fotka z /zdjecia/artboom_01.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Art Boom w Krakowie

2010-06-10 2:00

Art Boom Tauron Festiwal to festiwal sztuki współczesnej w przestrzeni Krakowa. Tegoroczny program obejmuje cykl paneli dyskusyjnych poświęconych zjawisku rewitalizacji, działaniom tymczasowym (interwencje artystyczne), miejskiemu dizajnowi i problematyce zagospodarowania przestrzeni postindustrialnych i tych zapomnianych.

http://www.artboomfestival.pl/

Art Boom Tauron Festiwal to festiwal sztuki współczesnej w przestrzeni Krakowa. Największe tego rodzaju wydarzenie na mapie kulturalnej miasta organizowane jest wspólnie przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundację Wschód Sztuki. Zeszłoroczna, pierwsza edycja festiwalu poddała pod dyskusję wiele istotnych kwestii: Czy sztuka współczesna w przestrzeni publicznej Krakowa może skutecznie funkcjonować, w jaki sposób będzie odbierana, komu posłuży i jakie wywoła reakcje? Aktualna odsłona projektu jest próbą udzielenia auto-odpowiedzi na postawione przed rokiem pytania.

Druga edycja festiwalu Art Boom Tauron przez swój program, wydarzenia towarzyszące, spotkania z artystami, panele dyskusyjne i spacery edukacyjne traktuje na temat statusu sztuki w przestrzeni miejskiej.

Zwracamy szczególną uwagę na cykl paneli dyskusyjnych poświęconych zjawisku rewitalizacji; działaniom tymczasowym (guerilla gardening, urban intervention, interwencje artystyczne), miejskiemu dizajnowi i problematyce zagospodarowania przestrzeni postindustrialnych i tych niezagospodarowanych.

W ramach cyklu odbędą się trzy spotkania z architektami, społecznymi aktywistami, krytykami sztuki i samymi artystami dotyczące użytkowania przestrzeni miejskiej. Tematyce tej poświęcona zostanie także konferencja. Swój udział potwierdzili między innymi: Carina Plath- kuratorka w Sprengel Museum w Hanowerze, Nina Wenhart – związana z Ars Electronica w Linz, Patricia Watts – założycielka i kuratorka ecoartspace (USA), Paweł Leszkowicz i Wojciech Szymański – historycy i krytycy sztuki.


11.06/godz.17.00/ Pawilon Wyspiańskiego/ Rewitalizacja: działania tymczasowe: Fantastic Norwey, Sintetico, Anna Komorowska, prowadzenie: Aneta Rostkowska

CYKL SPOTKAŃ „REWITALIZACJA”Działania tymczasowe

„Przestrzeń wzywa do działania, a działanie wyprzedza wyobraźnia.” Zdanie to wygłoszone przez Gastona Bachelarda mogłoby stanowić przewodnią rolę myśli wszystkich urbanistów, architektów oraz zaangażowanych w kreowanie przestrzeni publicznej. Świadome formowanie doskonałego oraz racjonalnego świata miejskiego jest uznane za jeden z najważniejszych rysów nowoczesności. Kultura ma charakter czasowy oraz przestrzenny, jest mechanizmem adaptacyjnym człowieka, pozwalającym mu świadomie projektować własną egzystencję. Ale kultura to przede wszystkim proces socjalizacji i wprowadzenie jednostki w życie społeczne, gdzie sztuka może podejmować problem zmagania się z rzeczywistością. Działania tymczasowe to projektowanie przestrzeni odnalezionej, zastanej. Kreowanie działań podobnych do Projektu Miejskiego w Krakowie, rozmowy dotyczące rewitalizacji przestrzeni miejskiej, poprzez różne formy dialogu i komunikacji społecznej, na wolnych, krystalizujących się dopiero nurtach kończąc. Guerilla Gardening, czy Fallen Fruit to świadome, spontaniczne formy miejskiej partyzantki, czyli stwarzania nowego, przetworzonego środowiska naturalnego dużych miast. Street art funkcjonujący w przestrzeni publicznej już od lat nabiera nowego oblicza w postaci tworzenia naturalnych placów zabaw, inwestycji w parki miejskie oraz wolną przestrzeń wypoczynku. Kreowanie przestrzeni miejskiej to zadanie łączące w sobie umiejętne formy architektoniczne oraz komunikację społeczną, do której dochodzi kwestia estetyki. Fantastic Norway, Grupa Sintetico czy Raumlabor doskonale odnajdują się w tym temacie, jednak w Polsce świadomość środowiska miejskiego oraz zmian w nim dopiero kiełkuje. Pojawiają się pierwsze projekty takie jak Pracownia.k Anny Komorowskiej łącząca profilaktykę świadomości projektowania oraz zauważenie dziecka jako użytkownika i odbiorcy, tworzenie przestrzeni, która uczy myślenia i rozwija wyobraźnię w nowy, świeży sposób. Stowarzyszenie Wmiastowzięci to obok Projektu Miejskiego Kraków jedna z ciekawszych inicjatyw społecznych funkcjonująca w Rzeszowie i podejmująca podobne zagadnienia. Strona teoretyczna oraz naukowa to podstawa do głębszych dywagacji na temat zmian w przestrzeni miejskiej, osobą która spaja te środowiska, prowadzi Projekt Miejski Kraków i działa w Fundacji Splot jest Aneta Rostkowska, doktorantka filozofii UJ, podejmująca szerokie działania w zakresie dyskursu społecznego oraz uświadamiania procesualności przemian. Są to jednak zagadnienia długoterminowe, wymagające dialogu, polegające na powielaniu już istniejących schematów, przekształcając je w nowe postmodernistyczne twory otaczającej mieszkańców rzeczywistości.

15.06/godz. 17.00/ Pawilon Wyspiańskiego/: Rewitalizacja: A. Zaborska-Jagiełło, K. Racoń Leja, Krzysztof Bierwiaczonek, prowadzenie: Agnieszka Rumińska

PROJEKT DLA KRAKOWA

Zmiany w przestrzeni publicznej to przede wszystkim dialog; szeroko rozumiana komunikacja, żywe napięcie pomiędzy mieszkańcami, a tworzeniem nowych ambitniejszych programów kulturalnych. Należy zastanowić się nad serią nieporuszonych w tym temacie zagadnień: czy da się zauważyć w odbiorcy kogoś, kogo trzeba edukować, czy też widz jest partnerem; tworzy przestrzeń? Tutaj nasuwa się kolejne już bardziej skonkretyzowane pytanie - jak można lepiej wykorzystać przestrzenie już istniejące oraz potencjał miasta i jego mieszkańców? Deklarowana bowiem w wielu programach rewitalizacja miast jest bardzo trudna do osiągnięcia. Większość działań na polu zmian w przestrzeni miejskiej pomimo energicznej aprobaty ze strony społeczeństwa spotyka się z mnóstwem sprzeciwów dotyczących realnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Szeroko pojętymi zmianami urbanizacyjnymi na terenie Śląska zajmuje się dr Krzysztof Bierwiaczonek, pracownik Uniwersytetu Śląskiego, interesujący się socjologią miasta, przestrzeni rozwoju oraz codzienności, jest on kierownikiem ostatniego grantu „Przestrzeń publiczna miast śląskich. Przypadek Katowic i Gliwic”. Na terenie Krakowa prowadzone są aktualnie serie paneli oraz dyskusji w ramach Projektu Miejskiego dotyczących zmian rewitalizacyjnych w przestrzeni miejskiej. Agnieszka Zaborska Jagiełło- architekt, adiunkt na Politechnice Krakowskiej zajmuje się dialogiem dotyczącym projektu przekształcenia Dworca Towarowego przy ulicy Kamiennej w Krakowie w centrum kreatywności i rozwoju. Obiekty postindustrialne chociaż nie dostrzegane na co dzień, czy raczej spychane na boczny tor rozmyślań o tkance miejskiej, są doskonałym elementem godnym wykorzystania w procesie nowej świadomości miejskiej. Badanie przestrzeni miejskich, osiedli i szkół to kolejny olbrzymi teren do popisu oraz odpowiedniego zagospodarowania, którym aktualnie zajmuje się dr Kinga Racoń - Leja; adiunkt na Politechnice Krakowskiej działająca również w Zintegrowanym Programie Bezpieczeństwa w Małopolsce. Szerokim zagadnieniem komunikacji społecznej, projektowania systemów ułatwień miejskich zajmuje się prof. Krzysztof Bieda prowadzący m.in. przedmiot Projektowanie Urbanistyczne Obszarów Śródmiejskich w Zakładzie Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych na Politechnice Krakowskiej, odnoszącej swe działania w kierunku krakowskiego stowarzyszenia Przestrzeń – Ludzie - Miasto. Monitorowaniem oraz dialogiem społecznym zajmuje się redaktor Agnieszka Rumińska związana z portalem Bryła.pl, oraz działaniami funkcjonującymi w kwestii projektowania miejskiego. Świeża tkanka przede wszystkim mentalna rodzi się w indywidualnych projektach, tak więc wystawa projektów rewitalizacyjnych studentów Architektury Politechniki Krakowskiej, może zapoczątkować nowe formy dyskusji oraz przetwarzania przestrzeni już istniejącej. Należy odnieść się w tej kwestii do aktualnych wydarzeń miasta i przemyśleć, jaką pozycję kulturalną, urbanistyczną i artystyczną powinny przyjąć nowoczesne zakamarki miast, tak licznie odwiedzane, ale nie dostrzegane przez ogół społeczności, dodając do tego brak świadomości estetycznej oraz pomysłów na ciekawsze spędzenia czasu w mieście, co na szczęście powoli zaczyna się zmieniać.

17.06/godz. 17.00/ Pawilon Wyspiańskiego/ Rewitalizacja: Design: E.Gołębiowska, H. Kaniasta, E. Łowżył, prowadzenie: Maria Kmita

Dizajn miejski

Doświadczanie przestrzeni postmodernistycznych miast ma charakter wychodzenia z muzeum, które dzisiaj, w nowej odsłonie, staje się elastyczne, przekształcone w warsztat twórczy umieszczony na ulicy. Próby anektowania placów miejskich, rzek czy skwerów, rewitalizacji przestrzeni industrialnych, pasożytowania na budynkach i przekształcaniu ich w nowe twory to już nie tylko utopijne programy zmian kulturalnych. Jest to dzisiaj realna wizja przemian coraz częściej realizowana przez artystów na całym świecie, powoli docierająca do Polski. Dizajn miejski to kwestia świadomego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej oraz odpowiedniej umiejętności korzystania z niej. Systemy ulic, placów, parków czy podwórek to nie tylko drogi, przez które trzeba się przebić niekoniecznie zwracając uwagę na otoczenie zaniedbanych ścian i skwerów, to olbrzymi potencjał do wykorzystania przez artystów. Powoli zaczynają tworzyć się centra dialogu zrzeszające designerów miejskich korelujących ze wzornictwem użytkowym. Jedną z takich instytucji jest Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, którego dyrektorem jest Ewa Gołębiewska. Zamek łączy działania lokalnych twórców, artystów Wydziału Grafiki Uniwersytetu Śląskiego, nowoczesnego myślenia jak i klasycznych ideii, wielu działaniom oraz wystawom patronuje magazyn 2"+3D". Obok Zamku funkcjonuje Klubokawiarnia Presso, której sprytny projekt DESIGNALIVE! wciąga odbiorcę w nowe rozwiązania estetycznego i funkcjonalnego wzornictwa. Miasto to teren bardzo często zaniedbany, który należy przekształcić i wyczyścić. Jak uważa Ewa Łowżył, pomysłodwca i koordynator projektu Kontener Art w Poznaniu, miasto ma pełno takich „dziur w zębach”, które poprzez odpowiednie zaanektowanie np. kontenerami, można przetworzyć w centra kulturalne lub podobne inicjatywy. Duże pole do popisu mają w tym miejscu menadżerowie kultury łatwo nawiązujący dialog ze społeczeństwem oraz prowadzący różne działania w polu sztuka – przestrzeń – mieszkańcy. Hanna Kaniasta współpracująca z projektem Nowa Polska, organizatorka licznych wystaw polskiego wzornictwa znakomicie łączy wszystkie te kwestie. Umiejętne projektowanie to już nie tylko architektura, to komunikacja społeczna oraz dyskusje na temat estetyki i rodzących się prądów. Kolejną osobą korespondująca pomiędzy dizajnem, dialogiem społecznym, a ingerencją w zastaną przestrzeń jest Maria Kmita; redaktor magazynu "Office". Dizajn miejski to zatem nie tylko ciekawe propozycje urbanistyczne czy artystyczne, to świadome użytkowanie i przetwarzanie przestrzeni często niedostrzeżonej przez mieszkańców, czyli ogromne pole do popisu dla nowoczesnych projektantów miejskich.

fotka z /zdjecia/artboom.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury