Architektura MuratorWydarzeniaDruga polska edycja konkursu Brick Award rozstrzygnięta

Druga polska edycja konkursu Brick Award rozstrzygnięta

10 marca 2015 poznaliśmy laureatów drugiej polskiej edycji konkursu Brick Award. Siedem ceramicznych obiektów oraz dwa projekty, przygotowane przez studentów architektury, otrzymały statuetki Brick Award i wyróżnienia. Grand Prix otrzymał budynek mieszkalno-usługowy w Koszalinie, zaprojektowany przez HS99. Wszystkie realizacje będą reprezentować Polskę w międzynarodowej odsłonie konkursu, która odbędzie się w 2016 roku.

Budynek mieszkalno-usługowy, Koszalin, HS99
Nagroda Główna – Grand Prix: budynkek mieszkalno-usługowy ZW109 projektu HS99. Jednocześnie obiekt, zwyciężył w kategorii Dom wielorodzinny (budownictwo wielomieszkaniowe). Autorzy: architekci Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski, Wojciech Subalski Współpraca: Wojciech Słupczyński, Kuba Florek

Nagrodę Główną – Grand Prix przyznano budynkowi mieszkalno-usługowemu ZW109, którego projekt powstał w pracowni HS99. Jednocześnie obiekt, zwyciężył w kategorii Dom wielorodzinny (budownictwo wielomieszkaniowe).

Z opinii jury:

Jury uznało, że realizacja ta w najwyższym stopniu spełnia standardy, których oczekuje się od dobrej architektury. Obiekt zaprojektowany został z urzekającą elegancją i prostotą, zaś materiał ceramiczny zastosowany na elewacji dyskretnie, aczkolwiek jednoznacznie podkreśla owe walory. Doskonale wykorzystano charakter działki, jej ograniczenia przekuwając w atuty. Pomimo kameralnego charakteru, obiekt wyraźnie zaznacza swoją obecność i zdaniem jury, może stać się architektoniczną wizytówką miasta. Wydaje się, że planowana rozbudowa budynku nie osłabi, a jedynie może wzmocnić jego walory estetyczne. Koszalińska realizacja jest wzorcowym przykładem architektury łączącej skromność z dobrym smakiem. Jury jednogłośnie postanowiło przyznać Grand Prix zwycięzcy w kategorii Dom wielorodzinny (budownictwo wielomieszkaniowe). Do listy jego walorów, na które zwrócono uwagę w powyższym uzasadnieniu, dodano jeszcze jeden - oryginalne powiązanie historii z nowoczesnością. Koszalin jest miastem, jak zresztą wiele innych w kraju, dramatycznie okaleczonych przez działania wojenne i bezmyślne niekiedy, powojenne wyburzenia. W takich miejscach bardzo trudno o materialną pamięć przeszłości. Projektanci budynku postanowili ją przywrócić w sposób symboliczny – włączając w projekt wolnostojącą „bramę”, w której umieszczono gipsowe odlewy oryginalnych ornamentów zdobiących stojącą tu niegdyś kamienicę. Gest ten pozbawiony jest sentymentalizmu czy skłonności do epatowania, a zderzenie obu światów w skrajnie różnych formalnie formach, nie razi kontrastem lecz wręcz przeciwnie, sprawia wrażenie naturalnego i subtelnego uzupełnienia. Ideowy przekaz wyzbyty jest nachalności, a jednocześnie pozostaje czytelny dla widza.

W kategorii Dom jednorodzinny zwyciężył Dom w Józefowie, projektu Hayakawa/Kowalczyk.

Z opinii jury:

Jury w uzasadnieniu swojego wyboru podkreśliło, że zwarta, masywna bryła domu, zbudowana na planie nieregularnego sześcioboku, tworzy obiekt precyzyjnie zdefiniowany, ustawiony na leśnej parceli pośród sosen. Precyzyjny wątek szarej cegły tworzy żywą powierzchnię – ekran, na którym kładą się cienie drzew. Budynek niezwykle powściągliwy i skromny, operujący ograniczoną ilością materiałów i detali. „Łamana” geometria ścian, podobnie jak minimalistyczne drewniane detale wejścia, loggi, bramy garażowej „osłabiające” naroża budynku, pozwoliły zminimalizować skalę domu. Plany zbudowano jako sekwencję wnętrz o zróżnicowanej skali, w przemyślany sposób połączonych i daleko odbiegających od typowych układów funkcjonalnych podmiejskich domów jednorodzinnych.

W kategorii Budynek użyteczności publicznej, zwyciężyła Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego, projektu Maćków Pracownia Projektowa.

Z opinii jury:

Nagrodę przyznano za wzorowe kształtowanie bryły nowego obiektu z zachowaniem skali charakterystycznej dla ul. Piłsudskiego, jednej z reprezentacyjnych ulic Wrocławia. Biała bryła budynku nie nawiązuje wprost do otoczenia, choć zachowuje monumentalny charakter sąsiedztwa. Jury wysoko ocenia decyzję projektantów, by użyć w tym kontekście białego klinkieru, co sprawia, że gmach zyskuje na tle sąsiadów unikalny charakter oraz wysunięcie okien przed lico ścian, co niweluje masywność elewacji, nadając lekkość i swego rodzaju rzeźbiarskość.

Nagrodę w kategorii Projekt bez realizacji – projekty przygotowane przez studentów kierunków architektonicznych przyznano dla opracowania konkursowego Brick to Heaven, studentek: Justyny Lebiedzik, Martyny Dziurskiej, Karoliny Krupy.

Z opinii jury:

Jury uznało ten projekt za intrygujący wyraz struktury przestrzennej, której wartość znaczeniowa wiedzie do odkrywania coraz głębszych skojarzeń kulturowych i filozoficznych. Dostrzeżona inspiracja formą jednego z najpowszechniej stosowanych elementów budowlanych – ceramicznego bloczka szczelinowego – przemienia za pomocą architektonicznego warsztatu codzienność w poezję. Stanowi spotkanie współczesnego z odwiecznym i pokazuje, że przeżywanie architektury może wieźć odbiorców w sfery przeżyć metafizycznych.

WYRÓŻNIONE OBIEKTY I PROJEKTY

W kategorii Dom jednorodzinny wyróżniono LIVING - GARDEN HOUSE, autorstwa pracowni Robert Konieczny - KWK PROMES.

Z opinii jury:

Koncepcja przestrzeni domu opiera się na odwołaniach do tradycji kształtowania ludzkich siedzib i zasadza się na założeniu, iż życie, rozumiane jako dążenie ku przetrwaniu, polegało dawniej na bardzo ścisłym kontakcie z naturą. W dzień – w sposób literalny, w nocy – w sposób defensywny. Stąd, góra piętrowego domu jest przeznaczona na kameralne i prywatne, trudniej dostępne funkcje sypialne, podczas gdy parter stanowi otwarte przedłużenie otaczającego dom ogrodu. Wybór cegły jako materiału zamykającego i kształtującego tak przemyślaną kubaturę jest zgodny z powyższymi założeniami. Pozornie swobodna, a jednak zdyscyplinowana, wolno-stojąca bryła swoją, być może nadmierną dynamikę, poświęca koniecznemu dla utrzymania dobrego bilansu energetycznego, zacienienia słonecznych elewacji. Jednak tak, jak decyzja o zastosowaniu materiału ceramicznego do budowy zamykających przestrzeń przegród nie budzi wątpliwości, tak już opracowany w cegle długi wspornik akcentujący jednocześnie ikoniczność formy domu, wydaje się być nieco zbyt dramatyczny. Niemniej uzyskane lakoniczność i prymat przekazu obserwacji natury, dzięki odpowiedniemu kształtowaniu architektury domu, wydają się interesujące.

W kategorii Budynek użyteczności publicznej przyznano dwa wyróżnienia:

Z opinii jury:

Jury wyróżniło Budynek użyteczności publicznej, biurowo-administracyjny, centrum usług korporacyjnych w Płocku, autorstwa SDA Szcześniak - Denier S. C.. Charakter i architekturę budynku określa konsekwencja w użyciu cegły, jako materiału zamykającego elewacje syntetycznej bryły w kształcie równoległoboku. Drobny element budujący ściany wspomaga artykulacja wpasowanych w moduł materiałowy okien, wyposażonych w pionowe żaluzje-żyletki, dające konieczne z uwagi na orientację, zacienienie. Deklarowana w opisie projektu konieczność dopasowania bryły do otaczającej zieleni nie została niestety, poza schematycznym planem zagospodarowania, dostatecznie dobitnie przedstawiona. Niemniej koncepcja skontrastowania ascetycznej bryły z bogactwem parkowego otoczenia wydaje się być zabiegiem skutecznie tu przeprowadzonym. Wnętrza budynku, choć wykończone już innymi materiałami, są stonowane i równie zdyscyplinowane. Natomiast, Budynek biurowy Ericpol Software Pool, projektu Horizone Studio Darasz Kisielewski Strzeński Sp. J. został wyróżniony za ambitne, autorskie podejście do kształtowania elewacji z wykorzystaniem ręcznie formowanej cegły. Światłocieniowy walor nieregularnie układanej cegły jest dodatkowo podkreślony przez kontrastowe zestawienie z gładkimi powierzchniami szkła oraz precyzyjnie wykonanym, przemysłowym detalem ściany kurtynowej. Zastosowanie ceramiki pozwoliło na jednorodne wykończenie płaszczyzn pionowych i poziomych (sufit w podcieniu). Wybór cegły, materiału o długiej historii, kojarzonego z ciężarem i trwałością, w archaicznej, manufakturowej wersji jest szczególnie ciekawy w kontekście funkcji budynku – biurowca firmy informatycznej, a więc zajmującej się światem wirtualnym, niematerialnym.

W kategorii Renowacja/ Adaptacja/ Przebudowa /Rekonstrukcja wyróżnienie przyznano Zespołowi zabudowy mieszkaniowo-usługowej Browar Lubicz (1 etap), autorstwa Mofo Architekci.

Z opinii jury:

Inwestycja jest udanym przykładem wkomponowania starej postindustrialnej zabudowy w kompleks nowego zespołu mieszkalno-usługowego w strefie śródmiejskiej Krakowa. Autorzy poddali pieczołowitej renowacji objęte ochroną konserwatorską istniejące budynki, zbudowane z użyciem ceramiki i dostosowali je do wymogów współczesnych funkcji. Na uwagę zasługuje wykorzystanie i wyeksponowanie w projektowanym kompleksie, detali zabudowy postindustrialnej, dzięki czemu uzyskano interesujące i przyjazne w nastroju miejsca. Materiałem wiodącym w elewacjach, zarówno starej, jak i nowoprojektowanej zabudowy całego zespołu, jest cegła klinkierowa w kolorach czerwonym i ugrowym. Pracy przyznano wyróżnienie w kategorii Renowacja/ Adaptacja/ Przebudowa /Rekonstrukcja za utrzymanie Genius Loci m.in. dzięki użyciu ceramiki budowlanej.

Wyróżnienie w kategorii Projekt bez realizacji – projekty przygotowane przez studentów kierunków architektonicznych przyznano dla opracowania konkursowego Architektura +65.

Z opinii jury:

Zespół mieszkaniowy dla osób w podeszłym wieku, studenta Michała Zbytniewskiego. Wyróżnienie przyznano za ciekawe ujęcie ważnego społecznie tematu - miejsca dla seniorów w społeczeństwie. Pomysł skupienia grupy użytkowników projektowanego kompleksu wokół przestrzeni, w których dominującą rolę odgrywa ceglany kominek oraz bijące z niego ogień i ciepło jest w opinii sądu konkursowego, poetycką metaforą jedności grupy społecznej zespolonej niczym cegły, przekształceniem materii poddanej działaniu ognia.

Nagrody i wyróżnienia przyznało siedmioosobowe Jury, w składzie: prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz, arch. Ryszard Jurkowski, arch. Maciej Miłobędzki, arch. Grzegorz Stiasny, Ewa P. Porębska, Piotr Sarzyński, Grzegorz Piątek

Brick Award 2019 – polska edycja Nagroda Brick Award przyznawana jest co dwa lata najlepszym realizacjom, w których zastosowano materiały ceramiczne dowolnego producenta. Do tegorocznej polskiej edycji zgłoszono aż 74 obiekty. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się m.in. Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Teatr w Budowie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie czy budynek mieszkalny Unikato w Katowicach.
Brick Award 2019 – kolejna polska edycja konkursu Jeszcze tylko do 4 lutego można przesyłać zgłoszenia do czwartej polskiej edycji konkursu architektonicznego Wienerberger Brick Award 2019 na najlepsze budynki zrealizowane z wykorzystaniem materiałów ceramicznych. W jury Tomasz Konior, Zbigniew Maćków, Grzegorz Piątek, Małgorzata Pilinkiewicz i Jerzy Szczepanik-Dzikowski.
Brick Award 2017 – polska edycja Rozstrzygnięto trzecią edycję konkursu na najlepsze obiekty architektoniczne, które powstały z wykorzystaniem materiałów ceramicznych – cegieł konstrukcyjnych, elewacyjnych i dachówek. Grand Prix otrzymało Muzeum Katyńskie w Warszawie autorstwa BBGK Architekci.Według jury, projekt ten na tle innych wyróżniało uzyskanie spektakularnego efektu architektonicznego za pomocą delikatnych, wrażliwych na otoczenie interwencji i wpisanie funkcji muzeum w powstałą w XIX wieku historyczną przestrzeń na warszawskiej Cytadeli.
Wszyscy laureaci polskiej edycji konkursu Brick Award 2017 Rozstrzygnięto trzecią polską edycję konkursu Brick Award, w którym nagradzane są najlepsze realizacje z ceramiki budowlanej. Grand Prix otrzymało Muzeum Katyńskie w Warszawie projektu BBGK Architekci.
Nabór zgłoszeń do Brick Award 2017 Rusza trzecia polska edycja konkursu Wienerberger Brick Award, w którym nagradzane są najlepsze budynki zrealizowane z wykorzystaniem materiałów ceramicznych. Zgłoszenia można przesyłać do 6 lutego 2017 roku.
Brick Award 2016 Tegoroczna, siódma już edycja konkursu Wienerberger Brick Award upłynęła pod znakiem wyzwań związanych z ociepleniem klimatu. Kierunek ten mocno zaznaczył się w decyzjach jury – zwyciężyły budynki opierające się na wykorzystaniu tradycyjnych technologii i materiałów, ale też wyróżniające się ponadprzeciętną architekturą. W poprzednich edycjach nominacje do nagrody zgłaszane były przez krytyków i dziennikarzy. Tym razem architekci sami nadsyłali swoje realizacje – relacja Agnieszki Skolimowskiej.