Christian Kerez - konferencja w siedzibie PAP

i

Autor: Krzysztof Zięba

Dlaczego nie powstanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Christian Kerez w PAP

2012-05-17 20:40

Na dzisiejszej konferencji prasowej szwajcarski architekt przedstawił swoje stanowisko w sprawie zerwanej 9 maja umowy na wykonanie projektu MSN

Muzeum Sztuki Nowoczesnej - dokumentacja projektu

i

Autor: Krzysztof Zięba

Wczoraj opublikowaliśmy list prezesa OW SARP, arch, Jakuba Wacławka, oraz głos arch. Artura Jasińskiego - Alicja w krainie czarów..czyli przygody Christiana Kereza w Warszawie.Dziś głos zabrał sam autor koncepcji budynku MSN. Na zwołanej w Warszawie konferencji zjawił się z kompletną dokumentacją projektu, zajmującą kilkanaście segregatorów. W trakcie spotkania odniósł się do stawianych przez ratusz zarzutów, w tym kwestii wysokości budynku, braku uzgodnień z Metrem Warszawskim, zbyt niskiej sali teatralnej. Jak twierdził, wszystkie te problemy zostały już rozwiązane, o czym władze miasta wiedziały. Architekt przekonywał, że doprowadził do końca wszystkie prace, które leżały w zasięgu jego możliwości, a realizacja muzeum jest niemożliwa do momentu uregulowania sprawy własności terenu. Miasto nie jest właścicielem całego terenu, na którym powstać ma muzeum, co uniemożliwia uzyskania pozwolenia na budowę. Zdementował również informację, jakoby żądał wynagrodzenia wyższego niż ustalone pierwotnie. Podwyższenie honoriarium wynikać miałoby z wykonania dodatkowych prac, nie mieszczących się w założonym wcześniej zakresie. Kary nałożone za opóźnienia uznał za niezasłużone w sytuacji, gdy budowa II linii metra wymusza przesunięcie prac co najmniej o dwa lata: wszystkie nałożone na mnie kary naliczone są na podstawie opóźnienia, a ja nie wiem o jaką zwłokę chodzi. Zdaniem projektanta, zmiana harmonogramu wynika bezpośrednio z decyzji podjętych przez urzędników. Niejasna wydaje się jednak kwestia prac związanych z przygotowaniem infrastruktury  pod placem Defilad. Architektowi towarzyszył pełnomocnik, Krzysztof Wojtkowiak z HL Technik, reprezentujący go w sprawie renegocjowania warunków umowy. Jego zdaniem, główną przyczyną opóźnień jest niekompetencja urzędników ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, którzy nie dopełnili swoich obowiązków. Zauważał przy tym, że zerwanie umowy oznacza dla miasta poważną i wymierną stratę: zainwestowanych w projekt pieniędzy, ale też wszelkich praw do projektu, łącznie z  prawem do wykorzystywania wizualizacji budynku. Wyrażał przy tym nadzieję na ponowne podjęcie rozmów, zaznaczając przy tym – chyba, że tego projektu nikt już nie chce...  Sam Christian Kerez  pozytywnie wypowiadał się przy tym na temat współpracy z politykami, podkreślając owocność rozmów prowadzonych z wiceprezydentem Warszawy, Jackiem Wojciechowiczem.