Stacja Warszawa Zachodnia

i

Autor: Archiwum Architektury Stacja Warszawa Zachodnia, proj. DWAA Architekci; fot. dzięki uprzejmości pracowni

Stacja Warszawa Zachodnia

2022-01-27 12:36

Najbardziej charakterystycznym elementem przebudowy stacji Warszawa Zachodnia jest nowe zadaszenie, którego geometrię kształtuje konstrukcja nośna, słupy w formie liter X i Y oraz świetliki zlokalizowane nad międzytorzem. O wyzwaniach związanych z budową nowej stacji Warszawa Zachodnia piszą Oliwia Dec-Wolszczak i Marcin Wolszczak.

Stacja Warszawa Zachodnia jest jedną z największych stacji w Polsce pod względem ruchu pasażerskiego. Średnio na dobę przejeżdża przez nią około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych, a także towarowych. Stacja obsługuje również pociągi WKD i KM. Obecnie znajduje się na niej 8 peronów, w tym 7 w centralnej części oraz jeden, oddalony o kilkaset metrów, który wchodzi w zakres linii obwodowej Warszawy. Stacja obsługuje dziennie 50 tys. pasażerów, a prognozy na 2050 rok mówią, że w godzinach szczytu korzystać z niej będzie nawet 19 tys. pasażerów w ciągu godziny.W 2016 roku od strony Alei Jerozolimskich powstało nowe wejście na stację kolejową przekryte szklaną wiatą formą nawiązującą do przystanków linii średnicowej, z usługami dworcowymi na poziomie -1 (kasy, toalety, punkty usługowe) oraz wyremontowano część przyległego przejścia podziemnego. Za projekt odpowiadała pracownia FS&P Arcus („A-m” 04/16). Realizacja była jednym z etapów budowy biurowców przy stacji. Niestety wąskie przejście podziemne pod peronami pozostało, a brak usług, niedostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, niezgodne z obowiązującymi przepisami i normami obiekty sprawiały, że stacja pilnie wymagała kompleksowej przebudowy. Chaotyczna przestrzeń powodowała problemy z interpretacją sposobu poruszania się i zaburzaniem przepustowości ruchu pasażerów, a przestarzałe systemy kolejowe zwiększały koszty utrzymania i zmniejszały efektywność zarządzania.

Idea przebudowy stacji Warszawa Zachodnia

Główną ideą przebudowy stacji Warszawa Zachodnia jest zintegrowanie wielu środków transportu oraz udostępnienie ich użytkownikom w formie kompleksowego założenia wraz z funkcjami dworcowymi, biurowymi i komercyjnymi. Całość ma stać się węzłem przesiadkowym o znaczeniu międzynarodowym, który będzie wizytówką miasta i zachodnią bramą Warszawy. Układ funkcjonalno-przestrzenny będzie przejrzysty, wygodny, bezpieczny, dostępny oraz dostosowany do potrzeb każdego użytkownika, zgodny z polityką projektowania uniwersalnego.Projekt ma na celu przekształcenie obiektu zarówno w zakresie funkcjonalno-przestrzennym, jak i jego dotychczasowej formy. Aby zwiększyć jego atrakcyjność, komfort i bezpieczeństwo, w projekcie wykorzystano współczesne i nowoczesne rozwiązania architektoniczne. Równie ważnym założeniem jest zastosowanie elementów infrastruktury stacji o wysokiej niezawodności i trwałości, co ma zwiększyć efektywność zarządzania i zmniejszyć koszty utrzymania.

KUP DOSTĘP