Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Makieta studenckiego projektu na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej; fot. Sławoj Dubiel

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

2022-05-27 15:56

Uczelnia przygotowuje swoich studentów na to, co czeka ich w życiu i w pracy zawodowej. Dzięki małym grupom projektowym wykładowca jest w stanie w indywidualny sposób podejść do projektów swoich podopiecznych. O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Opolskiej piszą Wioleta Rał i Karol Konieczny.

Co znajdziesz w artykule:1. Dlaczego warto studiować w Opolu?2. Dlaczego warto studiować na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej?3. Podstawowe informacje o Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

Dlaczego warto studiować w Opolu?

Opole jest stolicą najmniejszego województwa w Polsce, to jednak bardzo dynamiczne miasto zapewniające dobre warunki do życia młodym mieszkańcom. Województwo opolskie graniczy z Republiką Czeską, więc to świetna okazja dla każdego studenta, aby w weekend czy pomiędzy zajęciami odwiedzić Pragę – można się tam dostać zarówno pociągiem, jak i autobusem. Opole ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę i komunikację miejską, dzięki której można dostać się do większości miejsc. Bardzo prosta siatka ulic sprawia, że nawet osoby nieznajdujące miasta nie są w stanie się w nim zgubić.

Opole daje ogromy wachlarz możliwości pod względem wyboru kierunków studiów, dlatego dużo młodych osób wybiera właśnie to miasto. Dodatkowym atutem dla studentów jest na pewno dostępność mieszkań na wynajem po okazyjnych cenach. Po zajęciach na każdego czeka pełno atrakcji, miasto daje możliwość zorganizowania sobie czasu wolnego. Są filharmonia, teatry, kina, restauracje, puby czy kluby, a to tylko początek. W mieście organizowane są również co roku imprezy, takie jak Festiwal Piosenki Opolskiej, Dni Opola, Opolska Noc Kabaretowa, i z roku na rok jest ich coraz więcej. Znaczna liczba zabytków z różnych okresów, ciekawa architektura, piękna panorama oraz sporo zielonych terenów rekreacyjnych to coś, czym Opole może się pochwalić. Jest na pozór spokojne, jednak ciekawe i warte zobaczenia.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Studenci podczas zajęć na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej; fot. Sławoj Dubiel

Dlaczego warto studiować na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej?

Politechnika Opolska to uczelnia z tradycjami oraz nowoczesnym zapleczem. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Są kierunki techniczne, ekonomiczne, a nawet medyczne. Uczelnia ciągle inwestuje w siebie, aby rozwijać się coraz bardziej dla studentów. Powstało tu wiele nowoczesnych laboratoriów, aby studenci mogli lepiej przyswajać wiedzę. Dzięki podpisanym współpracom jest możliwość odbycia ciekawych staży, praktyk czy wymian studenckich za granicą, ale także w lokalnych firmach i przedsiębiorstwach. Uczelnia pomaga studentom oraz absolwentom w znalezieniu pracy – funkcjonuje Akademickie Biuro Karier, co roku organizowane są targi pracy, gdzie można porozmawiać z przedstawicielami przeróżnych firm, np. LG Energy Solution. Uczelnia dba również o pomoc finansową dla swoich żaków, a także ich zdrowie psychiczne, oferując pomoc w prężnie działającym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego Politechniki Opolskiej.

Studia to jednak nie tylko nauka, to również barwniejsze życie studenckie – uczelnia dba i o to. Co roku organizuje Piastonalia, na które zapraszani są artyści, oraz inne imprezy i zabawy, m.in. biegi charytatywne, wystawy prac studenckich czy gry miejskie. Na studentów czeka 35 kół naukowych, chór, a także Akademicki Związek Sportowy, w ramach którego można korzystać z siłowni, basenu czy tematycznych zajęć, jak fitness, joga, a także przejść się do parku trampolin. Wiadomo, jak ważna jest w dzisiejszych czasach znajomość języków, to standard na wymagającym obecnie rynku pracy. Dlatego na Politechnice Opolskiej prowadzone są zajęcia doszkalające z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz rosyjskiego na wszystkich poziomach, a także kursy języka chińskiego – oprócz języka uczy się również o kulturze Chin, gospodarce, historii, jest też możliwość wyjazdu stypendialnego do Kraju Wschodzącego Słońca.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Wyprawa studentów architektury na terenowe zajęcia projektowe do Czech; fot. Iwona Wilczek

Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej to ciekawy kierunek, pełen wyzwań. Politechnika Opolska oraz WBiA przygotowują swoich studentów na to, co czeka ich w życiu i w pracy zawodowej. Dzięki małym grupom projektowym (po 15 osób) wykładowca jest w stanie w indywidualny sposób podejść do projektów swoich podopiecznych. WBiA uczy studentów myślenia o tym, aby projektować uniwersalnie, dla każdego. Dlatego na wydziale wsparcie znajdują wszyscy – w budynku zainstalowane są windy, umieszczono oznaczenia alfabetem Braille oraz jaskrawe kolory znaków informacyjnych, aby ułatwić studiowanie osobom niepełnosprawnym czy niedowidzącym. Sama lokalizacja budynku wydziału jest ogromnym plusem, ponieważ mieści się on w ścisłym centrum Opola, m.in. blisko jest do dworca. Organizowane są zajęcia plenerowe lokalne, krajowe oraz międzynarodowe, np. wyjazdy do Czech w ramach zajęć z projektowania architektonicznego oraz urbanistycznego. Wykładowcy starają się w jak najlepszy sposób przekazać swoją wiedzę przyszłym architektom. Wioleta Rał

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Studenci architektury Politechniki Opolskiej podczas zajęć; fot. Anna Szczegielniak

Z perspektywy studenta studiów II stopnia W tym roku obroniłem tytuł inżyniera na kierunku architektura na Politechnice Opolskiej. Wybór tej uczelni był jedną z lepszych decyzji w moim życiu. Roczniki Politechniki Opolskiej nie liczą tak wiele osób jak inne większe uczelnie w Polsce i uważam to za ogromną zaletę – wszyscy znają się bardzo dobrze. Dodatkowym, a w zasadzie największym, atutem mniejszej uczelni jest to, że każdy ze studentów ma dużo czasu na rozmowę, analizę, omawianie napotkanych problemów z prowadzącymi. Uważam, że możliwość czerpania z wiedzy oraz doświadczenia architektów pracujących w zawodzie jest dla nas najlepszym przygotowaniem do przyszłej pracy. Pozwala nam to zestawić studia z czekającą nas rzeczywistością. Kierunek architektura na naszym wydziale rozwija się w ogromnym tempie, a studenci z roku na rok rozwiązują coraz to ciekawsze problemy architektoniczne. Opole jest pięknym miastem. Ma dużo miejsc, gdzie można wyjść czy spotkać się ze znajomymi. Jest bardzo dużo terenów zielonych, co obcnie rzadko się spotyka w dużych miastach. Świetnie funkcjonuje również komunikacja miejska, rowery czy hulajnogi elektryczne. W przeciągu siedmiu semestrów moich studiów mogłem zaobserwować, że miasto rozwija się w równie szybkim tempie co nasz wydział architektury i budownictwa. Wszystkim bardzo polecam architektura w Opolu. Karol Konieczny

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Praktyki malarskie nad kanałem Młynówka w Opolu; fot. Slawoj Dubiel

Podstawowe informacje o Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

Praktyki: Program studiów I stopnia obejmuje 5 tygodni praktyk warsztatowych (plenerowych, rysunkowych, inwentaryzacyjno--architektonicznych oraz urbanistycznych) i semestralną praktykę zawodową. Obowiązkowe praktyki zawodowe na I stopniu kierunku architektura trwają 4 tygodnie (przyjęty jest 8-godzinny system pracy, 5 dni w tygodniu). Mogą zostać one podzielone na kilka etapów, rozpoczynają się po I semestrze nauki i trzeba je zakończyć do semestru VI. Miejsca, w jakich odbywają się praktyki, to biura projektowe, urzędy, zgodne z profilem kierunku. Student samodzielnie je organizuje, choć z pomocą przychodzą wykładowcy, którzy oferują odbycie praktyki zawodowej w ich biurze, oraz Biuro Karier.

Współpraca: WBiA ma szeroki zakres współpracy międzynarodowej. Jest partnerem uczelni technicznych w Czechach, Austrii, Izraelu, Niemczach, Słowacji, Włoszech, Rosji i Ukrainie. Pracownicy wydziału prowadzą badania naukowe wspólnie z uczelniami z takich miejscowości, jak Ostrawa, Bratysława, Mediolan, Pavia, Trento, Haifa, Wiedeń, Stuttgart, Drezno, Lwów, Praga, Brno oraz Bochum, a także z Laboratorium Analizy Konstrukcji Unii Europejskiej (ELSA – JRC Ispra). Politechnika Opolska była pierwszą uczelnią w tej części Europy, która podpisała porozumienie o współpracy z Chongqing Jiaotong University i jest inicjatorem powołania chińsko-polskiego konsorcjum (Sino-Polish University Consortium). W 2007 roku rezultatem wcześ-niejszej współpracy z jedną z najważniejszych instytucji akademickich – Politechniką Pekińską – było podpisanie umowy z HANBAN (The Office of Chinese Language Council International) powołującej Instytut Konfucjusza w Opolu – Centrum Współpracy Polska-Chiny. Na WBiA działa również prężnie Biuro Karier, które oferuje praktyki, szkolenia, webinary i wyjazdy studyjne.Wyjazdy zagraniczne: Studenci mają możliwość zrealizowania jednego semestru, a nawet roku studiów, na jednej z ponad 150 uczelni partnerskich Politechniki Opolskiej w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+. Program pozwala na wyjazd m.in. do Turcji, Niemiec, Włoch, Macedonii czy Portugalii. Wyjazdy i wymiana zagraniczne są również dostępne w programie One Belt One Road, który łączy 15 chińskich oraz 11 polskich uniwersytetów. Uczelnia współpracuje ściśle z ambasadą Indii w Polsce, Instytutem Yogi i Ayurvedy w Sulisławiu oraz fundacją India International Fundation.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe skrzydło Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej; fot. Sławoj Dubiel

Kursy, szkolenia: Poza obowiązkowymi zajęciami na studentów czekają liczne kursy i szkolenia. Jednym z ciekawszych jest możliwość odbycia darmowego kursu języka chińskiego, dzięki prężnie działającemu Instytutowi Konfucujsza. Centrum językowe oferuje kursy dokształcające języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, a także polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania. Jest również ośrodkiem przygotowującym do egzaminów Cambridge English. Ponadto Biuro Karier organizuje darmowe tematyczne kursy, szkolenia oraz webinary czy gry miejskie. Dodatkowo na wydziale odbywają się cykle wykładów tematycznych prowadzanych przez wykładowców lub zaproszonych gości. Na studentów czeka również Akademia Rozwoju, pozwalająca na głębsze poznanie wybranej tematyki w ramach ciekawych wykładach gości z zewnątrz.Wybrane przedmioty: Studenci w trakcie nauki na WBiA otrzymują rozległą i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego, tak by mogli ją wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej. W ramach I stopnia studiów poznają wszelkie tajniki projektowania – począwszy od projektów domu jednorodzinnego, a skończywszy na złożonych projektach całych układów mieszkalnych zabudowy wielorodzinnej czy usługowej. Poprzez ciekawe zajęcia z rysunku studenci mogą szkolić swoje umiejętności manualne. W trakcie II stopnia są przygotowywani do dalszej pracy w zawodzie m.in. poprzez liczne wykłady opierające się na prawie. Ich zakres wiedzy jest poszerzony o projektowanie obiektów złożonych i wielopowierzchniowych, obszerne analizy urbanistyczne, a także pogłębione tajniki planistyki. Wykładowcy w ciekawy sposób opowiadają o nowościach ze świata materiałów budowlanych, wykorzystując przy tym laboratorium fizyki materiałów, aby w jak najlepszy sposób zobrazować je młodym inżynierom.Wybrani nauczyciele akademiccy: Na wydziale WBiA zajęcia prowadzi 77 wykładowców akademickich, z czego 17 należy do Katedry Architektury, którą kieruje profesor uczelni, dr hab. inż. arch. Monika Adamska. Profesorami na kierunku architektura są dr hab. inż. arch. Svitlana Linda, dr inż. arch. Marcin Spyra, prof. dr hab. Edward Syty, dr inż. arch. Luca Trabattoni i dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Politechnika Opolska, budynki Wydziału Budownictwa i Architektury; fot. Sławoj Dubiel

Koła naukowe: W ramach Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej obecnie funkcjonuje 6 kół naukowych: Circulus, Dewiator, Geoinżynier, EkoMat-Bud, Konstruktor, a także Roads and Bridges. Koło Naukowe Studentów Architektury „Circulus” istnieje przy Katedrze Architektury i Urbanistyki na WBiA od 2011 roku. Jego opiekunem jest dr inż. arch. Anna Szczegielniak, a członkami studenci pragnący poszerzyć swoje zainteresowania w zakresie architektury. Celem działalności koła jest również pogłębianie wiedzy teoretycznej o urbanistyce i architekturze, wzbogacanie praktycznej strony projektowania, a także rozwój aktywności naukowej i społecznej studentów.Historia: WBiA jest jednym z pierwszych wydziałów Politechniki Opolskiej (wcześniej nosiła ona nazwę Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu). Początkowo był to Wydział Budownictwa Lądowego, jednak od 2009 roku kształceni są tutaj również studenci na kierunku architektura i urbanistyka, oferującym stacjonarne studia I oraz II stopnia. W 2015 roku nazwę wydziału zmieniono na Wydział Budownictwa i Architektury.Infrastruktura wydziału: Budynek WBiA jest zlokalizowany na ul. Katowickiej w Opolu – to śródmieście, zatem studenci mają wszędzie blisko. Kawiarnie, restauracje, sklepy oraz dworzec główny znajdują się w odległości nawet kilkudziesięciu metrów od uczelni (lub dosłownie piętro niżej, ponieważ pizzeria Poszło z Dymem działa w podziemiach budynku). Kilka kroków dzieli studentów WBiA od drukarni oferującej wszystko, co jest im niezbędne. Dużym plusem jest również na pewno darmowy parking przed uczelnią. WBiA uczy studentów, aby wykonując swoje projekty, zawsze myśleli o wszystkich użytkownikach, sama uczelnia otwarta jest na każdego i ułatwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Znajdują się tu windy, a na korytarzach informacje w jaskrawych kolorach oraz zapisanych alfabetem Braillea dla osób niedowidzących. W całym obiekcie działa darmowe wi-fi, z którego mogą korzystać wszyscy. Akademiki politechniki są zlokalizowane kilka minut spacerem od budynku WBiA, również dobrze skomunikowane z transportem publicznym. Na korytarzach wydziału wiszą prace dyplomowe oraz semestralne studentów. Dodatkowo raz w roku obywa się tu wystawa prac dyplomowych, która jest otwarta dla każdego.Budynek wydziału: W budynku mieszczą się: laboratorium fizyki materiałów, materiałów budowlanych i konstrukcji budowlanych, a także 26 sal dydaktycznych, 2 pracownie komputerowe, pracownia rysunku oraz 2 pracownie rzeźby.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Plener malarski w Bierkowicach; fot. Slawoj Dubiel

Osiedle akademickie: Politechnika Opolska dysponuje 4 koedukacyjnymi domami studenta położonymi przy ulicy Mikołajczyka. Są to: Zyzgak, Zaścianek, Sokrates i Pryzma, która właśnie przechodzi kompleksowy remont. W pobliżu akademików znajduje się komunikacja MZK, która zapewnia dogodny dojazd do budynków uczelni. W każdym z akademików jest lokalna sieć komputerowa z dostępem do internetu. W budynku przylegającym do akademików mieści się stołówka i Centrum Obsługi Studenta. Do dyspozycji żaków jest blisko 1300 miejsc noclegowych. Zakwaterowanie w domach studenta jest przyznawane na cały okres studiów, co oznacza, że nie trzeba co roku ubiegać się o miejsce w akademiku. W pobliżu osiedla są liczne sklepy spożywcze, lokale gastronomiczne i dyskoteka.Stypendium: Studenci mogą liczyć na różnego rodzaju stypendia, jedne z najwyższych w regionie, zarówno naukowe, socjalne, dla studentów z niepełnosprawnościami, jak i fundowane przez miasto lub Ministerstwo Edukacji. W ramach systemu stypendialnego, jakim Politechnika Opolska obejmuje swoich studentów, kandydaci przyjęci na I rok studiów mogą ubiegać się o następujące świadczenia: – stypendium socjalne; – stypendium dla osób niepełnosprawnych; – zapomogę; – stypendium rektora.

Ranking IARP: Politechnika Opolska zajęła trzecie miejsce w rankingu IARP TOP 10 2021 uczelni kształcących architektów, pokonując placówki największe i najstarsze w kraju. W zestawieniu przeprowadzonym przez Izbę Architektów RP głównym kryterium był stopień zdawalności egzaminu na uprawnienia projektowe.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Politechnika Opolska, budynki Wydziału Budownictwa i Architektury; fot. Wioleta Rał
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Korytarz budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej; fot. Wioleta Rał