Architektura MuratorWydarzenia5. Światowe Forum Urbanistyczne w Rio de Janerio

5. Światowe Forum Urbanistyczne w Rio de Janerio

UN-HABITAT zaprasza do udziału w 5. posiedzeniu Światowego Forum Urbanistycznego, którego tematem przewodnim jest przeciwdziałanie wykluczeniu. Forum współorganizowane przez rząd Brazylii, ma na celu podkreślenie znaczenia i roli zrównoważonej urbanizacji jako elementu polityki globalnej, krajowej i lokalnej.

Tematem Rio 2010 jest The right to the City - "bridging the urban divide"

22-26.03.2010 Rio de Janerio, Brazylia

Na przestrzeni zaledwie kilku lat, Światowe Forum Urbanistyczne zmieniło się w światową konferencję na temat miasta. Forum zostało powołane przez ONZ do zbadania jednego z najważniejszych problemów współczesnego świata tj. gwałtownej urbanizacji i jej wpływu na społeczność, miasta, gospodarkę, zmiany klimatyczne i polityczne. Od pierwszego spotkania w Nairobi (Kenia) w 2002 roku, forum rozrosło się pod względem wielkości i rangi. Kolejne edycje odbyły się w Barcelonie w 2004 roku, Vancouver 2006 i Nanjing w 2008 roku.

Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 50 lat, dwie trzecie ludzkości będzie mieszkać w miastach. Poważnym wyzwaniem jest, aby zminimalizować rosnące ubóstwo w metropoliach, poprawić dostęp do podstawowych zasobów takich jak czysta woda, ale także lepszych warunków socjalnych oraz dążyć w kierunku osiągnięcia zrównoważonego wzrostu i rozwoju.

UN-HABITAT i rząd Brazylii rozpoczęły przygotowania do piątej sesji zaplanowanej w Rio de Janeiro na 22 - 26 marca 2010 roku. Forum jest jednym z najbardziej otwartych i integracyjnych spotkań na scenie międzynarodowej. Skupia szefowie rządów, ministrów, prezydentów, dyplomatów, członków władz krajowych, regionalnych i międzynarodowych stowarzyszeń samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i organizacji społecznych, ekspertów, naukowców, oddolne organizacje, grupy mieszkańców ubogich dzielnic, jak i partnerów działających na rzecz rozwoju lepszego miasta. Sesja w Rio opiera się na lekcjach i sukcesach ostatnich czterech imprez.

Brazylia podobnie jak inne kraje na świecie, stała się w istocie miastem XX wieku. Dziś w Brazylii, ale także na całym świecie, musimy przemyśleć i renegocjować fundamentalne podstawy miasta - powiedział Marcos Caramuru de Paiva, brazylijski konsul generalny w Szanghaju. Przemawiając do delegatów w Nanjing, dodał - Nasza planeta - dom jest tylko jeden, możemy zmienić adres, ale zużywając tyle samo zglobalizowanym produktów, będziemy podróżować w taki sam sposób, używamy tych samych zasobów naturalnych i rozwijamy się razem.

Z archiwum „Architektury”: polska myśl urbanistyczna Jak zmieniała się polska urbanistyka w latach 80.? W numerze 3/1987 „Architektury” odpowiedzi na to pytanie poszukiwała Ewa P. Porębska – wówczas redaktorka tego czasopisma. Jak zawarte w artykule tezy brzmią w roku 2021? Jak opisane zjawiska mają się do dzisiejszych wyzwań? Tą refleksją obecna redaktor naczelna „Architektury-murator” dzieli się w napisanym współcześnie komentarzu, który publikujemy razem z artykułem.
Nowa wizja dla Tallina Organizatorzy przyszłorocznego Tallin Architecture Biennale (TAB 2019) ogłosili konkurs studialny dotyczący przekształcenia znajdującej się w północnej części miasta dzielnicy Kopli.
European Prize for Urban Public Space wędruje do Albanii Belgijska pracownia 51N4E zdobyła główną nagrodę tegorocznej edycji konkursu za projekt przebudowy głównego placu Tirany. Zobaczcie zdjęcia zwycięskiej realizacji oraz pięciu wyróżnionych projektów.
Światło, powietrze, słońce My, przedstawiciele pokolenia obecnych pięćdziesięciolatków, wychowaliśmy się na krytyce modernistycznej teorii urbanistyki. Z przejęciem studiowaliśmy artykuł młodego Czesława Bieleckiego O ciągłości budowy miast. Czterdzieści lat po tym artykule sytuacja jest nieco inna i do dziedzictwa modernizmu pozytywnie odnoszą się niemal wszyscy. Zdają się o tym świadczyć też teksty zamieszczone w publikacji Światło, powietrze, słońce. Dziedzictwo modernistycznej myśli urbanistycznej w kontekście kształtowania środowiska zamieszkania. Z uwagi na liczbę autorów każdy z czytelników zainteresowanych tematyką budowy miast znajdzie w tej książce rozdział szczególnie dlań ciekawy – recenzja Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka.
Bodø – inteligentne miasto na dalekiej Północy. Rozmowa z urbanistą Jonasem Bjørklundem W październiku niewielkie Bodø na północy Norwegii będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji ISOCARP. O planach władz miasta na najbliższą przyszłość, projektowaniu inteligentnych dzielnic i wyzwaniach, jakie stoją przed współczesnymi metropoliami rozmawiamy z Jonasem Bjørklundem, architektem i urbanistą w urzędzie miasta Bodø.
Place Warszawy Trzyletni projekt badawczy Fundacji Puszka i Fundacji Bęc Zmiana, wspierany przez Urząd m.st. Warszawy, to wszechstronne opracowanie warszawskich placów - ich kondycji, historii i paradoksów, które świadczą o charakterze ich rozwoju.