Projekt studencki

Wydźwięk: projekt budynku autorstwa Nikoly Czech i Natalii Madej

2023-06-21 9:24

Wydźwięk jest odpowiedzią na zbyt intensywną codzienność, miejscem odpoczynku od zgiełku zatłoczonego miasta oraz przestrzenią dla rozwoju i komfortowego życia w centrum Warszawy. Obiekt zakłada połączenie zabudowy akademickiej oraz mieszkaniowej jednym dziedzińcem z zabytkową fabryką, która pełni rolę centrum kultury i terapii zmysłów.

Autorki: Nikola Czech, Natalia Madej
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
Wydział: Architektury
Rok: IV
Rok rozpoczęcia studiów: 2019
Opieka naukowa: dr inż. arch. Tomasz Głowacki

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego, połączonego z akademikiem zakłada integrację skrajnie różnych grup społecznych, przy jednoczesnym zapewnieniu im odpowiednich dla nich stref rekreacji. Głównym celem projektu jest ochrona człowieka przed nadmierną ilością bodźców docieranych do niego każdego dnia. Szczególnie istotnym elementem jest natężenie hałasu, docierające z komunikacji kołowej oraz kolejowej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Wydźwięk to obiekt sensoryczny – oddziałowujący na wszystkie zmysły człowieka. Pozwala w komfortowy sposób mieszkać w centrum miasta. Zmienia negatywne bodźce w te o kojącym charakterze. Budynek zabytkowej fabryki przekształcono w miejsce emanujące kulturą oraz wrażliwością na sensorykę. Ideą renowacji był nacisk na rozwój zmysłowy oraz psychiczny, dzięki czemu stworzyłyśmy Ośrodek terapii i stymulacji zmysłów, uzupełniony o ogrody sensoryczne.

Początkowo prostą bryłę, podzielono na część akademicką i mieszkalną.  By odizolować od hałasu, dziedziniec został domknięty ażurową konstrukcją. Bryłę miejscowo obniżono, wprowadzając kaskadowo zielone dachy, które bezpośrednio łączą się z elewacją. Już na etapie formowania bryły i elewacji zależało Nam by maksymalnie doświetlić pomieszczenia, bez tworzenia mostków termicznych i zbędnych strat ciepła. Każdy z modułów został obrócony o 40 stopni, dzięki czemu zwiększono doświetlenie pomieszczeń od stron wschodniej i zachodniej oraz zmniejszono ilość docierającego do wnętrza hałasu, dzięki umieszczeniu na elewacji ekranów akustycznych.

Pas akademicki został podzielony korytarzem zieleni połączonym z komunikacją, co wspomaga cyrkulację powietrza oraz doświetla od strony wewnętrznej budynek. Część parterową stanowią usługi, a podziemną parking, z wydzieloną strefą basenową. Z części dziedzińca zostały wyodrębnione dwie główne- zielona strefa akademicka, która stanowi dach basenu, oraz mieszkalną- nieco cichszą, z ogrodem sensorycznym, a całość połączona została komunikacją i tektonicznie wyodrębnionymi miejscami spotkań.

Całość obiektu została domknięta ażurową ścianką, która od strony południowej została pokryta warstwą szkła z kropkami kwantowymi, zasilająca jonizatory z technologią smog free ukryte w jej konstrukcji, oraz przyczyniająca się do wzrostu ilości produkowanej zielonej energii. Dzięki zielonym dachom i systemie odprowadzania wody deszczowej mamy możliwość gromadzenia jej w zbiornikach, znajdujących się w przestrzeniach pod dachem oraz wykorzystywania jej w obiekcie.