prowadzenia kształcenia: O jakości zaplecza dydaktycznego decyduje nie tylko wyposażenie sal projektowych, laboratorium materiałów budowlanych, laboratoriów komputerowych w najnowocześniejsze oprogramowanie do projektowania architektonicznego, wizualizacji, animacji i BIM oraz tworzenie modelarni, lecz także współpraca z otoczeniem gospodarczym i zapewnienie dostępu do współczesnych narzędzi i technologii, używanie uniwersalnego języka projektowania.Pomieszczenia dydaktyczne i pracownie są wyposażone w sprzęt tradycyjny właściwy dla pracowni projektowania, rysunku, grafiki, malarstwa i modelowania oraz w sprzęt informatyczny, w tym komputery, projektory i skanery. Pracownie projektowe umożliwiają prowadzenie zajęć w relacji mistrz – uczeń, w formie korekt indywidualnych i zespołowych oraz organizację zajęć klauzurowych, przeglądów i ocen zbiorowych prac.Niemal wszystkie sale dydaktyczne i wykładowe są wyposażone w sprzęt do prezentacji multimedialnych oraz prowadzenia zajęć hybrydowych, także realizowania wykładów on-line.Uczelnia zapewnia studentom dostęp do bazy bibliotecznej, uwzględniającej tekstowo-graficzny sposób przekazu treści dotyczących teorii architektury i praktyki architektonicznej, dostępnych w formie tradycyjnej (monografie, podręczniki, skrypty, czasopisma) i cyfrowej (bazy danych, e-booki).

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Wystawa konkursowa; fot. A. Wierzbicka