Architektura MuratorWydarzeniaEfektywność energetyczna w budownictwie. Nowe prawo UE a przyszłość praktyki architektonicznej

Efektywność energetyczna w budownictwie. Nowe prawo UE a przyszłość praktyki architektonicznej

Czy warto projektować energooszczędnie? Jak zmienią się unijne wymogi energoszczędnego budowania? Jak skuteczne wdrożenie tych zmian w Polsce wpłynie na praktykę architektoniczną? Nowelizacja unijnego prawa ochrony cieplnej budynków? Odpowiedzi na te i inne pytania podczas konferencji WWF Polska (pon., 14.06, Warszawa).

Zdjęcie energooszczędnego budynku siedziby WWF w Holandii

Międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF od kilku lat realizuje projekty poświęcone efektywności energetycznej. Obecnie prowadzi kampanię na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków, prowadzącą do zmiany polskiego prawa budowlanego w zakresie minimalnych wymagań ochrony cieplnej (szczegóły na www.wwf.pl/cieplo).

Zbliżająca się nowelizacja unijnego prawa ochrony cieplnej budynków niesie za sobą poważne zmiany standardów praktyki architektonicznej. Jest szansą na podniesienie jakości projektów i realizację idei zrównoważonego rozwoju w architekturze. Niezwykle ważne jest, aby do debaty nad wdrożeniem nowego prawa w Polsce włączyli się specjaliści, których zmiana wymogów będzie bezpośrednio dotyczyć.

W związku z tym WWF Polska serdecznie zaprasza architektów i projektantów na konferencję:

Efektywność energetyczna w budownictwie
Nowe prawo UE a przyszłość praktyki architektonicznej

14 czerwca 2010, godz. 1100 – 1430
Warszawa, ul. Foksal 2 (siedziba ZG SARP)

Patronat honorowy nad konferencją objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich.
Patronat medialny: Architektura – Murator
Partner konferencji: Saint-Gobain Construction Products Polska

Zgłoszenia, informacje:
Monika Marks
mmarks@wwf.pl
tel: (22) 849 84 69

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 10 czerwca 2010 roku.


Program konferencji:

11.00 – 11.15 Wojciech Stępniewski (WWF)
Powitanie uczestników. Korzyści z nowelizacji polskiego prawa w zakresie ochrony cieplnej budynków.

11.15 – 11.40 Marzena Chodor (Komisja Europejska)
Unijna dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) i konsekwencje jej zmiany dla państw członkowskich.

11.40 – 12.15 Aleksander Panek (Narodowa Agencja Poszanowania Energii)
Unijna dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) i konsekwencje jej zmiany dla architektów. Unijne wymogi a polskie prawo.

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.00 Henryk Kwapisz (Isover)
Czy izolowanie domów jest trendy?

13.00 – 13.30 Dariusz Śmiechowski (Stowarzyszenie Architektów Polskich)
Czy w Polsce można niedrogo budować efektywne energetycznie budynki?

13.30- 14.00 Joanna Wis (TUP S.A.)
Ekologiczne miasteczko Siewierz – rozwiązania zastosowane w projektach infrastruktury.

14.00 – 14.10 Wojciech Stępniewski (WWF)
Podsumowanie konferencji. Wystąpienie o nowelizację prawa polskiego w zakresie ochrony cieplnej budynków do Ministra Infrastruktury.

14.10 – 14.30 Dyskusja, pytania do prelegentów

Poczęstunek

fotka z /zdjecia/siedziba_wwf_holandia_art.jpg