Współczesna architektura w krajach arabskich.

i

Autor: Archiwum Architektury Parasole na placu przed meczetem Al-Masjid An-Nabawi, Arabia Saudyjska, 2011, autorzy: SL Rasch GmbH, Niemcy we współpracy z Lightweight Structures, Niemcy.

Architektura współczesna w krajach arabskich. Wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Louisiana w Kopenhadze

2014-03-06 16:14

Wystawa współczesnej architektury w krajach arabskich pokazywana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej Louisiana w Kopenhadze ma na celu ukazanie kultury i tożsamości arabskiej w dobie globalnych przemian. Na wystawie zobaczyć można prace Jeana Nouvela, Henninga Larsena i wielu innych.

Współczesna architektura w krajach arabskich.

i

Autor: Archiwum Architektury Widok ekspozycji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Louisiana w Kopenhadze, na zdjęciu instalacja Henning Larsen Architects nawiązująca do projektu Centrum Medycznego Uniwersytetu im. Króla Sauda w Arabii Saudyjskiej, foto: Poul Buchard / Brøndum & Co.

Arab Contemporary to druga po New Nordic wystawa, której celem jest ukazanie architektury, jako nośnika tożsamości oraz elementu decydującego o kulturowej odrębności państw i regionów. Jednym z pytań, na które kuratorzy wystawy starają się odpowiedzieć jest to, czy w dobie globalizacji i homogenizacji możliwe jest twórcze przetworzenie lokalnych tradycji wykraczające poza powierzchowne powtarzanie ornamentyki i innych elementów arabskiej architektury.

Dynamiczny rozwój ekonomiczny i coraz większe natężenie ruchu turystycznego wymagającego odpowiedniej infrastruktury wydają się sprzyjać importowi gotowych rozwiązań, które często ignorują specyfikę kultury i krajobrazu krajów arabskich.

Jednym z architektów zaproszonych do udziału w wystawie jest Jean Nouvel, którego projekty takie jak Instytut Świata Arabskiego w Paryżu, Luwr w Abu Dabi, Quatar Tower w Dubaju stanowią próbę twórczego przefiltrowania zachodniej architektury przez kluczowe dla kultury arabskiej elementy - zależność od światła, wody i pustyni.

Wystawa porusza problemy architektonicznego krajobrazu, genius loci, wpływu wydarzeń politycznych na przemiany współczesnej architektury arabskiej oraz definiowanej na nowo przestrzeni publicznej i prywatnej.

Na wystawie zobaczyć można makiety, zdjęcia, filmy dokumentalne, projekty pracowni architektonicznych o globalnym zasięgu oraz architektów wywodzących się z krajów arabskich. Poza wspomnianym Jeanem Nouvelem zobaczyć można projekty i realizacje Foster + Partners, Henninga Larsena, czy X-Architects.

Wystawę można oglądać do 4 maja 2014. Towarzyszy jej katalog oraz strona internetowa http://arabcontemporary.louisiana.dk/