Projekty studenckie

Zadanie w parach: niekonwencjonalne podejście Zuzanny Gołębiewskiej i Bartosza Tenenberg do projektu szkoły podstawowej

2023-08-01 10:34

W ramach kursu infrastruktura społeczna na 4. semestrze powstała koncepcja szkoły podstawowej we Wrocławiu zakładająca implementacje szeregu rozwiązań zrównoważonych. Główną ideą projektową było powstanie obiektu odpowiadającego potrzebom uczniów, przestrzeni wspierającej interdyscyplinarną edukację oraz powstawanie więzi, swego rodzaju kręgu mającego na celu integrację dzieci.

Autorzy: Zuzanna Gołębiewska, Bartosz Tenenberg 
Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska
Wydział: Architektury
Rok studiów: 2
Rok rozpoczęcia studiów: 2021
Opieka naukowa: dr.inż. arch. Lea Kazanecka-Olejnik

Projektowane założenie zlokalizowane jest  we Wrocławiu, w jego północnej części na Lipie  Piotrowskiej, przy ulicy Kminkowej. Osiedle charakteryzuje się zintensyfikowaną zabudową mieszkaniową powstałą w ostatnich latach, której dominującą grupą mieszkańców są młode rodziny z dziećmi.

Proces projektowy został rozpoczęty od dokładnych analiz charakterystyki nowobudowanych wrocławskich osiedli. Problemem większości z nich były podstawowe braki infrastrukturalne oraz znaczna odległość od centrum miasta, które charakteryzuje się lepszymi rozwiązaniami spełniającymi podstawowe potrzeby społeczności lokalnej, co potęgowało wykluczenie komunikacyjne oraz utrudniony dostęp do obiektów rekreacyjnych oraz edukacyjnych. Finalnie zostały zaproponowane rozwiązania dla Lipy Piotrowskiej, oddalonej od centrum Wrocławia o 10 km. Zamieszkane przez kilkanaście tysięcy mieszkańców osiedle boryka się z wieloma problemami, m.in. brakiem placówki edukacyjnej odpowiadającej potrzebom jego mieszkańców.

Przy tworzeniu koncepcji najważniejsze było stworzenie przestrzeni, która jednocześnie zapewni interdyscyplinarną edukację, a także  pomoc  w poszukiwaniach  swojej tożsamości. Postawiono nacisk na wykreowanie przestrzeni wspierającej powstawanie więzi, swego rodzaju kręgu mającego na celu integrację dzieci, a także pomocy w komunikacji i potraktowania szkoły jako platformy do wymieniania idei i wspólnego rozwoju - nie tylko w sferze czysto edukacyjnej.  Skutkiem tego jest opracowanie wewnętrznego, zbliżonego kształtem do owalu dziedzińca, który pełni wymienione powyżej funkcje oraz jest alegorią tworzenia wspólnoty. Komunikacja wewnętrzna skanalizowana wokół atrium pośrednio nawiązuje do kręgu życia - idąc przez życie (korytarzem) kolejno zdobywamy nowe doświadczenia (wiedzę w salach zajęciowych).  Kontrast wobec przestrzeni stawiających przede wszystkim na integrację stanowią przestrzenie wydzielone do celów relaksu, wyciszenia oraz nauki własnej. Jest to szczególnie ważne dla dzieci, które dorastają w świecie nieustannych zmian i każdego dnia są narażone na nadmiar bodźców. Organiczna forma podkreśla istotną rolę bliskiego związku człowieka z naturą, szczególnie ważnego dla najmłodszych, by w procesie rozwoju nabyły wrażliwość do otaczającego je świata. Celem było kreowanie przestrzeni łączącej się  z istniejącym otoczeniem, tak aby bryła nie dominowała, a  była jego uzupełnieniem. Ważnym aspektem projektowym jest stworzenie wrażenia zieleni przenikającej bezpośrednio do wnętrz. W trakcie wykonywania projektu kluczowe było, aby nawiązanie do otaczającej roślinności było jasno widoczne w budynku, stąd też wykorzystane materiały, wzór na elewacji oraz liczne przeszklenia na zewnętrzny dziedziniec. Została na nim zlokalizowana widownia wraz  z systemem rozsuwanych okien będzie stanowić tło licznych przedstawień szkolnych, a w pozostałym czasie będzie służyć jako przestrzeń wypoczynkowa. Konstrukcja wykorzystująca technologię drewna CLT oraz materiały użyte w wykończeniu sal mają korzystny wpływ na psychiczne oraz fizyczne samopoczucie użytkowników. W projekcie postanowiono na ideę zrównoważonego rozwoju, co przejawia się m.in. w przemyślanym układzie względem stron świata, zaprojektowaniem użytkowego zielonego dachu o dużym procencie powierzchni czynnej biologicznie wraz z umieszczonymi na nim panelami fotowoltaicznymi oraz wykorzystaniu tkaniny elewacyjnej ograniczającej nagrzewanie się sal. Wykorzystane materiały konstrukcyjne zapewniające odpowiednią nośność jednocześnie posiadają niski ślad węglowy. Ponadto zaimplementowano dualny system filtracji wody szarej oraz przewidziano pojemniki na deszczówkę, która będzie służyć do zapewnienia odpowiedniego poziomu nawodnienia stref zielonych wokół budynku.

Budynek składa się z trzech kondygnacji o łącznej powierzchni 12 500 m2. Parter i pierwsze piętro stanowią przestrzenie przeznaczone nauce oraz wszelkiego rodzaju zapleczu edukacyjnemu, natomiast dach zaadaptowano na cele rekreacyjne. W szkole znajduje się 20 klas i jest ona przewidziana jako przestrzeń dla ok. 400 uczniów wraz z kadrą nauczycielską i innymi pracownikami placówki. Wśród szeregu udogodnień znajdują się m.in. liczne sale warsztatowe, biblioteka ze strefą multimedialną, aula, strefy zabawy przeznaczone dla najmłodszych oraz sala gimnastyczna ze znajdującą się obok siłownią. Komunikacja została rozwiązana za pomocą centralnego, owalnego korytarza otwartego na atrium oraz dwóch bocznych poprowadzonych równolegle, które odpowiadają za bezpieczeństwo będąc w postaci łączników z wyjściami ewakuacyjnymi. Między piętrami przepływ odbywa się poprzez 5 klatek schodowych – jednej reprezentacyjnej i czterech spełniających także funkcję klatek ewakuacyjnych. Kondygnacje zostały podzielone na 4 strefy w ramach ochrony przeciwpożarowej. Przejrzystość tego układu zapewnia komfort użytkowania przestrzeni oraz wpływa na poczucie bezpieczeństwa wśród najmłodszych.  Dopływ światła zapewniają świetliki oraz liczne systemy przeszkleń. Wielofunkcyjność pomieszczeń gwarantuje zastosowana technologia mobilnych ścian działowych, które umożliwią modyfikacje pomieszczeń względem zmieniających się potrzeb systemu edukacji lub zwyczajnie preferencji nauczycieli.