Architektura MuratorTechnikaWarsztatBudynek pasywny w Katowicach - projekt pilotażowy

Budynek pasywny w Katowicach - projekt pilotażowy

Z zewnątrz niczym nie będzie różnić się od tradycyjnych biurowców, za to nietypowa będzie technologia w której powstanie. Porównać go można do olbrzymiego termosu z superszczelnymi ścianami i oknami, nie będzie miał kaloryferów, a w zimie i tak będzie w nim ciepło.

fotka z /zdjecia/termos.jpg

Katowicki biurowiec o powierzchni użytkowej 23,5 tys. m kw. ma stanąć w miejscu zrekultywowanej hałdy wełnowieckiej cynkowni przy ul. Konduktorskiej w Katowicach. Projekt cechuje wielość różnorodnych rozwiązań, które mają na celu obniżyć koszty ogrzewania. System będzie całkowicie zautomatyzowany i kontrolowany. Szczelny budynek będzie zarządzany przez komputery, które mają sterować efektywnym oświetleniem, w tym kątem nachylenia żaluzji. Prawie całkowicie zostaną wyeliminowane straty energii.

Wydajność energetyczna projektu zostanie osiągnięta głównie poprzez zastosowanie pełnej wentylacji z odzyskiem ciepła oraz zapewnienie większej szczelności i skonstruowanie dobrze izolowanych ścian. Te właściwości budynku, włączając w to system ogrzewania z wykorzystaniem biomasy, pomogą zredukować emisję dwutlenku węgla w porównaniu do standardowych obiektów spełniających obecne wymagania. Górnośląski Park Przemysłowy przy tej doświadczalnej inwestycji współpracuje z naukowcami z Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Politechniki Krakowskiej. Pierwotny projekt przewidywał wzniesienie kolosa z 23 tys. m kw. powierzchni biurowej i miał być gotowy w tym roku. Ze względu na sytuację finansową zmieniono koncepcję i planowana obecnie inwestycja będzie o połowę mniejsza - biurowiec o powierzchni 11-12 tys. m kw. Realizację przesunięto na przyszłe lata.

Poprzedni projekt, wykonany w pracowni Bauren z Rybnika, zakładał, iż będzie to gmach 9-kondygnacyjny, przy czym dwie kondygnacje będą pod ziemią jako parkingi i garaże dla ok. 600 samochodów. O pasywności tego budynku świadczyło zastosowanie szeregu rozwiązań energooszczędnych. Planowano zużycie energii na poziomie 15 kilowatogodzin/m2/rok (w zależności od rozwiązań) podczas, gdy w tradycyjnych obiektach jest ono na poziomie 120 kilowatogodzin/m2/rok. Do ocieplenia budynku zamierzano użyć 25 cm warstwę wełny mineralnej. Betonowy sufit ma być akumulator chłodu. Ponadto, dom miał mieć zielony dach oraz instalację solarną wykorzystywaną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Żaluzje okienne, podpięte do systemu BMS, miały być sterowane automatycznie w zależności od kąta padania promieni słonecznych. Planowano zastosować proces rekuperacji, dzięki któremu następuje odzysk ciepła z wydalanego powietrza.

Do biurowca przeniesie swą siedzibę Pierwszy Polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego. Funkcje budynku będą permanentnie sprawdzane na miejscu w laboratorium badawczo-rozwojowym budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Obecnie największym budynkiem pasywnym jest Lu-Teco (11 250 m2) w Ludwigshafen w Niemczech.

Pasywność budynku
Budynek pasywny jest obiektem o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza - 15kWh/(m2 / rok) w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła tak, że budynek nie potrzebuje autonomicznego aktywnego systemu ogrzewania. Potrzeby ciepła realizowane są przez odzysk ciepła i dogrzewanie powietrza wentylującego budynek.

Charakterystyka pasywności
1. Zużycie energii na poziomie 15 kilowatogodzin/m2/rok ( w zależności od rozwiązań ) podczas, gdy w tradycyjnych obiektach jest ono na poziomie 120 kilowatogodzin/m2/rok
2. Sufit betonowy stanowiący akumulator chłodu
3. Do ocieplenia budynku zostanie użyta 25 cm warstwa wełny mineralnej
4. Zielony dach
5. Instalacja solarna wykorzystywana do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
6. Żaluzje okienne podpięte do systemu BMS, sterowane automatycznie w zależności od kąta padania promieni słonecznych
7. Proces rekuperacji, dzięki któremu następuje odzysk ciepła z wydalanego powietrza
8. Pokoje wypozażone w klimakonwektory
9. Właściwie zaprojektowane przez naukowców w ramach Klastra i energooszczędne oświetlenie montowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami najemców i skomunikowane z systemem BMS
10. Kilkuetapowa filtracja powietrza wzbogacająca jego właściwości wewnątrz budynku, co redukuje występowanie stanów alergicznych, ataków astmy oraz poprawia koncentrację i wydajność pracy


http://www.gppkatowice.pl

Dworzec Tygrysów: Aleksander Franta o nieistniejącym już dworcu kolejowym w Katowicach W latach 1997-2003 na łamach „Architektury-murator” publikowaliśmy cykl Mój ulubiony budynek. Zapraszani przez redakcję architekci opisywali realizacje, które nieustannie ich inspirują, budzą szacunek i fascynację. Przypominamy tekst z nr. 7/1999, w którym Aleksander Franta przywołuje budynek dworca kolejowego w Katowicach. Brutalistyczny gmach według projektu Tygrysów, czyli Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego, został rozebrany w 2011 roku.
Zespół biurowo-usługowy Face2Face w Katowicach Ideą projektu było stworzenie takiego miejsca na mapie biurowej centrum Katowic, gdzie strefa do pracy spotyka się z zieloną przestrzenią – pisze o realizacji Face2Face Justyna Swoszowska.
Kopalnia Wieczorek z nową funkcją. Wyniki konkursu na projekt Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach Na działce po kopalni Wieczorek w Katowicach powstać ma tzw. Dzielnica Nowych Technologii. Konkurs na projekt zagospodarowania terenu wygrała pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński, która większość nowych funkcji zaproponowała pod ziemią. Na powierzchni zaprojektowała zielone założenie integrujące historyczne budynki.
Wokół katowickiej Strefy Kultury: .KTW i Pierwsza Dzielnica Skala realizacji i strategiczne położenie obiektów autorstwa Przema Łukasika i Łukasza Zagały w przestrzeni Katowic sprawiają, że zaczynają one rywalizować z dotychczas dominującą w sylwecie przemysłowej stolicy Górnego Śląska zabudową uformowaną pół wieku temu przez legendarną parę architektów Henryka Buszkę i Aleksandra Frantę – pisze Andrzej Duda.
Ogrody Tysiąclecia w Katowicach projektu Atelier PS Projekt Ogrodów Tysiąclecia w Katowicach zakłada realizację dziewięciu punktowców o dachach i elewacjach prawie całkowicie pokrytych zielenią. O idei tego nowatorskiego w skali Polski założenia pisze dla nas Marek Skwara.
Gmach prokuratury w Katowicach: wyniki konkursu Katowicki SARP rozstrzygnął konkurs na nową siedzibę prokuratury. Gmach, mieszczący siedem różnych instytucji, zaplanowano w Załężu, między Drogową Trasą Średnicową a zborem zielonoświątkowców.