Success Stories student workshop starts in a five days!

Group of 20 people consists of students and tutor travels to Venice for 6-day workshop, which will held during the 15th International Biennale of Architecture.

Success Stories
Graphic: Wojciech Motyka

On the first day of workshop, each participant will have to present the four countries participating in this year's Biennale, drawn during the meeting in Warsaw. Students will present basic information collected independentlu (population, currency, GDP per capita, unemployment, etc..), but also they present the responses from curators of the national pavilions. Over the next days, the students will see the exhibitions in the national pavilions and the Arsenale and will work with tutors on the brochure and summarising presentation .

I was very surprised of the positive response from the curators. Most of them, have immediately agreed to complete the questionnaire, and also expressed a keen interest in our project. Thanks to the information that I  get so far, I recognized many projects which had never heard before - says one of the participants Michał Wasielewski, student of the first year of master studies at the Faculty of Architecture on the Wrocław University of Technology.

Materials collected from the questionnaires and from observations made during the workshop in Venice will help to prepare the first global report summarizing condition of architecture in the world. The results present in the brochure, video, graphics and charts.

The responses will be used to draw conclusions in the open public discussion on 16 September at the polish pavilion during the Biennale and will be summarized at the conference in Kraków.

Już za 5 dni rozpoczynają się warsztaty studenckie Success Stories w Wenecji!

W przyszły poniedziałek, 20-to osobowa grupa uczestników i tutorów wyrusza do Wenecji na 6-cio dniowe warsztaty, które odbywają się podczas 15. Międzynarodowego Biennale Architektury.

Już pierwszego dnia każdy z uczestników będzie musiał zaprezentować cztery kraje biorące udział w tegorocznym Biennale, wylosowane podczas spotkania w Warszawie. Studenci przedstawią podstawowe informacje zebrane samodzielnie (populacja, waluta, PKB na mieszkańca, bezrobocie itp.) oraz odpowiedzi od kuratorów poszczególnych pawilonów. Przez kolejne dni studenci będą zwiedzać wystawy w pawilonach narodowych i Arsenale oraz pracować wspólnie z tutorami nad broszurą i prezentacją podsumowującą.

Największym zaskoczeniem okazała się bardzo pozytywna reakcja kuratorów. Większość z nich od razu zgodziła się wypełnić kwestionariusz, a także wyraziła żywe zainteresowanie naszym projektem. Dzięki informacjom, jakie udało mi się dotąd uzyskać, poznałem wiele projektów, o których nigdy wcześniej nie słyszałem – mówi jeden z uczestników warsztatów Michał Wasielewski, student pierwszego roku studiów magisterskich Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Na podstawie zebranych przez siebie wiadomości oraz obserwacji dokonanych podczas pobytu w Wenecji uczestnicy przygotują pierwszy globalny raport podsumowujący kondycję architektury na świecie. Wyniki przedstawią w formie broszury, filmu, grafiki i wykresów. Podsumowanie projektu odbędzie się podczas dyskusji publicznej zorganizowanej w 16 września w pawilonie polskim i podczas listopadowej konferencji w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Tagi:
Udane Przedsięwzięcia w Zachęcie Podczas spotkania w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie zaprezentowano raport polskich studentów podsumowującego kondycję architektury na świecie.
Summarising presentation in Zachęta National Gallery of Art [GALLERY] At the end of the last year, on 15th December in Zachęta National Gallery of Art has conducted meeting summarising workshop. During the presentation has been presented printed version of the brochure.
Summarising report / Raport podsumowujący [PDF] Summarising report from Success Stories workshop. / Raport podsumowujący warsztaty studenckie Udane przedsięwzięcia
Summarising conference in Kraków [VIDEO] Presentation from summarising conference, that took place on 17th November at the headquarters of the International Cultural Centre in Kraków.
Udane przedsięwzięcia: prezentacja raportu studentów w Zachęcie Raport o stanie architektury światowej powstał w wyniku warsztatów studenckich zorganizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz miesięcznik „Architektura-murator” podczas 15. Biennale Architektury w Wenecji. Jego publiczna prezentacja odbędzie się już 15 grudnia w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.
15. Biennale Architektury w Wenecji – warsztaty studenckie Udane Przedsięwzięcia / Success Stories W trakcie tegorocznego biennale „Architektura-murator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury zorganizowały w Wenecji warsztaty dla studentów polskich uczelni. W nawiązaniu do hasła wystawy, Raport z frontu, uczestnicy podsumowali prezentacje wszystkich 63 krajów biorących udział w wydarzeniu. Publikujemy najciekawsze historie zebrane podczas warsztatów. Odnoszą się one do tematów takich, jak oddolne działania, problemy uchodźców czy przystępne mieszkalnictwo. W numerze także podsumowanie tutorów: Macieja Siudy, Agaty Twardoch, Michała Wiśniewskiego i Ewy P. Porębskiej, zestawienie realizacji uznanych przez kuratorów poszczególnych pawilonów za najbardziej znaczące dla architektury reprezentowanych przez nich krajów oraz wykresy opracowane na podstawie zebranych danych wraz z ich analizą przygotowaną przez koordynatotkę warsztatów Beatę Tylec.