Architektura MuratorWydarzeniaArchitektura Nowego Jorku lat 40. widziana oczami Andreasa Feiningera

Architektura Nowego Jorku lat 40. widziana oczami Andreasa Feiningera

Architektoniczne wykształcenie rzutowało na jego fotograficzne projekty. Dostrzegał walory obrazowe w pozornie nieatrakcyjnych widokach. Na architektoniczne widzenie miasta wpływało wyczucie przestrzeni i jej parametrów, prostota kompozycji, oddziaływanie perspektywy i skali.

O zielonej architekturze i nowej przestrzeni publicznej Nowego Jorku w MCK Cykl spotkań w Miedzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie tym razem poświęconych współczesnej architekturze USA poprowadzi Wojciech T. Oktawiec założyciel Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC).