Architektura MuratorTechnikaWarsztatMorskie Centrum Nauki / Szczecin

Morskie Centrum Nauki / Szczecin

Nietypowym elementem budynku jest sferyczne planetarium zlokalizowane w centralnej części holu. Monolityczna konstrukcja została wsparta na dwóch podciągach żelbetowych, dzięki czemu sprawia wrażenie lewitującej kuli. O wyzwaniach związanych z realizacją Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie pisze Piotr Płaskowicki.

Morskie Centrum Nauki / Szczecin
Morskie Centrum Nauki w Szczecinie, proj. Piotr Płaskowicki Architekt; fot. Morskie Centrum Nauki w Szczecinie

Przystępując w 2011 roku do konkursu na projekt Muzeum Morskiego w Szczecinie (obecnie Morskie Centrum Nauki), w pierwszej kolejności szukałem odpowiedzi na dość wyjątkowe wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mówił on m.in. o zakazie stosowania zieleni i budowie obiektu, którego powierzchnia zabudowy przy gruncie w stosunku do obrysu zewnętrznego na najwyższej kondygnacji miała wynosić 50%. Narzucone ograniczenia sprowokowały do poszukiwania dynamicznej, podciętej bryły, której konotacje przestrzenne z kadłubem statku stały się dość oczywiste. Położenie naprzeciwko Wałów Chrobrego, w bliskim sąsiedztwie budynków magazynowych, narzucało potrzebę takiego ukształtowania obiektu, by podkreślał on specyfikę tego miejsca oraz stał się ikoną prawobrzeżnej Odry. Miał stanowić swoisty kontrapunkt dla historycznej zabudowy Szczecina na przeciwległym brzegu, jednocześnie z wielkim poszanowaniem podkreślającej jej istotę w przestrzeni miasta.

Nieregularna forma przypominająca bryłę statku dynamizuje przestrzeń poprzez różne kierunki i kąty skosów ścian tworzących jej elewację. Mimo wspomnianych nieregularności bryła została ukształtowana po dogłębnych analizach widokowych. Jej otwarcia – przeszklenia i wcięcia w elewacji zapraszają spacerujących brzegiem Odry do wnętrza. Oś widokowa, wytworzona przez kierunek głównych drzwi wejściowych, prowadzi wzrok przebywających w holu gości na panoramę Wałów Chrobrego.

Ważną przestrzenią publiczną nowego obiektu będzie taras zlokalizowany na dachu, jako forma miejskiej, otwartej agory. Dodatkowe schody zewnętrzne umożliwiają zejście z tarasu bezpośrednio na bulwary.

Tagi:
Morskie centrum w Szczecinie Nieregularna forma obiektu, przypominająca bryłę statku, dynamizuje przestrzeń poprzez różne kierunki i kąty skosów ścian tworzących elewację – o projekcie autorstwa pracowni Piotr Płaskowicki Architekt pisze Jacek Droszcz.
Teatr Letni w Szczecinie Konstrukcja jest dynamiczna, ekspresyjna, śmiała i lekka. Wyróżnia się bardzo na tle podobnych obiektów zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce – realizację projektu pracowni Flanagan Lawrence komentuje Dariusz Herman.
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie Biblioteka jako przestrzeń uwolniona ze ściśle zdefiniowanych funkcji i determinującej substancji ma być miejscem twórczej wymiany myśli – o realizacji Kokoprojekt pisze Katarzyna Gucałło.
Teatr Letni w Szczecinie po modernizacji: nowy amfiteatr na nowe czasy Zakończyła się przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie. Zależało nam na stworzeniu najlepszego amfiteatru pod względami akustycznymi oraz technologicznymi w Europie, a być może i poza nią. Gwarantujący wysoką jakość dźwięku, naturalnie wentylowany amfiteatr wpisuje się w nowy, postcovidowy model funkcjonowania obiektów kultury – tłumaczy architekt Jason Flanagan z londyńskiego biura Flanagan Lawrence, które odpowiada za modernizację.
Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie Jednym z wyzwań podczas modernizacji i rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie było wykonanie pierwszej w Polsce dociskowej ściany żelbetowej, która stanowiła zabezpieczenie obudowy wykopu, a także pełni funkcję fundamentu obiektu – pisze Romuald Loegler.
Westival Sztuka Architektury 2022 Jedenastego maja rozpoczyna się w Szczecinie Westival Sztuka Architektury 2022. Głównym wydarzeniem tegorocznej edycji jest wystawa „Młoda Polska”, na której zobaczymy jedenaście młodych pracowni architektonicznych wytypowanych przez kuratora Piotra Śmierzewskiego.