Architektura MuratorWydarzeniaBędzie konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego. Ale najpierw przetarg

Będzie konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego. Ale najpierw przetarg

Jak pisaliśmy na początku września, projekt odbudowy Pałacu Saskiego zostanie wyłoniony w konkursie architektonicznym. Powołana w celu realizacji inwestycji spółka Pałac Saski planuje go ogłosić na początku 2023 roku. Na razie szuka jednak podmiotu, który całe postępowanie przeprowadzi. Właśnie ogłosiła przetarg na przygotowanie konkursu.

Będzie konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego
Wizualizacja zachodniej pierzei placu Piłsudskiego opracowana na potrzeby aplikacji „Saski360” według koncepcji PBPA Projekt z 2004 roku

Przeprowadzenia konkursu architektonicznego na projekt odbudowy Pałacu Saskiego domagało się Stowarzyszenie Architektów Polskich. Na początku sierpnia ubiegłego roku, tuż po ogłoszeniu przez rząd projektu ustawy o realizacji inwestycji, SARP wystosował pismo do prezydenta Andrzeja Dudy, wyrażając zaniepokojenie ekspresowym trybem przygotowania przedsięwzięcia. Żyjąc w czasach poważnych przewartościowań dotyczących budowania i zrównoważonego rozwoju, jako społeczeństwo zaczynamy inaczej postrzegać duże inwestycje publiczne. Związane z nimi decyzje powinny być podejmowane w oparciu o merytoryczną dyskusję, w okolicznościach społecznej partycypacji, z uwzględnieniem wytycznych władz samorządowych. W przypadku tak istotnej przestrzeni, jak plac Piłsudskiego w Warszawie rozwiązaniem koniecznym powinno być ogłoszenie konkursu architektonicznego – napisali autorzy. Podkreślili jednak, że ewentualny konkurs winien dopuszczać różne pomysły, nie tylko ścisłą rekonstrukcję Pałacu Saskiego.

Tymczasem, zgodnie z przyjętą ustawą Pałac wraz z pozostałą zabudową stanowiącą przed wojną zachodnią pierzeję placu Piłsudskiego oraz północną placu Małachowskiego ma zostać odtworzony w formie z 1939 roku. Szerokiej dyskusji na temat potrzeby tej inwestycji raczej nie będzie. Jak niedawno pisaliśmy, będzie za to konkurs architektoniczny. Na początku 2023 roku ma go ogłosić spółka Pałac Saski, powołana w celu odbudowy całego założenia. Zwycięzca będzie miał 12 miesięcy na przygotowanie projektu budowlanego, tak aby pierwsze prace mogły rozpocząć się w 2025 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2030, a jej koszt oszacowano na 2,5 mld zł. Bogata dokumentacja archiwalna – liczne zachowane rysunki, plany architektoniczne i zdjęcia – pozwoli na wierne odwzorowanie elewacji budynków według stanu sprzed II wojny światowej – zapowiada wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

Konkurs architektoniczny ktoś musi jednak przeprowadzić. Spółka Pałac Saski postanowiła poszukać wykonawcy w drodze przetargu, w którym decydujące znaczenie ma cena (60%), choć pod uwagę będą brane oczywiście także kwalifikacje zawodowe i doświadczenie tzw. oferentów (40%). Jak czytamy w dokumentacji, mogą to być podmioty, które w ciągu ostanich trzech lat zorganizowały przynajmniej cztery konkursy architektoniczne lub architektoniczno-urbanistyczne o zasięgu międzynarodowym, zakończone rozstrzygnięciem, z czego trzy w procedurze dwuetapowej.

13 października na platformie zakupowej openNexus pojawiło się ogłoszenie o przetargu na przygotowanie i przeprowadzenie dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej dla inwestycji polegającej na odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu. Na opracowanie ofert jest zaledwie tydzień. Można je składać do 21 października do godziny 10.00.

Plac Piłsudskiego: miejsce niezgody Pojawiające się od blisko 100 lat plany zagospodarowania warszawskiego placu Piłsudskiego (kiedyś zwanego też Saskim i Zwycięstwa) oraz nadania mu właściwej oprawy architektonicznej rozpalają emocje kolejnych pokoleń Polaków. W związku z ogłoszonym w lipcu rządowym planem odbudowy pałacu Saskiego przypominamy prawie stuletnią historię planowania tego ważnego miejsca, w tym artykuł z „Architektury” nr 4/5/1966, który przeczytać można w wydaniu cyfrowym.
SARP chce konkursu na plac Piłsudskiego: stanowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego Zarząd główny Stowarzyszenia Architektów Polskich wystosował pismo do prezydenta Andrzeja Dudy wyrażające zaniepokojenie planowaną odbudową Pałacu Saskiego. Postuluje przeprowadzenie konkursu architektonicznego, który dopuszczałby różne rozwiązania zagospodarowania placu.
Konkurs na projekt ekologicznego domu z ogrodem Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza studentów i absolwentów architektury i architektury krajobrazu oraz kierunków pokrewnych do udziału w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-krajobrazowym „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”.
Rynek w Opolu jako ogólnomiejska przestrzeń integracji: wyniki konkursu SARP Poznaliśmy wyniki konkursu na nowe zagospodarowanie Rynku w Opolu. Władze miasta przeprowadziły go we współpracy z lokalnym oddziałem SARP.
Polska pracownia zwyciężyła w międzynarodowym konkursie na rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze W międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie i rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze zwyciężyła krakowska pracownia SBS Engineering Group. Propozycję Polaków za najciekawszą uznała też lokalna społeczność akademicka.
Kolejny etap realizacji Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach. Trwa konkurs na projekt nowego budynku Władze Katowic ogłosiły konkurs na projekt nowego budynku w Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekt mieszący m.in. studia telewizyjne z z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji powstanie na terenie dawnej kopalni Wieczorek w ramach katowickiego hubu gamingowo-technologicznego.
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. Zwyciężyła młoda architektka Magdalena Jagoda. Drugą nagrodę zdobyło lokalne biuro GIGAarchitekci, a trzecią pracownia PRAZA z Dąbrowy Górniczej.
W Krakowie powstanie nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Trwa konkurs architektoniczny Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję nowego budynku placówki. Termin składania wniosków mija 10 marca.